تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠۵/٠٢ |


برپایی نشست مقدماتی "دومین همایش شهر هوشمند" در همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

دومین نشست کارشناسی نمایندگان منتخب شهرداری ها برای برگزاری دومین همایش شهر هوشمند، به میزبانی همدان برگزار شد.

در این نشست، که به همت شرکت ایرانیان نت برگزار شد معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور با اشاره به اینکه شهرنشینی و پیچیدگیهای فضای شهری، لزوم حرکت به سمت ایجاد شهر هوشمند را جدیتر میکند، گفت: ضروری است با برنامهریزیهای انجام شده و  بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، برای ایجاد شهر هوشمند گام برداریم.

علیرضا براتی افزود:  امروزه افزایش پیچیدگیهای فضای شهری و بالا رفتن آمار شهرنشینان سبب شده تا مردم به سمت داشتن زندگی با کیفیت ترغیب شوند.

وی در همین زمینه بیان کرد: با توجه به توسعه فناوریهای گوناگون، نیاز به تغییر  چارچوبهای شهر نشینی احساس میشود.

براتی در تعریف شهر هوشمند گفت: این شهر شهری است که کلیه فرآیندهای جاری و روزمره در آن از طریق جدیدترین فناوریهای روز دنیا مدیریت میشود.

وی همچنین، بهینه سازی آبیاری، ایجاد شبکههای بیسیم در فضاهای عمومی، مدیریت پارکینگهای شهری، بهینهسازی مصرف انرژی، استفاده بهینه از نور، استفاده از سرویسهای دیجیتالی برای خدمات روزمره شهری را از اقدامات زیر چتر شهر هوشمند عنوان کرد.

وی شهر هوشمند را فراتر از شهر الکترونیک دانست و بیان کرد: مدیریت هوشمند حمل و نقل و ساختمان، ایجاد مراقبتهای هوشمند و سلامت از مؤلفههای شهر هوشمند است.

علیرضا براتی  همچنین مدیریت  هوشمند خیابانها، پارکینگها، پارکها، روشنایی معابر و علایم راهنمایی  رانندگی را از اقدامات قابل انجام در حوزه حمل و نقل هوشمند دانست.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور، راهاندازی سامانههای اتوماتیک آبرسانی و یافتن نشتیها، نظارت بر آلودگیهای صوتی و محیطی شهر، ایجاد زیر ساختهای آی سی تی، ایجاد سامانههای اطلاع رسانی خبره، فراهم آوری امکان سنجی زیر ساختهای آی سی تی ، ایجاد شبکههای ارتباطی  و امنیت اطلاعات را از مزایای حاصل از ایجاد شهر هوشمند معرفی کرد.

وی همچنین بهره وری از نیروی جوان، حضور مردم در رویدادها، اعلام ویژگیهای خاص هر استان و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات در هر استان را از قابلیتهای شهر هوشمند اعلام کرد و مدیریت خدمات شهری، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی را از مزایای پیاده سازی شهر هوشمند دانست.

وی در پایان سخنان خود به ارائه چند پیشنهاد درباره ایجاد شهر هوشمند پرداخت و گفت: با تعیین متولی شهر هوشمند در دولت ، تشکیل کمیته شهر هوشمند ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ، برگزاری همایشها و جلسات حضوری و ویدئو کنفرانس به منظور همفکری در توسعه خدمات شهری، تدوین قوانین و مقررات جدید در این حوزه، جلوگیری از موازی کاری و به اشتراک گذاری زیر ساختها برای نیل به اهداف ، می توان هرچه سریع تر به شهر هوشمند دست یافت.

* رضایی: 75 درصد جمعیت ایران تا سال 2050 شهرنشین خواهند شد

در ادامه مدیرکل دفتر تدوین مقررات دولت الکترونیک با اشاره به اهمیت ایجاد شهر هوشمند اظهار کرد: طبق آمار سازمان ملل تا سال 2050 بیش از 70 درصد جمعیت دنیا شهرنشین میشوند که این آمار در ایران 75 درصد خواهد بود .

مرتضی رضایی بیان کرد: برای مدیریت جمعیت شهر نشین کشور لازم است تدابیری اندیشیده شود که وزارت ارتباطات زیر ساختهای لازم را فراهم کند و هرجا لازم باشد این زیر ساختها بهینه شود تا همگام با هم به سمت مدیریت شهری هوشمند حرکت کنیم.

*مظلوم: دومین همایش شهر هوشمند با محوریت توسعه خدمات شهری برگزار میشود

دبیر اجرایی همایش شهر هوشمند نیز با اشاره به اینکه این نشست دومین نشست کارشناسی نمایندگان منتخب شهرداریها برای اجرای  بهتر "همایش شهر هوشمند زیرساختها و فرصتهای سرمایهگذاری"است، گفت: اولین همایش در این خصوص، شهریور ماه سال گذشته در تهران برگزار شد.

سهیل مظلوم فافزود: این همایش هرساله با محوریت یک موضوع خاص برگزار میشود که در سال گذشته اشتراکگذاری زیر ساختها به عنوان محور همایش معرفی شد.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته مطابق قانون، سازمانهای دارای زیرساخت فناوری مجاز به اشتراکگذاری نبودند، اظهار کرد: با برگزاری پنلهای کارشناسی در همایش سال گذشته و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط برای به اشتراکگذاری زیرساختهای این سازمانها و بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران فراهم شد.

مظلوم همچنین با اعلام اینکه اولین نشست کارشناسی نمایندگان منتخب شهرداری ها در رابطه با "همایش شهر هوشمند" در خرداد ماه سال جاری به میزبانی انزلی برگزار شد، گفت: در دومین همایش شهر هوشمند  توسعه خدمات توسط شهرداریها به عنوان محور همایش مطرح است تا از این رهگذر شهرداریها با کمک سایر دستگاههای خدماترسان و بخش خصوصی بتوانند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند.

وی تشریح کرد: در این نشست کارشناسی که به میزبانی همدان برگزار شد، محورها و شاخصههایی که شهرداریها میتوانند در رابطه با حرکت به سمت شهر هوشمند ارائه دهند مورد توجه قرار گرفت و ظرف مدت یکماه تا زمان برگزاری همایش اصلی شهرداریها میتوانند ضمن جمعآوری داشتههای خود، این داشتهها را در همایش اصلی به رقابت با دیگر شهرداریها بگذارند.

*رسولی: توجه به مدیریت واحد شهری و پرهیز از موازی کاری الزامی است

شهردار همدان هم در این نشست ضمن تقدیر از انتخاب همدان به عنوان میزبان نشست مقدماتی همایش شهر هوشمند، گفت: همدان با قدمت چند هزار ساله، جزو نخستین شهرهای مدنیت یافته در کشور است.

سید مصطفی رسولی افزود: استان همدان در حال حاضر به عنوان محور ارتباطی غرب کشور مطرح است که با فاصله بسیار نزدیکی از پایتخت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به ایجاد زیرساختهای ممتاز در بحث راه، خوشبختانه این استان هم اکنون به عنوان بزرگراه راه کربلا مورد توجه است.

رسولی همچنین ضمن اشاره به زیرساختهای ایجاد شده در بحث راهآهن، عنوان کرد: با توجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به استان، اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده که امیدواریم تا پیش از پایان کار دولت یازدهم به ثمر بنشیند.

وی اعلام کرد: همدان در بخشهای مختلف نیازمند ایجاد زیرساخت است.

شهردار همدان با اشاره به اینکه هم اکنون در کلان شهر همدان، 7 هزار و 500 هکتار از اراضی، زیر پوشش خدمات شهری است، اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت شهر همدان 550هزار نفر است که  بامجموع خدمات ارائه شده از سوی شهرداری به برخی روستاها و حومه شهر، جمعیت دریافت کننده خدمات 750هزار نفر میباشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه متأسفانه مدیریت شهری در سطح کشور به صورت واحد تعریف نشده است، گفت: مبحث مدیریت واحد شهری که در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه است در ایران وجود ندارد.

شهردار همدان بیان کرد: موازی کاریها سبب شده تا شهرداریها در مدیریت شهر با چالش مواجه باشند.

وی یکپارچهسازی ارائه خدمات به شهروندان را الزامی دانست.

رسولی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی چند سال اخیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان عملکرد بسیار خوبی داشته است، گفت: شهرداری همدان در بحث ورود سرمایهگذاران برای ایجاد شهر الکترونیک آمادگی لازم را دارد.

وی همچنین اعلام کرد: در بحث ایجاد زیرساختهای مورد نظر در شهر همدان، توجه به فناوری اطلاعات الزامی است.

وی در نهایت عنوان کرد: امیدواریم با تکمیل یکسری حفاریها و ایجاد کانالهای فیبر نوری، بتوانیم با هماهنگی سایر دستگاههای خدماترسان، خدمات ویژهای را به شهروندان ارائه دهیم.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان