تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/٢٠ |


تا پایان امسال تخفیف مجدد عوارض ساختمانی نخواهیم داشت

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان گفت: امروز پایان مهلت اولین مرحله تخفیف عوارض است و تا پایان امسال تخفیف مجدد نخواهیم داشت.

مجید درویشی گفت: با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27 اردیبهشت سال 94، به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در بازه زمانی 20 آذر 97 تا 20 دی امسال عوارض پروانه ساختمانی مؤدیانی که عوارض را به صورت نقدی و یکجا پرداخت میکنند برای عموم شهروندان با تخفیف 15درصد و انبوهسازان با تخفیف 20 درصد مقرر شد.

درویشی ادامه داد: همچنین از تاریخ 12 بهمن 97 تا 20 اسفند امسال برای عموم شهروندان و انبوهسازان به ترتیب 15 درصد و 10 درصد تخفیف در پرداخت نقدی عوارض پروانه ساختمانی لحاظ خواهد شد و تا پایان سال جاری هیچ گونه تخفیف دیگری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای بهره مندی شهروندان از مرحله اول تخفیف تا امروز پنجشنبه 20 دی ماه جاری فرصت باقی مانده است و شهروندان میتوانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری مناطق مراجعه کنند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان