تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٢١ |


همدان از معدود شهرهای دارای سایت دفع نخاله

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان از ایجاد مرکز دفن بهداشتی پسماند (لندفیل) در سایت دفن زباله خبر داد و گفت: همدان از معدود شهرهای دارای سایت دفع نخاله است.

حسین سیبی با اشاره به توفیقات سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان اظهار کرد: این مجموعه با وجود مشکلات پیش رو به خصوص در بعد مالی توانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد که این مهم مقدور نبود جز با همت و خرد جمعی.

وی ادامه داد: این سازمان بعد از ادغام با سازمان موتوری از سال 96 عهدهدار وظایف این دو بخش شد و در تأمین ماشینآلات و لجستیک شهرداری نیز ورود خوبی داشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان به تمرکز این مجموعه بر روی کارهای بر زمینمانده به جز وظایف ذاتی آن پرداخت و ادامه داد: کارهای زیربنایی و مهمی که قبلاً مغفول مانده بود با همت همکاران این مجموعه یا به سرانجام رسیده و یا در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به سایت دفن زباله همدان آن را ظرفیتی بزرگ برای شهر عنوان کرد و گفت: این سایت با مساحت 300 هکتار از سال 60 راهاندازی شده که 50 درصد از آن در گذشته به دلیل دفن بیبرنامه و غیر بهداشتی زباله آلوده شده بود.

سیبی با اشاره به پاک سازی این سایت طی دو سال گذشته و درخت کاری آن اظهار کرد: پسماندهای شهرهای همدان، بهار، مریانج، رزن، جورقان، مهاجران، صالحآباد، لالجین و روستاهای اطراف به این سایت منتقل میشوند و توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری دفع میشوند.

وی با اشاره به رعایت اصول فنی، زیرساختی و بهداشتی در این محوطه از ایجاد تأسیسات بهروز در آن خبر داد و گفت: در حد بضاعت مجموعه، ساماندهی و اقدامات خوبی در سایت دفن زباله انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان ادامه داد: در حال حاضر برای جمعآوری شیرابههای ناشی از دفع زبالههای شهری حوضچهای در حال احداث است که امیدواریم در نیمه سال 99 شاهد راهاندازی آن باشیم.

وی ایجاد مرکز دفن بهداشتی پسماند را یکی دیگی از پروژهها دانست و افزود: با این پروژه که امیدواریم اواخر سال 99 یا نیمه اول 1400 راهاندازی شود ضمن دفن بهداشتی زباله از نفوذ شیرابه به درون زمین جلوگیری خواهد شد.

سیبی با اشاره به اینکه با این اقدام حداقل 10 سال خیال شهر همدان از نظر دفن بهداشتی زباله راحت خواهد شد گفت: طی 10 سال بعد میتوانیم نسبت به ایجاد مرکز دفن بهداشتی پسماند دوم برنامهریزی و اقدام کنیم.

*همدان از معدود شهرهای دارای سایت دفع نخاله

وی در ادامه همدان را از معدود شهرهایی دانست که دارای سایت دفع نخاله است مساحت فعلی آن را 50 هکتار عنوان کرد و گفت: این سایت در همجواری جاده رباط شورین، بدون دریافت ریالی هزینه از کامیونداران 2 هزار تن ورودی نخاله دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان با اشاره به اینکه طی درخواست از شهردار دنبال الحاق 20 هکتار به این سایت هستیم اظهار کرد: البته برنامه اصلی ما تملک زمینی به مساحت 100 هکتار و انتقال سایت به آنجاست که با توجه به وجود معارض و مشکلات اداری، این کار تا دو سال آینده محقق نمیشود.

*افزایش تولید زباله در شهر همدان

وی در ادامه با اشاره به افزایش تولید زباله در شهر همدان در روزهای پایانی اسفندماه گفت: در مجموع حدود 10 درصد زبالهها در این شهر قابل بازیافت است که هشت درصد آن توسط زبالهگردها که بنده علاقهمندم از واژه «دوستان بازیافتی» در ارتباط با آنها استفاده کنم جدا میشود و حدود دو درصد قابل بازیافت به دست ما میرسد.

سیبی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شیوع ویروس کرونا چه تدابیری برای زیرمجموعه سازمان و زبالهگردها انجام شده است بیان کرد: حمل و دفن زبالهها با تمهیدات ویژه و حساسیت بیشتری انجام میشود ضمن اینکه کارگران این مجموعه ضمن دریافت اقلام بهداشتی به وسایل ایمنی تجهیز شدهاند.

وی با بیان اینکه این اقدام با هزینه مجموعه مدیریت پسماند انجام شده است گفت: با وجودی که هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف شده است اما در صورت لزوم باز هم از هزینه در این حوزه ابایی نداریم چراکه سلامت زیرمجموعه برای ما از هر چیزی ارزشمندتر است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان افزود: با شیوع ویروس کرونا با ماشینآلات ویژه و محلول شستوشو معابر پرتردد شهر همدان ضدعفونی میشود ضمن اینکه مراکز پرتردد مانند بازار، ایستگاههای اتوبوس، جداره بیرونی بیمارستانها و خیابانها را نیز ضدعفونی میکنیم.

وی با اشاره به ضدعفونی مخازن زباله و مبلمان شهری تأکید کرد: در صورت همکاری مدیریت بیمارستانها حاضریم محوطه این مراکز را نیز ضد عفونی کنیم.

سیبی در پاسخ به این موضوع که برخی از شهروندان نسبت به پاشیدن مواد ضدعفونی بر روی لباس خود نگراناند گفت: جای هیچ گونه نگرانی نیست زیرا محلول مورد استفاده برای ضدعفونی رقیقشده است و در ساخت آن فرمول مورد نظر مرکز بهداشت را رعایت کردهایم هرچند اگر کسی حساسیت و یا مشکلی دارد بهتر است در حین ضدعفونی در این مراکز تردد نکند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این اقدام ادامه دارد افزود: علاوه بر سازمان مدیریت پسماند همکاران در امور شهرهای شهرداری و سازمان فضای سبز در این راستا اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حجم بالای بارش طی امسال گفت: با این وجود کار برفروبی و حمل زباله به موقع انجام شد تا رضایت شهروندان جلب شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش فرهنگ سازی در بین شهروندان آن هم با اصل هزینهکرد درست و به صرفه را یکی دیگر از اقدامات این مجموعه عنوان کرد و افزود: برگزاری برنامه «تابستانههای شاد پسماند» برای شهروندان و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با آموزش و پرورش به منظور آموزش دانشآموزان در همین راستا بوده است.

*دردسرسازی زبالههای عفونی برخی از مطبهای خصوصی

به نقل از فارس، سیبی در پایان با دعوت از همگان برای رعایت اصول تفکیک زباله اظهار کرد: زبالههای عفونی و حساس مراکز درمانی طبق قانون باید توسط مجموعه بیمارستانی و درمانی بیخطرسازی شود که در این زمینه مشکلی نداریم اما برخی از مطبهای خصوصی زبالههای عفونی خود را در مخازن زباله رها میکنند که این موضوع میتواند دردسرساز باشد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان