تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٣٠ |

رئیس پلیس راه استان همدان خبر داد:
واژگونی خودرو در 49 درصد تصادف ها

روزنامه هگمتانه

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به شناسایی 106 نقطه حادثه خیز در راههای استان، گفت: علیرغم رفع حادثه خیزی برخی نقاط، هنوز 70 نقطه حادثه خیز در استان به قوت خود باقی است.

 به گزارش خبرنگار هگمتانه، سرهنگ رضا عزیزی در نشست خبری خود از وجود 70 نقطه حادثهخیز در راههای مواصلاتی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه براساس بررسیهای سال گذشته 106 نقطه حادثهخیز در راههای استان شناسایی شده است، گفت: از این تعداد، با تزریق اعتبار، حادثهخیزی 36 نقطه رفع شده اما 70 نقطه دیگر همچنان در شمار نقاط حادثهخیز است که تنها با تابلوهای فسفریرنگ اعلام خطر شده است.

سرهنگ عزیزی با تأکید بر اینکه عمده مشکلات پلیسراه استان، همین نقاط حادثهخیز هستند، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر پیچهای خطرناکی در راههای اصلی و فرعی استان وجود دارد که همچنان موجب تصادفات جرحی و فوتی میشود.

*کاهش 4 درصد تصادفات فوتی نسبت به سال گذشته

وی با ارائه گزارشی عنوان کرد: در 9 ماهه سال جاری، 258 فقره تصادف منجر به فوت به ثبت رسید که منجر به فوت 314 نفر شد.

رئیس پلیسراه استان همدان افزود: این آمار با 13 نفر کاهش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد کمتر شده است.

*رشد 8 درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال 94

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر در محدوده راههای استان با کاهش آمار تصادف منجر به فوت مواجه بودیم، خاطرنشان کرد: اما در بُعد تصادفات جرحی در 9 ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 8 درصدی روبهرو بودیم.

وی در خصوص تصادفات جرحی عنوان کرد: در سال 94 در مجموع یک هزار و 59 فقره تصادف جرحی رخ داده که از این تعداد، یک هزار و 498 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: در 9 ماهه سال جاری، یک هزار و 178 فقره تصادف جرحی گزارش شده که در این تعداد یک هزار و 617 نفر مجروح شدند.

وی بیان کرد: در سال جاری با افزایش 119 نفر مجروح، رشد 8 درصدی تصادفات منجر به جرح گزارش شد.

*41 درصد تصادفات در نتیجه خوابآلودگی رانندگان

سرهنگ رضا عزیزی در ادامه سخنان خود با اشاره به مهمترین علل بروز تصادف در محدوده راههای استان، گفت: بیتوجهی به جلو مهمترین عامل بروز تصادفات جرحی و فوتی بوده و 41 درصد تصادفات در نتیجه خوابآلودگی راننده حادث شده است.

وی همچنین بیان کرد: ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 14 درصد دلیل تصادفات و رعایت نکردن حق تقدم دلیل 13 درصد تصادفات را تشکیل میدهد.

*رانندگان سواری مقصر 62 درصد تصادفها هستند

وی در ادامه اعلام کرد: برابر اطلاعات جمعآوری شده، در 62 درصد تصادفات رانندگان خودروهای سواری مقصر بودهاند و در بقیه موارد 16 درصد راکبان موتورسیکلت و در 15 درصد، رانندگان وانتبار، تقصیر کار بودهاند.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: بیشترین متوفیان تصادفات را رانندگان و یا سرنشینان خودروهای سواری تشکیل میدهند به طوری که 61 درصد متوفیان در این دسته قرار میگیرند.

وی با بیان اینکه 18 درصد متوفیان رانندگان وانتبار و 13 درصد آنان راکبان موتورسیکلت هستند، عنوان کرد: در این خصوص سهم رانندگان مینیبوس و اتوبوس جزئی است.

*53 درصد تصادفها در راههای اصلی رخ میدهد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 100 محور اصلی راه در استان وجود دارد، بیان کرد: 53 درصد از تصادفات منجربه فوت در راههای اصلی استان، 30 درصد در راههای فرعی، 17 درصد در محورهای روستایی و بقیه در سایر راهها اتفاق افتاده است. وی افزود: براساس گزارشها، 81 درصد تصادفات در شعاع 30 کیلومتری شهرها رخ میدهد که بخش عمدهای از آن به خستگی راننده مربوط است.

*78 درصد متوفیان را آقایان تشکیل میدهند

رئیس پلیسراه استان همدان با اشاره به اینکه مردان، قسمت عمده متوفیان تصادفات را تشکیل میدهند، اظهار کرد: در این رابطه، سهم مردان فوت شده 78 درصد و سهم زنان 22 درصد است.

وی تصریح کرد: 73 درصد تصادفات در رده سنی 18 تا 45 سال رخ میدهد که این سن، افراد فعال و نانآور جامعه را تشکیل میدهد.

وی افزود: 17 درصد متوفیان در رده سنی 45 تا 60 سال و 10 درصد بالای 60 سال هستند.

*عمده افزایش تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلتها بوده است

سرهنگ رضا عزیزی با اشاره به اینکه در 9 ماهه سال جاری، عمده افزایش تصادفات، مربوط به راکبان موتورسیکلتها بوده است، گفت: متأسفانه عمده تصادفات راکبان موتورسیکلت در راههای روستایی اتفاق میافتد که افراد نانآور خانواده را تشکیل میدهند، در مجموع از 378 فقره تصادف مرتبط با راکبان موتورسیکلت، در 234 فقره موتورسیکلتدار مقصر شناخته شده است.

وی بیان کرد: در مجموع از راکبان مقصر و غیرمقصر، 63 فوتی در سال جاری گزارش شده که این تعداد با 25 نفر افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

*58 درصد متوفیان تصادفها بومی بودند

وی همچنین با اشاره به آمار 9 ماهه سال جاری عنوان کرد: 58 درصد کل متوفیان و مجروحان تصادفات بومی، 41 درصد غیربومی و یک درصد دیگر نامعلوم گزارش شده است.

*واژگونی 49 درصد تصادفات را به خود اختصاص میدهد

وی در ادامه با اشاره به اینکه 49 درصد تصادفات در استان در اثر واژگونی خودرو بوده است، بیان کرد: این عدد در متوسط کشوری 38 درصد است.

سرهنگ عزیزی افزود: در سال جاری، 125 نفر در تصادفات واژگونی خودرو فوت شدند که بدون استثنا همه آنان از بستن کمربند ایمنی خودداری کرده بودند.

وی همچنین بالا بودن سرعت را از دیگر دلایل فوت این افراد دانست و بیان کرد: با راهاندازی دیگر دوربینهای کنترل سرعت در راههای مواصلاتی استان، شاهد کاهش تعداد متوفیان خواهیم بود.

وی افزود: براساس قانون، این دوربینها کل جادههای اصلی ما را زیر پوشش قرار میدهند که ضروری است در آزادراهها هر 20 کیلومتر و در بزرگراهها هر 30 کیلومتر دوربین نصب شود.

*در 99 درصد تصادفات عامل انسانی مقصر است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در 99 درصد تصادفات عامل انسانی مقصر است، گفت: تأثیرگذاری پلیس در کاهش تصادف بین 5 تا 10 درصد اعلام شده است.

وی در ادامه بیان کرد: البته نمیتوان از ایمن نبودن خودروهای ساخت داخل نیز چشمپوشی کرد؛ چراکه متأسفانه خودروهای ما استحکام لازم را ندارند و نباید اولین خطای راننده آخرین خطای او باشد.

وی تصریح کرد: متأسفانه مردم ما در رابطه با شرکتهای خودروسازی به حقوقشان نمیرسند.

*رشد 7 درصدی تعداد کشتهشدگان در تصادفات بیمارستان

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 94، 161 نفر در صحنه تصادف فوت شدند، عنوان کرد: در سال جاری 142 نفر در صحنه کشته شدند.

رئیس پلیسراه استان همدان همچنین تصریح کرد: تعداد فوتشدگان تصادفات در بیمارستان در سال گذشته 149 نفر و در 9 ماهه سال جاری 159 نفر گزارش شده است.

وی بیان کرد: تعداد کشتهشدگان تصادفات هنگام انتقال به بیمارستان در سال گذشته 17 نفر و در سال جاری 11 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه آمار کشتهشدگان در صحنه تصادف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است، گفت: آمار کشتهشدگان در بیمارستان با رشد 7 درصدی و هنگام انتقال به بیمارستان با کاهش 35 درصدی مواجه بوده است.

*رانندگان مصرفکننده مواد مخدر جریمه سنگین میشوند

وی همچنین در رابطه با حریم رانندگان مصرفکننده مواد مخدر و الکل، عنوان کرد: چنانچه آزمایش راننده مثبت باشد، بیشترین حد جریمه شامل وی میشود ضمن اینکه در پارهای موارد حبس و اخذ گواهینامه فرد نیز رقم میخورد.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان تعداد رانندگان مصرفکننده مواد مخدر و یا الکل بسیار کم است، اظهار کرد: در سال جاری تنها 2 مورد گزارش شد که هر دو مورد نیز ساکن استانهای همجوار بودند.

*390 خودرو با جریمه بالای یک میلیون تومان توقیف شدند

سرهنگ عزیزی با اشاره به جریمه بالای برخی رانندگان گفت: در سال جاری 390 خودرو با خلافی بالای یک میلیون تومان شناسایی شدند که این افراد نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام نکرده بودند که به صورت خودکار برای خودروی این افراد مجوز توقیف صادر شد.

وی تصریح کرد: جرایم این افراد بین یک تا چهار و نیم میلیون تومان گزارش شده است.

وی در پایان در رابطه با مجموعه اقدامات آموزشی پلیسراه استان عنوان کرد: در 9 ماهه سال جاری ارائه آموزش در 142 مدرسه حاشیه جادهای استان، 152 مورد آموزش در شرکتها و مؤسسات مسافربری و آموزش در 215 روستای استان محقق شده است.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: در این زمینه 22 هزار و 81 نفر ساعت آموزش داشتهایم.

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان