تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٢٠ |


اجرای سایت موزه پیاده راه میدان امام(ره) منتظر نظر میراث فرهنگی

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفت: ابتدا برای طراحی سایت موزه منتظر دریافت نتیجه از سازمان میراث فرهنگی کشور بودیم و پس از آن نیز منتظر میراث فرهنگی استان هستیم تا طراحی و اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

امیر فتحیاننسب دیروز در گفتگویی اظهار کرد: ابتدا برای طراحی سایت موزه منتظر دریافت نتیجه از سازمان میراث فرهنگی کشور بودیم و پس از آن نیز منتظر میراث فرهنگی استان هستیم تا طراحی و اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان بیان کرد: در صورت دریافت نتیجه از میراث فرهنگی کار اجرایی سایت موزه توسط شهرداری آغاز خواهد شد و سعی داریم تا قبل از پایان سال، اجرای سایت موزه را به اتمام رسانده و به مردم تحویل میدهیم.

وی در خصوص افتتاح رسمی پیادهراه اکباتان نیز یادآور شد: قرار بر افتتاح پیادهراه با حضور مسؤولان کشوری بود که هنوز این امر محقق نشده است.

فتحیاننسب تصریح کرد: شهردار پیگیر موضوع حضور یکی از مسؤولان کشوری و افتتاح رسمی پیادهراه است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان