تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠۴ |

با پایان همایش ملی
تقویت تلاش ها برای تحقق شهر سبز پایدار

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

نخستین همایش ملی شهر سبز پایدار پس از دو روز، با تقدیر از مقالات برتر و برگزیده، ادارات سبز و سخنرانان همایش، به کار خود پایان داد.

 دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی شهر سبز پایدار گفت: در دیپلماسی شهری نقش اصلی را شهرداران ایفا میکنند و در حال حاضر نقش شهرداران نقش فراملی است که میتوانند حرکتآفرینی کنند.

محمد خدادادی بیان کرد: چنانچه شهرداران ما در هر جای ایران بتوانند حرکت خود را گسترش دهند میتوانند از نقش فراملی خود به نفع منافع ملی و استانی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه مجمع شهرداران آسیایی با توجه به نقش فراملی شهرداران در سال 87 در تهران تأسیس شد، گفت: در حال حاضر 67 شهر آسیایی از کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، ژاپن، چین، هند و ترکیه عضو این مجمع هستند.

وی همچنین بیان کرد: در ایران نیز 11 شهر عضو مجمع شهرداران آسیایی هستند که از این شهرها میتوان به همدان، اصفهان، شیراز، مشهد، تهران و البرز اشاره کرد.

وی عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم تا با هدایت میهمانان فراملی به سمت همدان، علاوه بر معرفی ظرفیتهای این شهر در ابعاد مختلف، زمینه برای انعقاد یادداشتهای تفاهم را فراهم آوریم.

*آیتا... محمدی: نباید در زیباسازی شهر از اصول غربی تقلید کنیم

نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان هم با اشاره به اینکه باید شاخصههای عنوان شهر سبز نیز در همدان وجود داشته باشد، گفت: به غیر از آب و هوا و شرایط اقلیمی همدان که موقعیت ممتازی برای شهر به وجود آورده باید جوانب دیگر نظیر اصول شهرسازی و فضاسازی شهر نیز به سمت این عنوان سوق داده شود.

آیتا... غیاثالدین طهمحمدی با بیان اینکه ما نباید در زیباسازی شهر از اصول غربی تقلید کنیم، اظهار کرد: این غربیها هستند که باید در این رابطه از ما الگو بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه همه باید در مسیر تحقق شهر سبز گام برداریم، گفت: چنانچه همه شهروندان با نیت الهی، یک نهال بکارند در این مسیر گام برداشتهاند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر عمده میوههای موجود در بازار ما وارداتی است، یادآور شد: ملت ما در شرایطی که زمین کافی برای کشت وجود دارد تنبل هستند و این در حالی است که مردم ژاپن علیرغم کمبود اراضی، در پشتبام خانهها دست به کشت میزنند.

وی همچنین تأکید کرد: چنانچه قرار است شهرها عنوان شهر سبز را داشته باشند، باید در ابعاد مختلف نظیر نظافت، شهرسازی، زیباسازی و سایر ابعاد سبز باشد.

*محمدی: 30 درصد کانونهای مولد ریزگرد در استان همدان است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز در این همایش، با اشاره به اینکه پایداری یک شهر میتواند به پایداری یک کشور و در ابعاد وسیعتر، پایداری جهانی کمک کند، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، شاهد آسیبهای وارد شده به زیستبوم شهری هستیم و این در حالی است که کشور ما در بعد بارندگی نیز علیرغم تبخیر 3 برابری، یکسوم بارش دنیا را دارد.

وی با اشاره به اینکه شهر موجودی زنده است که باید به منظور زنده ماندن به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد، عنوان کرد: کنترل این مجموعه ارگانیک نیازمند مدیریت همهجانبه است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به رویکردهای شهر سبز میتواند در ارتقای موقعیت شهر مؤثر باشد، گفت: در حال حاضر ما در سطح شهر با عدم توازن در مدیریت شهری مواجه هستیم که بخشی از این عدم توازن به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و بخشی به دلیل نبود منابع درآمدی پایدار است.

وی افزود: به عنوان مثال فراز و فرودهای صنعت ساختمان بر منابع درآمدی پایدار شهرداریها تأثیر مستقیم داشته و مادامی که منبع جایگزینی برای این منبع وجود نداشته باشد تحقق درآمد پایدار امکانپذیر نیست.

محمدی با بیان اینکه در زمینه صنعت ساختمان، با حجم انبوهی از پسماندهای ساختمانی نیز مواجه هستیم، گفت: این صنعت علاوه بر تأثیر بر درآمدهای پایدار شهرداری بر محیط زیست تأثیر مخربی دارد.

وی گفت: هماکنون شاهد فروچالههایی با عمق 80 متر در همدان هستیم که باید با کنترل این موارد به سمت تحقق شهر سبز پایدار گام برداریم.

وی همچنین با بیان اینکه هماکنون 30 درصد کانونهای مولد ریزگرد مربوط به استان همدان است، یادآور شد: از بین رفتن خاک از دلایل به وجود آمدن این کانونهاست که به منظور دستیابی به شهر سبز پایدار باید در راستای جلوگیری از تخریب خاک گام برداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان همچنین با اشاره به نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری، بیان کرد: در این رابطه استان همدان در مقایسه با معدل کشوری، نسبت بیشتری از جمعیت روستایی را داراست که باید از این فرصت در راستای پایداری شهر استفاده شود؛ چراکه پایداری شهرها در ارتباط مستقیم با پایداری روستاها است.

محمدی همچنین تأکید کرد: در راستای تحقق شهر سبز پایدار باید از افزایش حاشیهنشینی در شهرها جلوگیری شود.

وی بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای اجتماعی را در تحقق شهر سبز پایدار دارای اهمیت دانست و عنوان کرد: خوشبختانه در این رابطه استان همدان در حوزه فعالیت سازمانهای مردمنهاد از استانهای برتر کشور است و در حوزه زیست محیطی نیز تنها در سال جاری تعداد سمنهای زیست محیطی از 12 تشکل به 31 تشکل رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان همچنین تأکید کرد: اگرچه فقر صنعت در استان همدان به نوعی تهدید است اما باید از این فقر به نفع شهر سبز پایدار بهره گرفت.

وی اعلام کرد: در حالی در شهر همدان تنها شاهد 350 تا 400 واحد صنعتی هستیم که این تعداد در شهر تهران به 70 هزار واحد رسیده است.

محمدی بیان کرد: از جمله پیامدهای مثبت برگزاری همایش شهر سبز پایدار، تقویت داشتههای سبز شهر است.

*مولوی: شهرداری در راستای تحقق شهر سبز پایدار وارد عمل شده

رئیس همایش و رئیس دفتر مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به انتخاب همدان به عنوان شهر سبز پایدار در جهان اسلام گفت: با انتخاب این عنوان برای شهر همدان، تلاشهای زیادی از سوی مدیریت شهری به انجام رسید تا پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین از این انتخاب بهرهبرداری کند.

ابراهیم مولوی ادامه داد: با تشکیل مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی از سوی منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر، ابعاد مختلف برگزاری همایش ملی شهر سبز پایدار از سوی 200 تا 250 نفر از نخبگان و اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر برگزاری این همایش شد.

وی با بیان اینکه از حدود پنج ماه پیش سایت همایش طراحی و فراخوان ارسال مقالات داده شد، اظهار کرد: از حدود چهار ماه پیش هم فرایندهای اجرایی برگزاری همایش وارد فاز عملیاتی شد و با استقبال خوب کارشناسان زیست محیطی از سراسر کشور، بیش از 100 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت 74 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

مولوی ادامه داد: از مجموع 74 مقاله پذیرفته شده، 28 مقاله به منظور ارائه شفاهی و 48 مقاله به صورت پوستر آماده شد.

وی ضمن تقدیر از استاندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار همدان در کمک به برگزاری این همایش، گفت: این همایش در راستای حفاظت و حراست از فضای زیست و زیبایی شهر همدان برگزار شد.

مولوی افزود: همانطور که در طول تاریخ، همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین و به عنوان اولین نقطه مدنیت کشور مانا و پایدار شد، امروز نیز به دنبال این هستیم تا افتخارات همدان در ابعاد مختلف نظیر گردشگری، صنعتی و بزرگان نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه به همت شهردار خوب و مردمی همدان در راستای تحقق شهر سبز پایدار اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: در حوزه بازآفرینی محلات و پیادهراهسازی اقدامات خوبی عملیاتی شد که البته در این رابطه جوانان تحصیلکرده و با انگیزه نیز اثرگذار بودند.

وی پیادهراه بوعلی را اولین پیادهراه غرب کشور اعلام و بیان کرد: خوشبختانه با تلاش متخصصان این پیادهراه ظرف مدت کمتر از پنج ماه به نتیجه رسید.

* حسن محمدی: تحقق شهر سبز پایدار نیازمند توجه به مدیریت واحد شهری است

مشاور اجرایی شهردار و دبیر اجرایی همایش ملی شهر سبز پایدار هم طی سخنانی با اشاره به اینکه موضوع انتخاب همدان به عنوان نخستین شهر سبز پایدار جهان اسلام در سال 93 مورد توجه قرار گرفت، گفت: از همین سال دبیرخانه این همایش در شهرداری همدان تشکیل شد.

حسن محمدی ادامه داد: همدان علاوه بر ویژگیهای منحصربه فرد اقلیمی و جغرافیایی، در ابعاد دیگر از مزیتهای نسبی به منظور بهرهگیری از عنوان شهر سبز پایدار برخوردار است.

وی با بیان اینکه در بحث شکوفایی شهری موضوعاتی چون آرامش، امنیت، سلامت روانی و اجتماعی، بهبود شاخصههای کیفیتی زندگی افراد و رضایت شهروندان از شهر حائز اهمیت است، اظهار کرد: در این رابطه برقراری عدالت و شمول اجتماعی نیز باید مورد توجه باشد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تحقق شهر سبز پایدار نیازمند همافزایی دستگاههای مختلف است، عنوان کرد: در تمامی کشورهای اروپایی مدیریت واحد شهری حاکم است در حالی که در کشور ما مدیریت واحد بیمعناست.

وی درباره برگزاری نخستین همایش ملی شهر سبز پایدار گفت: در این همایش سعی شد، اهداف 11گانه آورده شده در تفاهمنامه مابین محیط زیست و شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: علیرغم مشکلات عدیده این همایش با حمایتهای شورای اسلامی شهر، شهردار و رئیس دفتر مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر برگزار شد.

حسن محمدی با بیان اینکه این همایش فضایی میخواهد تا اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق شهر سبز پایدار به گونهای مناسب معرفی شود، گفت: امروز مفتخریم که دانشگاه بوعلیسینا و شرکت آبفای همدان به ترتیب به عنوان دانشگاه سبز و آبفای سبز کشور معرفی شدهاند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه با انتخاب شهر همدان به عنوان نخستین شهر سبز جهان اسلام، باید از ظرفیت حضور در مجامع بینالمللی به نحو احسن استفاده نماییم، گفت: علیرغم ممتاز بودن همدان در ابعادی چون گردشگری و بعد تاریخی، نتوانستیم در جذب اعتبارات و فراهمآوری زیرساخت عمل کنیم.

وی تصریح کرد: همدان ویژگیهای خاصی دارد که نباید بگذاریم این فرصتها از دست برود.

دبیر اجرایی همایش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته پس از تشکیل دبیرخانه همایش شهر سبز پایدار، در ابعاد ملی و بینالمللی گفت: بهرهگیری از افراد فرهیخته در دبیرخانه، شرکت در نشست علمی چشمانداز شهرهای پایدار آینده، بهرهگیری از حضور مشاور در انجام مطالعات فاز صفر و یک شهر سبز پایدار، بهرهگیری از تجارب شرکتهای مختلف داخلی و خارجی در تحقق شهر سبز، حضور در مقر سازمان ملل و ارائه سخنرانی در زمینه وضعیت کنونی و آینده همدان، حضور در کنفرانس بینالمللی رهبران شهرها با محوریت سیپیآی، سخنرانی شهردار همدان در مقر سازمان ملل، حضور در پنجمین نشست هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، میزبانی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار همدان از شهردار ارفورت آلمان، شرکت در اجلاس راه ابریشم و تقدیر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست از شهرداران اصفهان و همدان از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.

وی همچنین ادامه داد: حضور در کنسرسیومهای سرمایهگذاری، بررسی احداث شهرک سبز، ساخت پیادهراه در شش خیابان اصلی شهر و احیای کاروانسراها از دیگر اقدامات حائز اهمیت در راستای تحقق شهر سبز پایدار است که تا حدود زیادی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: انعقاد قرارداد در راستای ایجاد دو نیروگاه هفت مگاواتی از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق شهر سبز پایدار است که علاوه بر آن همدان آمادگی لازم به منظور انعقاد قرارداد به منظور ایجاد دو نیروگاه دیگر را داراست.

*رحمانی: جای خالی رسانه ملی در همایش شهر سبز پایدار

دبیر علمی همایش در پایان همایش ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش گفت: این همایش اقدام ویژهای بود که مجموعه مدیریت شهری در کنار اساتید دانشگاه آن را عملیاتی کرد.

محمد رحمانی افزود: حضور شهردار در پنلهای تخصصی و توجه به ارائه مقالات، شرکت اعضای شورای اسلامی شهر در زمان ارائه مقالات و همچنین حضور کارمندان و کارشناسان حوزه شهرداری در این همایش از نکات حائز اهمیت بود.

وی اعلام کرد: مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر نیز با برگزاری این همایش توانست حلقه اتصال میان دانشگاهها و شورای اسلامی شهر را فراهم آورد.

وی در پایان با انتقاد از کمکاری رسانه ملی در پوشش همایش ملی شهر سبز پایدار، گفت: جای تأسف دارد وقتی چنین همایش بزرگی برگزار میشود خبری از رسانه ملی به منظور پوشش اخبار نیست و این در حالی است که این همایش میتواند بازتابهای بینالمللی داشته باشد.

گفتنی است، در مراسم اختتامیه همایش ملی شهر سبز پایدار از دکتر سجادزاده، دکتر سبحان، دکتر مریانجی، دکتر مرادی و دکتر بابک معینی در بخش مقالات برتر و برگزیده تجلیل به عمل آمد.

همچنین مدیران کل آبفا، محیط زیست و دانشگاه بوعلیسینا به عنوان ادارات سبز شایسته دریافت تندیس شناخته شدند.

امیرحسین شرفی، آرش بختیاری، حسین فرجی، زهره محمدی، محمدامین ترابی، مسیب احمدی، یحیی جودکی، ندا صحراکار و داوود عباسی، مهسا اردلان، هاجر مریخپور، نسیم علیزاده، مختار سهیلیزاده، علیرضا مرادی، محمدحسن بمزاده، ولیا... نوروزی، حدیث شادمانی و رضا کیهانی حکمت نیز در فهرست سخنرانان مقالات شایسته لوح تقدیر و تندیس همایش شناخته شدند.

همچنین در همایش مذکور از محمد رحمانی و حسن محمدی به عنوان دبیران علمی و اجرایی همایش تقدیر به عمل آمد.

از اعضای کمیتههای علمی و اجرایی همایش شهر سبز پایدار نیز با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان