تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٣٠ |


۷۰ درصدجوانان بیکار، فاقد مهارت هستند

روزنامه هگمتانه

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جوانان جویای کار فاقد مهارت هستند و یکی از دلایل عدم اشتغال به کار آن ها نداشتن مهارت است.

مجید تهرانیان با تأکید بر اینکه جوانان باید برای آموزش حداقل یک مهارت اقدام کنند، گفت: در کشور ۷۰۰ مرکز دولتی و حدود ۱۰ هزار مرکز خصوصی آموزش فنی و حرفهای با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند که مجموعه این مراکز دولتی و خصوصی هزار حرفه را به هنرجویان آموزش میدهند.

وی با تأکید بر اینکه مراکز آموزش فنی و حرفهای با هنرستانها متفاوت است، گفت: هنرستانها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش هستند و آموزشهای رسمی ارائه میدهند در حالی که مراکز آموزش فنی و حرفهای با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آموزش مهارت، تربیت تکنسینها و نیروی کار ماهر اقدام میکنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران با اشاره به اینکه ثبتنام در مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی رایگان است گفت: اطلاعات مراکز دولتی و آزاد در وبگاه سازمان آموزش فنی و حرفهای وجود دارد و متقاضیان میتوانند انواع آموزشها، و نحوه ثبتنام و سایر اطلاعات را از طریق آن مطلع شوند.

تهرانیان گفت: با توجه به اینکه ثبتنام در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفهای رایگان است بنابراین در صورت تقاضای بیش از حد، به صورت گزینشی از متقاضیان ثبتنام به عمل میآید.

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای درباره وضعیت مهارتی جوانان گفت: طبق آمارهایی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جوانان جویای کار فاقد مهارت هستند و یکی از دلایل عدم اشتغال به کار آنها نداشتن مهارت است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران ادامه داد: بر اساس برآوردی که صورت گرفته در سال جاری ۲۰۰ هزار نفر در مراکز دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفهای مهارت کسب میکنند که مدت این آموزش نزدیک به ۲۴ میلیون نفرساعت است؛ چراکه برخی از رشتهها در قالب دورههای ۸۰۰ تا ۹۰۰ ساعته به هنرجویان آموزش داده میشود؛ در نهایت پیشبینی میشود ۸۰ درصد این ۲۰۰ هزار نفر موفق به کسب گواهینامههای آموزش فنی و حرفهای شوند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان