تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٢۶ |


تعطيلي پروژه‌هاي غير ضروري

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدير منطقه دو شهرداري همدان گفت: به دليل اهميت حفظ سلامتي همه اقشار جامعه، به خصوص کارگران، کارگاه‌هاي غير ضروري عمراني تعطيل مي‌شود.

حامد جليلوند در ادامه گفت: بجز پروژه هدايت آبهاي سطحي که به لحاظ امکان بارندگي شديد در روزهاي پيش رو که اهميت فراوان دارد، ساير پروژههاي خرد و کلان منطقه دو تا عادي شدن شرايط تعطيل ميشود.

وي تصريح کرد: اين اوقات تعطيلي در شرايط مطلوب جبران خواهد شد و قطعاً امور عمراني و خدمات شهري در زمان مناسب با شتاب بيشتر و آسودگي خاطر انجام خواهد شد.

جليلوند يادآور شد: تعطيلي پروژههاي غير ضروري به کاهش ترافيک و خلوت شدن محيط شهري کمک شاياني خواهد کرد بنابراين تصميم اتخاذ شده را عملياتي خواهيم کرد تا دغدغه کمتري در اين زمينه ايجاد شود.

مدير منطقه دو شهرداري همدان همراهي همگاني بين شهروندان و دستگاههاي خدمات رسان را عامل مهمي در غلبه بر اين ويروس منحوس دانست و افزود: در حال حاضر مهمترين راهکار براي مبارزه با کرونا در خانه ماندن شهروندان است که استدعا دارم در فرصت ايام تعطيل نوروز شهروندان در منازل خود با صبر و شکيبايي کشور را در پشت سر گذاشتن اين بحران ياري کنند.

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان