تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٠٢ |


برگزاری اولین همایش ملی شهر سبز پایدار اولویت شهرداری همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

جلسه شورای معاونان شهرداری همدان روز گذشته با حضور دکتر مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر برگزاری اولین همایش ملی شهر سبز پایدار تشکیل شد.

به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شهر سبز پایدار، شهردار همدان در این نشست در خصوص برگزاری اولین همایش ملی در حوزه شهر سبز پایدار همدان گفت: این همایش فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و علمی شهر همدان است که با حضور قشر دانشگاهی کشور و افراد صاحب‌‌نام در این حوزه توان علمی همایش افزایش می‌‌یابد.

سید مصطفی رسولی همچنین بر لزوم همکاری و ورود جدی همه حوزههای شهرداری بهویژه مدیران و کارشناسان مرتبط جهت برگزاری بهتر این همایش در ابعاد ملی تأکید کرد.

مولوی نیز بر لزوم اتحاد و همدلی همه ارکان مدیریتی شهر همدان اعم از مدیریت شهری و سازمانها و دستگاههای دولتی و بهرهمندی از توان تشکلهای غیردولتی فعال تأکید کرد و با اشاره به اهمیت برگزاری کیفی این همایش در اسفندماه از سوی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل جلسات هماهنگی دو کمیته علمی و اجرایی و لزوم یکپارچگی عملکرد این دو کمیته را خاطرنشان کرد.

در پایان حسن محمدی، مشاور اجرایی شهردار و مسؤول دبیرخانه شهر سبز پایدار با ارائه گزارش عملکرد دو سال گذشته دبیرخانه شهر سبز پایدار در پی انتخاب همدان از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی به عنوان "اولین شهر سبز پایدار جهان اسلام" به ارائه گزارش تصویری در این زمینه و همچنین به تفکیک و شرح وظایف کمیتههای اجرایی، تدارکات، حمل و نقل، فناوری، اسکان و پذیرایی پرداخت.

وی به عنوان دبیر اجرایی همایش ابراز کرد: هماهنگی و همکاری حوزههای مختلف شهرداری و لزوم تشکیل جلسات کارشناسی به تفکیک حوزههای کاری و تبیین اهداف همایش در جهت استفاده از نظر کارشناسان توانمند شهرداری در برگزاری هرچه بهتر این همایش راهگشا خواهد بود.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان