تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٢/٢۵ |


عمر غار عليصدر 136 تا 190ميليون سال است

روزنامه هگمتانه

مدير روابط عمومي شركت سياحتي عليصدر همدان گفت: غار عليصدر همدان بين 136 ميليون تا 190 ميليون سال پيش تشكيل شده كه تنها يك بار در چهارميليون سال گذشته يك قطعه از غار عليصدر ريزش داشته است

مسعود ملكي اظهار كرد: اين قطعه كه در چهار ميليون سال پيش ريزش داشته بر اساس مطالعات آماري زمين شناسي بر زمين افتاده و به مرور زمان قنديل بسته و با توجه به اينكه اين منطقه در گسل واقع نشده به عنوان منطقه اي پايدار محسوب ميشود و تنها يك بار در چهار ميليون سال پيش قطعه اي از غار دچار ريزش شده است.

ملكي تصريح كرد: دوران تولد غار عليصدر مربوط به دوره دوم زمين شناسي يعني ژوراسيك ميشود كه بين 136 تا 190 ميليون سال گذشته است اما زمان گردشگري شدن اين منطقه مربوط به سال 1342 شمسي است كه روز به روز آمار بازديدكنندگان غار در حال افزايش است

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان