تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١٩ |


آغاز جلسات بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال 98 شهرداری همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان از آغاز جلسات بررسی تعرفه های پیشنهادی عوارض سال 98 شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسیامید در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا با محوریت بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال 98 شهرداری، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این کمیسیون با موضوع بررسی تعرفههای عوارض سال 98 به صورت روزانه با حضور اعضای شورا، معاونان و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری برگزار میشود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته و تجربیات سال گذشته، پیشبینی میشود بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض در طی 6 جلسه به جمع بندی مناسبی برسد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به تأکیدات قانون، یکی از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر را رسیدگی کارشناسانه، بررسی و تصویب عوارض شهرداری و تعرفه عوارض سالیانه برشمرد و افزود: هدف ما روانسازی تعریف تعرفه عوارض شهرداری است تا مجموعههای شهرداری و اقشار مختلف مردم، برداشت مشترکی از آن داشته باشند.

کاوسیامید با تأکید بر اینکه در صورت نیاز تعرفه عوارض بر اساس فرایند مشخص اصلاح خواهد شد، ابراز کرد: امیدوارم بتوانیم با پیشنهادات کارشناسانه شورا و شهرداری در تدوین تعرفه جدید تا حد توان از مباحث توصیفی و انشایی کاسته و به مباحث قاعدهمند جدولی و فرمولی اضافه کنیم و بتوانیم برداشتهای متفاوت را از تعرفه کاهش دهیم.

وی با تأکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض واقعیتها لحاظ شود، یادآور شد: باید برای تعرفه عوارض سال 98 تصمیم درستی را اتخاذ کنیم تا در مسیر درستی قرار گیریم که هم منافع مدیریت شهری و هم شهروندان لحاظ شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان در پایان سخنانش گفت: گزارش جلسات برگزار شده در پایان به طور جامع و شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان