تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٩/١٠ |


مرکز تخصصی تربیت کودک و خانواده در همدان راه‌اندازی شود

روزنامه هگمتانه

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان بر راه‌اندازی مرکز تربیت دینی کودک در همدان تأکید کرد.

 

*آزادی خواه نماینده شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگ عمومی استان همدان شد

صبح دیروز در شورای فرهنگ عمومی استان همدان حکم حجتالاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگ عمومی استان از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور قرائت شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان، با بیان اینکه خانواده، کودک و نوجوان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: مرکز تخصصی تربیت کودک و نوجوان در ساختمان قبلی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان همدان راهاندازی میشود.

آیتالله حبیبالله شعبانی با اشاره به اینکه استان به یک مرکز تربیت کودکان و نوجوانان نیاز دارد، گفت: همچنین استان به یک مرکز برای تربیت مربیان کودک هم نیاز دارد تا مربیان در عرصههای مختلف دینی و مذهبی آموزشهای لازم را فرا گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه زبان کودک زبان خاصی است، گفت: باید مشاورههای تربیتی و مذهبی نیز در خصوص کودکان تقویت شود.

وی از اهمیت چاپ و نشر آثار مرتبط با کودکان پیرامون مسائل مذهبی سخن به میان آورد و بیان کرد: همدان میتواند آزمونه مناسبی در کشور برای این عرصه باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی خروجیهای ثمربخشی باید داشته باشد، عنوان کرد: طرح مسائل کلی شاید خروجی خوبی نداشته باشد.

*توجه به رشد منفی جمعیت در همدان

وی به موضوع جمعیت نیز اشاره و بیان کرد: رشد جمعیت در استان همدان منفی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در 20 سال آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

* همدان خلأهایی دارد که باید پر شود

آیتا... شعبانی همچنین با بیان اینکه مجموعههای مختلفی در زمینه خانواده تلاش میکنند، اظهار کرد: معضل طلاق و روابط والدین با فرزندان باید مورد توجه قرار گیرد، استان همدان خلأهایی دارد که باید پر شود.

*آمادگی برای تبدیل دفتر نوساز نمایندگی ولی فقیه در استان همدان به مرکز تربیت کودک و مجتمع خانواده

آیتالله شعبانی با اعلام آمادگی برای اختصاص مکان برای مجموعههای فرهنگی و خانواده عنوان کرد: حاضریم ساختمان دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان همدان را در اختیار شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک مرکز تربیت کودک و مجتمع خانواده قرار دهیم.

*فعالیت 9 مجموعه در عرصه تربیت کودکان در همدان

وی با بیان اینکه در همدان 9 مجموعه در عرصه تربیت کودکان فعالیت دارند، عنوان کرد: به نظر میرسد مجموعههای دیگری نیز در عرصههای مختلف تربیت کودک فعالیت دارند اما تربیت فراگیر مدنظر است.

*تلاش برای معرفی همدان به عنوان اولین دارنده مرکز تخصصی تربیت دینی کودک در کشور

وی با بیان اینکه نباید کار عجولانهای کرد، گفت: در کشور مرکز تخصصی تربیت دینی کودک وجود ندارد و در تلاش هستیم همدان را به عنوان اولین استان برای این اقدام معرفی کنیم.

*شاهرخی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پایه اصلی فعالیتهای حوزه کودک و نوجوان باشد

استاندار همدان نیز در این شورا با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پایه اصلی فعالیتهای حوزه کودک و نوجوان باشد، گفت: آموزش و پرورش نیز در این زمینه سهم زیادی دارد.

سید سعید شاهرخی با تأکید بر اینکه میبایست از سمنها نیز در این حوزه استفاده کرد، گفت: اقدام نماینده ولی فقیه در استان مبنی بر اختصاص دفتر نماینده ولی فقیه در استان به مرکز تربیت دینی کودک نشاندهنده اهمیت این کار است.

وی ادامه داد: درباره راهاندازی مرکز تربیت کودک در همدان باید کمیته مربوطه آییننامهها را نوشته و طرحهای کارشناسی را با مسؤولیت دستگاههای درگیر برنامهریزی کند تا بتواند بهتر اعتبار مالی آن را تأمین و جذب کرد.

وی با بیان اینکه تعداد خانوادههای متدین همدان زیاد است، گفت: اما دشمنان برای نابودی پایههای خانواده و نفوذ به آن ساکت نیستند که نباید از این موضوع غافل شد.

*پورداود: مهدهای کودک زیر نظر آموزش و پرورش نیست

در ادامه این شورا مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم با بیان اینکه 157 هزار دانشآموز در دوره ابتدایی و 20 هزار دانشآموز در دوره پیشدبستانی تحصیل میکنند، گفت: محتواها در آموزش و پرورش کنترل میشود اما مهدکودکها در اختیار این نهاد نیست.

محمد پورداود با اشاره به اینکه بهزیستی متولی مهدکودکها است، عنوان کرد: بارها درخواست شده است مهدکودکها به این نهاد واگذار شود.

*حجت الاسلام نظیری: دین پژوهی در شورای فرهنگ عمومی تعریف نشده است

همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه مرکز تخصصی تربیت کودک و نوجوان ایجاد میشود، گفت: با این اقدام ساختارهای موجود در حوزه تربیت کودک شناسایی، سازماندهی و هدفمند میشود.

حجتالاسلام محمدهادی نظیری با اشاره به اینکه برای تدوین محتوایای کار نیازمند کمک هستیم، عنوان کرد: جلساتی برگزار و خلأهای موجود شناسایی شد که البته بخشی از مبانی طرح استحکام نداشت.

وی با بیان اینکه جلساتی در حوزه تربیت دینی کودکان در همدان با حضور یک کارشناس طلبه از قم برگزار شد، ادامه داد: در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی چهار کارگروه تعریف شده و دینپژوهی در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: کارگروه دینپژوهی در ساختار این شورا تعریف ندارد که نیازمند ابلاغ آن هستیم.

*حجت الاسلام آزادی خواه: 240 میلیارد تومان از اعتبارات فرهنگ و هنر رخت بربست

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از تخصیص 75 درصدی اعتبارات فرهنگی در کشور خبر داد.

حجت الاسلام احد آزادی خواه اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به من محبت داشت و مأموریتی را به بنده محول کرده که در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان حضور داشته باشم.

حجتالاسلام آزادیخواه با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی با تنظیم خاصی در استان همدان و شهرستانها برگزار میشود گفت: هماهنگی شود تا در استان شبیه عملکرد کشور افرادی از استان در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستانها حضور داشته باشند چراکه این اقدام بسیار مؤثر خواهد بود.

وی بیان کرد: سالهای قبل جدول شماره 17 بودجههای فرهنگ را داشتیم که تقریباً 240 میلیارد تومان اعتبار داشت و به مؤسسات خاصی مثلاً در حوزه نشر و تدوین فیلم خاص پول تخصیص مییافت که متأسفانه ما مجلسیها باعث شدیم این جدول محو شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقریباً 240 میلیارد تومان از فصل اعتباری فرهنگ و هنر رخت بربست و اعتراضی هم که کردیم اعتراض به خود بود گفت: میتوان بخشی از بودجه ردیف شماره هفت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای این مؤسسات به کار برد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 75 درصد اعتبارات فرهنگی تخصیص یافته و این قابل دفاع است افزود: در شورای فرهنگ عمومی میتوان با تعامل موجود اولویتهای استان را در حوزه فرهنگی شناسایی و به آن پول تخصیص داد.

آزادیخواه با بیان اینکه قرار دادن ساختمانی از سوی آیتا... شعبانی برای کار در حوزه تربیت دینی کودک کار ارزشمندی است خاطرنشان کرد: از ظرفیت هیأتهای ورزشی، مکتبهای قرآنی، مهدهای کودک و صدا و سیما میتوان در حوزه تربیت دینی کودک بهره برد.

وی بیان کرد: در پی اغتشاشات اخیر، اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی و شورای تأمین استان بسیار به موقع و اثرگذار بود و خوشبختانه باعث شد شرایط امن و آرامی را در استان شاهد باشیم به همین دلیل در مجلس نمایندگان مردم استان همدان سر خود را بالا میگرفتند و از همدان سخن میگفتند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان