تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٨/٢٣ |


همايش همدان شهر سبز پايدار جهان اسلام در اسفندماه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

دومين جلسه اتاق فکر مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان با موضوع "هم انديشي همايش شهر سبز پايدار 95" برگزار شد.

دومين جلسه اتاق فکر مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان  با موضوع "هم انديشي همايش شهر سبز پايدار 95" با حضور رئيس مرکز، شهردار همدان و نمايندگان دانشگاه هاي بوعلي سينا، آزاد اسلامي، پيام نور، صنعتي و علوم پزشکي و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و حفاظت محيط زيست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي شورا در اين جلسه با اشاره به برگزاري همايش شهر سبز پايدار در همدان تأکيد کرد: در راستاي برگزاري هر چه بهتر اين همايش ميطلبد مراکز علمي، دانشگاهي و اساتيد با تمام قوت و توان شورا و شهرداري را ياري رسانند.

ابراهيم مولوي عنوان همايش را"همايش همدان شهر سبز پايدار جهان اسلام "اعلام کرد و افزود: همايش در دهه نخست اسفند ماه سال جاري و در سطح يک همايشهاي ملي در همدان برگزار ميشود.

مولوي با اشاره به اينکه اعضاي کميته اجرايي همايش را نمايندگاني از شهرداري، سازمان محيط زيست و سازمان نظام مهندسي تشکيل ميدهند، اضافه کرد: همچنين کميته علمي متشکل از عضو هيأت امناي مرکز مطالعات، و نمايندگان دانشگاههاي بوعلي سينا، آزاد اسلامي، پيام نور، صنعتي و علوم پزشکي همدان است.

وي گفت: لازم است براي هماهنگيهاي بهتر مصوبات هر کميته به صورت مجزا قابل اجرا بوده و مستقل از يکديگر و با هماهنگي عمل کنند.

وي با بيان اينکه کهن شهر همدان از ديرباز در تمامي سفرنامههاي جغرافيايي و نوشتههاي تاريخي به واسطه داشتن هزاران هکتار فضاي سبز و باغ آباد به باغ شهر معروف بوده است، اضافه کرد: اميدواريم با برگزاري اين همايش علمي با حضور اساتيد، نخبگان، انديشمندان و متخصصان رشتههاي مرتبط در اين شهر بتوانيم بخشي از توان و ظرفيت پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين را معرفي کنيم.

در ادامه سيدمصطفي رسولي شهردار همدان با بيان اينکه در سال اول دوره چهارم شوراي اسلامي تفاهمنامهاي با سازمان محيط زيست کل کشور منعقد شد که همدان به عنوان آزمونه شهرهاي سبز پايدار جهان اسلام معرفي شود، افزود: خوشبختانه همدان شهري است با شاخصهاي بسيار خوب و هسته مرکزي غرب کشور است اميدواريم بتوانيم از اين فرصت به خوبي استفاده کنيم.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان همدان هم گفت: حدود دو سال است از انعقاد تفاهمنامه شهر سبز پايدار ميگذرد و دليل کم کاري سازمان محيط زيست در اين امر اين است که در تفاهمنامه جايگاهي براي محيط زيست استان تعريف نشده است.

محمدي اضافه کرد: همدان براي کسب و نگهداشتن اين عنوان رقيب دارد و تمام تلاشمان را ميکنيم که اين همايش به بهترين نحو ممکن صورت پذيرد خوشبختانه سهميه سفر معصومه ابتکار وزير حفاظت محيط زيست به همدان گرفته شده که براي اين همايش از وي براي سخنراني دعوت به عمل ميآيد.

 

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان