تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۵/٠٧ |


ساخت 1920 کلاس خیّرساز در همدان

روزنامه هگمتانه

یک هزار و 920 کلاس درس در قالب 314 پروژه با کمک خیران در استان همدان ساخته شده است.

 

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان صبح دیروز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان ضمن ارائه عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان در حوزه مشارکتهای مردمی و خیرین مدرسه ساز به تشریح و تبیین طرح تحولی مشارکتهای مردمی پرداخت.

امام جمعه همدان در این دیدار با بیان اینکه توزیع مسؤولیت دربین آحاد مردم در زمینه مدرسه سازی حرکت مبارکی است، افزود: پویش آجر به آجر که هر فرد حتی با اهدا یک آجر جهت رفع فقر فرهنگی میتواند مؤثر باشد منجر به توزیع مسؤولیت دربین آحاد مردم در زمینه مدرسه سازی میشود که ارزشمند است و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که نیاز و نقصانی در حوزه فضاهای آموزشی نداشته باشیم.

آیتا... حبیب الله شعبانی در زمینه فرهنگ سازی و تبلیغاتی اعلام آمادگی کرد و گفت: در اشاعه این طرح دوشادوش نوسازی مدارس به مسؤولیت اجتماعی خود عمل میکنیم و سعی خواهد شد بعد از بیماری کرونا با بازگشایی نمازهای جماعت در ترویج طرح مهم «آجر به آجر « مشارکت جدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه خود من نیز به این پویش میپیوندم، ادامه داد: در نامهای به همه ائمه جمعه و جماعات اعلام خواهد شد تا در ترویج و اشاعه این حرکت ملی برای رفع مشکلات فضاهای آموزشی فرهنگ سازی و ترویج امر مقدس مدرسه سازی حتی در حد اهدا یک آجر همت بگمارند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در طرحی نو در راستای رفع مشکلات سخت افزاری آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در یک اقدام مؤثر و هماهنگ با شورای زکات، قسمتی از مبالغ جمع آوری شده در هر منطقه و روستا از سهم زکات خود در همان منطقه و روستا به این امر مهم اختصاص دهند.

امام جمعه همدان کفت: مقرر شد تا این موضوع با شورای زکات استان اجرایی شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان نیز ضمن ارائه عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان همدان در حوزه مشارکتهای مردمی و خیرین مدرسه ساز به تشریح و تبیین طرح تحولی مشارکتهای مردمی پرداخت.

محمدحسین مرادی با تأکید بر اینکه توسعه مشارکت خیران در طرح «آجر به آجر» ممکن شده است، گفت: هدف از اجرای این طرح نهادینه کردن مشارکتها است طرح آجر به آجر طرح بسیار مؤثری است که امیدواریم به منصه ظهور برسد و امر مدرسه سازی رونق گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان لازمه اجرای این طرح را در ابتدا فرهنگ سازی و دغدغه مند ساختن نسلهای مختلف در حوزه مدرسه سازی دانست و ادامه داد: در این مسیر استفاده از ظرفیتهای مختلف رسانهای از جمله صداوسیما، فضای مجازی و رسانههای نوین، محور تدوین اقدامات و راهکارها قرار گرفته است.

مرادی از مشارکت 874 خیر حقیقی و حقوقی در امر مدرسهسازی در استان همدان خبر داد و گفت: یک هزار و 920 کلاس درس در قالب 314 پروژه با کمک خیران در استان همدان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه 30 درصد مدارس استان همدان با کمک خیران راهاندازی شده است، افزود: از سال 77 تاکنون 21 جشنواره خیرین مدرسهساز در استان همدان برگزار و 266 میلیارد تومان تعهدات خیران بوده که 195 میلیارد تومان تاکنون تحقق یافته است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان