تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١١/٢١ |


تجلی امنیت ایران در نمایشگاه موزه عبرت و ضد تروریسم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان درباره نمایشگاه موزه عبرت و ضد تروریسم، اظهار کرد: دو بخش نمایشگاه برایم جذاب بود و این نمایشگاه امنیت ایران را با تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج) نمایش می داد.

نرگس نورالهزاده محکم بودن و استقامت انقلابیان در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: جالب است که با تماشای این صحنهها حس دلسوزی نسبت به کسی نداشتم بلکه حس غرور و افتخار داشتم چراکه افرادی بودند در این مملکت که این همه شکنجه را تحمل کردند و این موضوع به ذهنم میرسد که در برابر این همه سختی و شکنجه ما هم میتوانیم مانند انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب با استقامت باشیم؟

وی بیان کرد: اگر قرار بود با کمترین شکنجه انقلابیان از راه خود برمیگشتند و با عذرخواهی به زندگی عادی خودش بازمیگشتند انقلاب به ثمر نمیرسید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه چطور میشود یک رژیم این قدر ظالم و ستمگر باشد و بتواند با مردم خودش چنین کاری کند، گفت: بخش دوم گروهکهای تروریستی و داعش است که در دهه سوم انقلاب با آن مواجه شدیم و این امر نشاندهنده این است که دشمن هیچگاه دست بر نمیدارد و همواره شمشیر برنده خود را در برابر اسلام آماده میکند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و انقلاب در هر دهه به یک شکل ورود پیدا میکنند، گفت: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، دشمنان جایگاه و منافع خود در منطقه راهبردی ما را از دست دادند از آنجا که نمیتوانستند و برایشان قابل تحمل نبود که منافع نامشروعشان در منطقه به خطر بیفتد از همان ابتدای پیروزی انقلاب شروع به دشمنی با ما کردند تا وضعیت را به شرایط پیش از پیروزی انقلاب برگردانند که البته تاکنون در رسیدن به اهدافشان ناکام بوده اند.

وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه موزه عبرت و ضد تروریسم و انعکاس فعالیتهای وزارت اطلاعات بسیار ارزشمند است چراکه امنیت نعمت بزرگی است که حتی در کلام معصومین(ع) مورد تأکید قرار گرفته است و در این نمایشگاه شاهد تجلی امنیت در کشور بودیم.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان