تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٨/١٢ |


همایش شهر سبز پایدار 25 آذر در همدان برگزار می شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

جلسه کمیته محیط زیست شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان پیرامون شهر سبز پایدار با حضور مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر، شهردار همدان، مسؤول دبیرخانه شهر سبز پایدار، اعضا و کارشناسان این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا ضمن ارائه توضیحاتی در مورد کمیته محیط زیست مرکز گفت: همایش شهر سبز پایدار، در تاریخ 25 آذرماه سال جاری برگزار میشود.

ابراهیم مولوی تأکید کرد: لازم است در کمیته محیط زیست شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان، موضوع شهر سبز پایدار و نحوه اجرای همایش، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

مولوی افزود: با توجه به پیگیری طرح شهر سبز پایدار در این کمیته، لازم است همفکری برای چگونگی اجرای همایش شهر سبز پایدار، صورت پذیرد.

وی برحضور دکتر حسینی، کارشناس اجرای طرح شهر سبز پایدار در مراحل اجرایی همایش و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه تأکید کرد.

مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز گفت: با توجه به رشد اقتصادی و صنعتی جوامع و موضوع گرم شدن کره زمین، حفظ محیط زیست در مدیریت شهری و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی باید مورد نظر قرار گیرد.

سيدمهدي حسینی با بیان اینکه با از بین رفتن محیط زیست، تمام ساختارهای اجتماعی جامعه تحتشعاع قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: به همین دلیل مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، کمآبی، کمبود مواد غذایی و... به وجود خواهد آمد که کنترل آنها دشوار است؛ از این رو، موضوع شهر سبز پایدار، نه تنها به کمیته محیط زیست، بلکه به تمام کمیتهها مربوط میشود.

وی تأکید کرد: مناسب است در همه کمیتههای فعال در مرکز مطالعات، در اجرای طرحهای پژوهشی، این اصل مبنا قرار گیرد و به عنوان یک زمینه فکری در اجرای طرحهای مختلف توسعه شهری در نظر گرفته شود.

در این جلسه، مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشست ریو برزیل در سال 2015 اشاره کرد و یادآور شد: شرایط کنونی دنیا و این موضوع که امروزه چه مسائلی جوامع را تهدید میکند، مورد بررسی قرار گرفت و سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، 17 هدف کلان را تعیین و تصویب نمود که بنا بر مصوبات این جلسه، تمام آژانسهای تخصصی بینالمللی مانند یونسکو، موظف و متعهد هستند که راهبرد کوتاهمدت و بلندمدت خود را بر این اساس تنظیم نمایند و در بند 11 این اهداف هفدهگانه، موضوع شهرها و جوامع پایدار و تاب آور مطرح شد که طرح شهر سبز پایدار جهان اسلام نیز برگرفته از بند 11 این اهداف است.

در ادامه، حسن محمدی مسؤول دبیرخانه شهر سبز پایدار همدان گزارشی در مورد برگزاری همایش و نحوه ادامه فعالیت در این زمینه ارائه داد و بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه شهر سبز پایدار، تأکید کرد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان