تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١۶ |


ضرورت توجه به کیفیت و استانداردها در اجرای پروژه ها

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس و اعضای کمیسیون، فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه های منطقه یک شهر همدان به همراه مدیر و کارشناسان این منطقه موارد را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا در این بازدید ضمن تأکید بر تسریع در روند اجرای پروژهها گفت: توجه به کیفیت و استانداردها در اجرای پروژهها امری ضروری است.

علی رحیمی فر در بازدید از پروژه آرامسازی بلوار ارم، پیشرفت فیزیکی آن را 10 درصد اعلام کرد و افزود: برآورد هزینه این طرح بیش از 6 میلیارد و 250 میلیون تومان بوده است.

رحیمی فر در خصوص دیوارکشی و پیاده روسازی ورزشگاه شهید شمسیپور اظهار کرد: روند اجرای این پروژه مطلوب بوده و در حال حاظر 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اجرای کامل آن نقش بسزایی در کاهش ترافیک منطقه خواهد داشت.

وی همچنین از پیشرفت 60 درصدی پیاده روسازی در سطح منطقه خبر داد و اضافه کرد: اجرای ترمیم روانسازی مسیر گنجنامه هم با پیشرفت 50 درصدی در حال اجرا است.

رئیس کمیسیون، فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بازدید از پروژه پیاده روسازی خیابان شکریه یادآور شد: در حال حاضر این پروژه 10 درصد پیشرفت داشته و برای اجرای آن حدود 300 میلیون تومان هزینه برآورد شده است.

گفتنی است در این بازدید از پروژههایی از جمله آرام سازی بلوار ارم،اجرای نهری و جدولگذاری بلوار شهید احمدی روشن و تثبیت بستر برای اولین بار در همدان، تعریض معبر خیابان سعیدیه، دیوارکشی ورزشگاه پهید شمسیپور، پیاده روسازی معابر منطقه از جمله خیابان شکریه، نهری خیابانهای میرزاده عشقی و بعثت، بوستان محلهای شهیدان دیباج و... بازدید شد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان