تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٨/٠۵ |


نخستین جلسه هم اندیشی شهر سبز پایدار آذرماه در همدان برگزار می شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان گفت: سیاست گذاری این مرکز در راستای استفاده از نیروی فکر و ایده های متخصصان و نخبگان شهر در جهت توسعه پایدار شهر است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، ابراهیم مولوی در جلسه شورای راهبردی مجمع متخصصان همدان در مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان گفت: سیاستگذاری این مرکز در راستای استفاده از نیروی فکر و ایدههای متخصصان و نخبگان شهر در جهت توسعه پایدار شهر است.

مولوی انتخاب همدان به عنوان نخستین آزمونه شهر سبز پایدار در غرب آسیا را از زحمات و پیگیریهای میرزایی رئیس شورای اسلامی شهر دانست و افزود: وجود مباحثی همچون پالایش شهر با دوربینهای مداربسته و استفاده از اتوبوسهای برقی در سطح شهر، بهترین و مهمترین کار در حوزه مسؤولیت شورا بوده و باید در این زمینه از ظرفیت نخبگان و متخصصان بومی استفاده کرد.

وی اظهار کرد: نخستین جلسه هماندیشی شهر سبز پایدار با حضور مسؤولان عالیرتبه کشوری و استانی در آذرماه سال جاری برگزار میشود تا از تمام ظرفیتهای موجود جهت پیشبرد سیاستهای شهر سبز استفاده شود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال اعضای مجمع در مورد بحرانهای اجتماعی موجود در شهر، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و نگاه به کمیته ملی کاهش آسیبها، به این مهم اهمیت ویژهای قائل است و در تصمیمگیریها پیوستهای فرهنگی اجتماعی در حوزه اجرایی را لازم میداند به ویژه در بحث پیادهراهسازی خیابان بوعلی که همکاری اصناف و مردم با شهرداری نمونه موردی این سیاست است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان از مجمع متخصصان همدان درخواست همکاری مشترک جهت برگزاری هماندیشی شهر سبز پایدار کرد.

رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز با توجه به وجود مشکلاتی چون نبود رشد فیزیکی مناسب با قدمت شهر، نبود مطالعات لازم در خصوص نمادهای سطح شهر و نبود هماهنگی طرحهای اجرایی با سیما و منظر شهری، خواستار انجام امور پژوهشی در اینخصوص با بهرهگیری از اعضای مجمع متخصصان همدان شد.

حمیدرضا طبیمسرور اضافه کرد: میتوان با کمک نخبگان و متخصصان طرح کامل و مدونی با در نظر گرفتن شرایط کالبدی شهر همدان درخصوص طرحهای جامعی همچون مکانیابی نمادهای شهری و طرح جامع سیما و منظر آماده کرد.

سلطان محمدی مسؤول شورای راهبردی مجمع متخصصان همدان هم با توجه به نیاز شهروندان در حوزه سلامت، خواستار تشکیل کمیته سلامت در مرکز مطالعات شد و از اعلام آمادگی همکاری کمیته سلامت مجمع متخصصان همدان در این حوزه و در راستای تحقق اهداف تفاهمنامه همکاری مشترک خبر داد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان