تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۵/١٠ |


افزایش 18/5 درصدی حقوق بازنشستگانی با کمتر از دومیلیون دریافتی

روزنامه هگمتانه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه در دوران دولت قبل به مدت هشت سال افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم نبوده است گفت: حقوق بازنشستگانی که زیر دومیلیون دریافتی داشتند افزایش 18.5 درصدی می یابد.

محمود اسلامیان با اشاره به تشکیل اولین مجمع عالی کانونهای بازنشستگی گفت: با همت رؤسای کانونها امید است مشکل قانونی ثبت تشکلها در وزارت کشور با رایزنی وزیر تعاون حل شود.

وی افزود: دو مسأله در صندوق داریم. نخست مسأله معیشت و زندگی بازنشستگان است. در هشت سال دولت قبل افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم نبوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه در جشنواره ورزشی به مدیران صندوق تأکید کردم که امور باید به خود بازنشستگان سپرده شود عنوان کرد: در میان بازنشستگان بهترین افراد در حوزه ورزشی را داریم که میتوانند امور را به دست بگیرند. خوشبختانه امسال 90 درصد مدیریت جشنواره بازنشستگان کشوری توسط خود بازنشستگان انجام شد.

وی با بیان اینکه جریان کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سالهای گذشته تا حد زیادی کنترل شد، البته اصلاح این روند زمانبر است گفت: در سال گذشته 600 میلیارد تومان برای اصلاح ردههای پایینتر حقوق تخصیص یافت و در سال 96، 2200میلیارد تومان بر بودجه پرداختی افزوده شد و میانگین افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق زیر دومیلیون و صدهزار تومان، 18.5 درصد افزایش یافت.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان