تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/٢٨ |


سکته قلبی اولین دلیل مرگ در همدان

روزنامه هگمتانه

رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست کشوری کارشناسان سلامت میانسالان از گسترش خدمات نوین سلامت میانسالان در نتیجه اجرای طرح تحول نظام سلامت خبر داد.

در این نشست دو روزه که روز گذشته و امروز با حضور کارشناسان سلامت میانسالان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در حال برگزاری است، دکتر مطهره علامه با اشاره به اینکه برنامه سلامت میانسالان از شهرستان اسدآباد آغاز شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان جزو دانشگاههایی است که موضوع سلامت فیزیکی به خوبی در آن مورد توجه بوده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

علامه با تشریح تغییرات جمعیت زنان میانسال و 30 تا 70 سال کشور در سالهای 85 تا 95، از تلاش همکاران خود در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تشکر کرد و گفت: برنامه خدمات نوین سلامت بدون درایت، هوشیاری و فعالیت مستمر همکاران دانشگاهها پیش نمیرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت تغییرات جمعیتی در میانسالان کشور قابل ملاحظه است، گفت: ارائه خدمات نوین سلامت میانسالان با توجه به شیب تغییرات جمعیتی قابل ملاحظه بسیار مهم است و این به معنی ارائه خدمات به حدود 40 درصد جمعیت کشور است.

علامه با اشاره به علل مرگ افراد 30 تا 70 سال بر اساس گزارش نظام ثبت مرگ در سال 94 گفت: معاینه سینه در خانمهای بالای 60 سال جزو مهمترین خدماتی است که این افراد باید دریافت کنند زیرا نخستین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان سرطان سینه است و آموزشهای مربوط به آن باید برای کاهش مرگ این گروه سنی مورد توجه باشد.

رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش پوشش خدمات تا پایان برنامه ششم مورد توجه است اصلیترین خدماتی که توسط گروه سلامت با تأکید بر بهورز و ماما باید ارائه شود را برشمرد.

علامه در خصوص گسترش شبکه اینترنت در خانههای بهداشت گفت: درصد پایگاههای سلامت دارای اینترنت تا پایان خرداد 96 بررسی شده و طبق اطلاعات موجود دسترسی 52 دانشگاه علوم پزشکی کشور صد در صد بوده است.

وی با اشاره به اینکه گسترش خدمات نوین سلامت میانسالان ثمره اجرای طرح تحول نظام سلامت است، توضیحاتی در مورد درصد بهورز و مراقبان سلامت آموزشدیده تا پایان خرداد96 و درصد ماماهای آموزشدیده در زمینه خدمات نوین سلامت میانسالان بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه میانسالان و کودکان طبق اطلاعات سامانه سیب حداکثر خدمات را دریافت کردند، خاطرنشان کرد: تعداد میانسالان زیر پوشش برنامه سال 94، 900 هزار نفر و در سال 96، 13 میلیون نفر بوده است.

رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به بیان مطالبی در مورد استقرار خدمات نوین سلامت میانسالان پرداخت.

* معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان: رویکرد پیشگیرانه مسأله اصلی کنترل مرگ و میر زودهنگام

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان هم در این نشست گفت: رویکرد پیشگیرانه قوی نسبت به بیماریهای غیرواگیر مسأله اصلی در کنترل مرگ و میر زودهنگام است.

جلالالدین امیری در آیین افتتاح این نشست افزود: طرح تحول نظام سلامت اتفاق مهمی در حوزه بهداشت برای پاسخگویی به نیازهای نوین سلامت به ویژه در گروه سنی میانسالان است.

وی مهمترین مشکلات سلامتی در میانسالی و سالمندی را شیوه زندگی نامطلوب، بیماریهای مزمن غیرواگیر و نشانگان ناتوانکننده دوره سالمندی عنوان کرد و افزود: با توجه به وظایف سنگین میانسالان در خانه و جامعه، اگر این قشر به سلامت خود بیتوجه باشند خیلی زود دچار فرسودگی، ناتوانی و درد و بیماری میشوند.

امیری با ارائه توضیحاتی در مورد اهمیت حمایت از اجرای برنامههای نوین سلامت در چارچوب اولویتهای اصلی گفت: رویکرد پیشگیرانه قوی نسبت به بیماری غیرواگیر به عنوان مسأله اصلی، مهم و فوری در کنترل مرگ و میر زودهنگام مورد توجه است.

وی افزود: براساس آمار در سال 90 مرگ گروه سنی 30 تا 70 سال جامعه به علت 4 بیماری اصلی غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی- عروقی، سرطانها، دیابت و بیماریهای تنفسی رخ داده است که این میزان در زنان 78.7 درصد و در مردان 65.9 درصد اعلام شده است.

این مسؤول بیان کرد: مهمترین دلیل مرگ گروه سنی 70-30 سال در استان همدان در سال گذشته سکته قلبی بوده که به ترتیب 432 نفر در اثر سکته قلبی و 264 نفر در اثر سایر بیماریهای قلبی، 141 نفر در اثر سکته مغزی،237 نفر حوادث ترافیکی و 203نفر با مبتلا شدن به سرطانهای دستگاه گوارش فوت کردهاند.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و خدمات نوین سلامت میانسالان گفت: طرح تحول، اتفاق مهمی در حوزه بهداشت برای پاسخگویی به نیازهای نوین سلامت به ویژه در گروه سنی میانسالان است.

امیری افزود: حمایت از اجرای برنامههای نوین سلامت در چارچوب اولویتهای اصلی رویکرد پیشگیرانه قوی نسبت به بیماری غیرواگیر به عنوان مسأله اصلی، مهم و فوری در کنترل علل مرگ ومیر زودهنگام و نیز افزایش ظرفیت سامانه برای ارائه خدمات نوین سلامت شامل ارتقای فضای فیزیکی و تأمین نیروی انسانی تازه نفس و با انگیزه، همچنین تأمین منابع مالی مناسب برای اجرای برنامهها و رویکرد سادهسازی و تجمیع و ادغام یافتگی خدمات در قالب گروههای سنی برای استفاده بهینه از امکانات فراهم شده در این طرح است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص مدیریت اجرای خدمات نوین سلامت در استان هم گفت: مدیریت اجرای خدمات نوین سلامت در استان همدان شامل تشکیل کمیته خدمات نوین سلامت و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای برنامهها است.

وی گفت: در بخش استقرار و تأمین زیرساختهای لازم، ترویج خدمات برای پوشش تا 30 درصد گروه هدف با استفاده از همه امکانات و ارائه خدمات فعال در بخش اجرای خدمات و نظارت براستقرار و اجرای کیفی خدمات شامل مدیریت ارائه خدمات استاندارد، تضمین رعایت استانداردها، بازنگری فرآیندها و استانداردها، ارتقای برنامه با پایش و ارزشیابی مستمر است.

 معاون بهداشتی دانشگاه با ارائه توضیحاتی در مورد جدول نتایج مراقبتهای ارائه شده در برنامه خدمات نوین سلامت؛ به آمار مربوط به تعداد افراد دیابتی جدید شناسایی شده، فشار خونی، مبتلا به سرطان دهانه رحم (سرویکس)، تعداد آزمایشهای اف.آی.تی و دیگر موارد اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه تغییر شیوه زندگی و حذف مؤلفههای مؤثر بر بیماری ضرورت دارد، گفت: طبق آمار و اطلاعات موجود هجوم بیماریهای سطح یک و سطح دو ما را زمینگیر میکند.

* ارتقای سلامت در گرو اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماریهای غیرواگیر

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان هم در این نشست گفت: ارتقای سلامت جامعه با توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماریهای غیرواگیر محقق میشود.

جعفر شاهرخی با اشاره به گزارش اقدامات انجام شده در حوزه سلامت در جشنواره ملی عمران سلامت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در اجلاس روابط عمومیهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر لزوم ارائه گزارش از اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید شد.

وی با اشاره مختصری به اقدامات طرح تحول نظام سلامت از سال 92 تاکنون گفت: همدان یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد که در مدت یاد شده در حوزه سلامت 310 هزار مترمربع توسعه و ایجاد و بهینهسازی فضای فیزیکی انجام شده است.

شاهرخی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی هزینه شده است، اظهار کرد: 394 پروژه عمرانی شاخص در این مدت وجود داشته است که مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان با 80 میلیارد تومان هزینه از شاخصترین پروژهها محسوب میشود.

وی افزود: در حال حاضر 291 پروژه در حوزه بهداشت تعریف شده است و به زودی 150 پروژه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح و کلنگزنی میشود.

شاهرخی با تأکید بر اینکه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر همواره مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، گفت: در حوزه افزایش تختهای ویژه، تختهای بیمارستانی، ایجاد کلینیک ویژه و مراکز جامع روستایی و شهری اقدامات خوبی انجام شده است و امید میرود زیرساختهای ایجاد شده در حوزه بهداشتی ارتقای هر چه بیشتر وضع فعلی را موجب شود.

در روز دوم این نشست تخصصی هم که امروز برگزار میشود گسترش کمی ارتقای کیفیت خدمات مونیتورینگ، رصد اطلاعات و مداخلات، نظام گسترش اطلاعات، افزایش پوشش خدمات با تأکید بر خدمات سلامت کارکنان و مردان مورد بررسی قرار میگیرد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان