تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١١/٠٧ |


طي يك حادثه عمدي بانك رسالت همدان آتش گرفت

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

به نقل از روابط عمومي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري همدان، 5 بهمنماه ساعت 19:1 حريق يك باب بانك واقع در خيابان بوعلي (سرپل يخچال) به سامانه 125 گزارش شد.

 

به نقل از روابط عمومي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري همدان، 5 بهمنماه ساعت 19:1 حريق يك باب بانك واقع در خيابان بوعلي (سرپل يخچال) به سامانه 125 گزارش شد.

مدير عامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري همدان در اين خصوص گفت: مركز فرماندهي سازمان به محض دريافت خبر نيروهاي عملياتي از ايستگاههاي مركزي واقع در خيابان اكباتان، شهيد مسلم خاني واقع در ميدان 9 دي، مدرس واقع در شهرك مدرس و شهيدان حقگويان واقع در بلوار شهيد چيتسازيان را با 18 مأمور و 7 دستگاه خودروي عملياتي به محل حادثه اعزام نمود.

مسعود دهباني افزود: آتشنشانان به محض استقرار در محل حادثه عمليات اطفاي حريق را شروع نموده و در كمتر از 100 دقيقه و با مصرف 6000 ليتر آب موفق به مهار كامل حريق شدند.

دهباني با بيان اينكه علت اين حادثه عمدي گزارش شده است، افزود: با حضور به موقع و اقدام سريع آتشنشانان از گسترش حريق به ساير نقاط جلوگيري به عمل آمد و نيروهاي عملياتي سازمان پس از ايمنسازي محل و ارائه توصيههاي ايمني به ايستگاههاي خود بازگشتند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان