تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٢٨ |


اواخر اسفندماه آغاز موج دوم آنفلوانزا

روزنامه هگمتانه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بيان اينكه در زمينه آنفلوانزا از اوج اولیه خارج شده ایم و افزایش تعداد موارد مبتلا را رد کرده ایم، گفت: موج دوم آنفلوانزا اواخر اسفندماه وارد مي شود.

جلالالدین امیری در گفتوگویی با اشاره به آخرین اطلاعات در راستای ثبت نام افراد در سامانه سیب، اظهار کرد: اطلاعات بیش از یکمیلیون و 300 هزار نفر از جمعیت استان وارد این سامانه شده است.

وی با بیان اینکه با این تعداد ثبت نام جایگاه استان در کشور یازدهم یا دوازدهم است، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته امیدواریم تا پایان بهمن ماه تمام اطلاعات جمعیت استان را وارد سامانه سیب کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه نزدیک به 72.5 درصد از اطلاعات افراد استان همدان در این سامانه ثبت شده است، افزود: در مراکز شهری 500 نفر بر نیروهایی که کار ثبت نام را انجام می‌‌دهند، اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در مراکز روستایی بیش از یک هزار و 500 نفر که اغلب شامل بهورزان هستند کار ثبت اطلاعات را انجام میدهند، افزود: در مجموع 2 هزار و 600 نفر کاربر در سامانه سیب فعالیت میکنند.

امیری با اشاره به وضعیت بیماری آنفلوانزا در استان گفت: خوشبختانه در بحث آنفلوانزا از اوج اولیه خارج شدهایم و اطلاعات مراکز دیدهوری بر این است که افزایش تعداد موارد مبتلا را رد کردهایم.

وی ادامه داد: به نظر میرسد در اواخر دوره نخستین حمله بیماری باشیم زیرا معمولاً هر آنفلوانزایی وارد میشود یک حمله اولیه دارد و به فاصله دو ماه موج دوم وارد میشود که اکنون موج اول در حال اتمام است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه باید اواخر اسفندماه منتظر موج دوم آنفلوانزا باشیم، گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی در بحث مدیریت موج اول عملکرد خوبی داشت و به عنوان دانشگاه برتر در بحث بیماریابی و کنترل آنفلوانزا شناخته شد و از طرف دکتر گویا، رئیس مدیریت بیماریهای کشور نیز مورد تشویق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعدادی از افراد به علت اینکه سابقه بیماریهای دیگر در آنها بوده و در این بین مبتلا به آنفلوانزا شده و فوت کردهاند، افزود: امسال نسبت به سال گذشته تعداد موارد مبتلا کمتر است.

امیری با بیان اینکه آمار رسمی از افراد مبتلا نداریم اما مواردی که مشکل بیماری آنفلوانزا پیدا کردهاند کمتر است، افزود: آنفلوانزا وقتی بروز پیدا میکند امکان تشدید علایم در بیمار مسن بیشتر است و دور از ذهن نیست که تعدادی افراد امسال فوت کرده باشند اما به نسبت سال گذشته کمتر است.

 

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان