تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٣/٠١ |


صنعت فرش همدان احیا شود

روزنامه هگمتانه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تعداد تاجران فرش در استان از 17 نفر به 3 نفر کاهش یافته گفت: نباید اجازه دهیم صنعت فرش نیز مانند چرم شود.

 

صبح دیروز علی اصغر زبردست در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه تعداد تاجران فرش در استان از 17 نفر به 3 نفر کاهش یافته بیان کرد: نباید اجازه دهیم صنعت فرش نیز مانند چرم شود.

وی با تأکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که باید در اولویت قرار گیرد احیا صنعت فرش استان است بیان کرد: در این صنعت 7 هزار بافنده وجود دارد که میتوانند سهم خوبی در رونق اقتصادی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون تجارت بسیار اهمیت دارد گفت: کار این کمیسیون سایر کمیسیونهای اتاق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

زبردست با اشاره به اینکه اقتصادی نباید وابسته به نفت باشد اظهار کرد: امیدواریم از این فرصت استفاده کنیم تا رونق تولید، اشتغال و صنعت در کشور به وجود آید.

*توتونچی: صنایع تبدیلی استان تجمیع شود

یکی از فعالان اقتصادی نیز با بیان اینکه تولید ما از نشانسازی تجاری دور است گفت: در همدان یک واحد هزارنفری وجود ندارد اما در کشور ترکیه چندین مورد وجود دارد.

توتونچی با اشاره به اینکه با روحیه " نمیشود نمیشود" ما را عقب نگه داشته اند اظهار کرد: ما باید صنعت خود را به روز کنیم و کار ارزشمندی در صنعت و تولید انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در کشور 5 هزار واحد صنایع تبدیلی وجود دارد گفت: در ترکیه 55 هزار واحد وجود دارد که 14 مورد آن بین المللی هستند.

وی با اشاره به اینکه همه واحدهای صنایع تبدیلی ما کوچک هستند بیان کرد: این واحدها باید در یکدیگر ادغام شوند و با یک نشان تجاری شروع به کار کنند زیرا نشانسازی تجاری هزینه بالایی دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما باید مطالبه گر باشیم عنوان کرد: در کشور محدودیتهای صادراتی و مواد اولیه وجود دارد اما ما نیروی انسانی خوب و متفکر داریم که میتوانیم از آنها برای توسعه استفاده کنیم.

این مسؤول با اشاره به اینکه ضروری است فضای هم فکری و هم افزایی در کشور افزایش یابد بیان کرد: میتوان فعالان اقتصادی کشورهای هدف را به سرمایهگذاری، تبادل تجربه و مشارکت دعوت کرد.

وی عنوان کرد: وقتی تجارت فعال شود تولید نیز رونق میگیرد.

همچنین در پایان، طالبی رئیس انجمن، اسماعیلی و شاهرخی نایب رئیس اول و دوم و محمودی به عنوان دبیر کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی انتخاب شدند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان