تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠١/٢٨ |

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مهمترین اقدامات ترافیکی انجام شده در نوروز 96 را اعلام کرد
گامهای مؤثر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای حل معضلات ترافیکی همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

جابجایی انسان و کالا از نقطهای به نقطه دیگر از نیازهای طبیعی و اولیه در هر جامعه است. این جابجایی به پیدایش پدیدهای موسوم به ترافیک می انجامد که اثرات آن در اکثر جوامع شهری به صور مختلف از جمله تراکم، تأخیر در حرکت و آلودگیهای محیطی بروز میکند و به برخی بیماریها و تلفات جانی و معلولیتهای ناشی از تصادفات منجر میشود.

 این مشکلات همگام با پیشرفت فناوری ابعاد وسیعتری به خود گرفته تا آنجا که در سه دهه اخیر نیاز به برنامهریزیهای دقیقتر و کنترل بیشتر وسایل نقلیه و ایجاد محدودیتهای بیشتر نسبت به گذشته را ملموس کرده است. متأسفانه در بسیاری موارد تأثیر مثبت و منفی ناشی از ترافیک و اثر آن بر اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانها برای عموم کاملاً شناخته شده نیست و این ناآشنایی، حل معضلات ترافیک شهری را برای مسؤولان و دستاندرکاران دشوارتر میکند. تنها با برخورد نظاممند و با بهکارگیری نیروهای متخصص و علاقمند در قالب یک سازمان متشکل و کارآمد میتوان در جهت حل این معضلات گام مؤثر برداشت.

تشکیل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در سال 1388 نیز بر این اصل استوار بوده و این سازمان تا به امروز توانسته است گامهای مؤثری را در جهت حل معضلات ترافیکی شهر بردارد. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان برای مطالعه و بررسی کامل وضع موجود انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود ترافیک از طریق دسترسیهای متعادل در زمان کمتر، حرکت ایمنتر، آسایش بیشتر و هزینه کمتر در هر سفر و محیطی سالمتر برای تردد در شهر انجام وظیفه میکند.

در چارچوب برنامههای میان مدت و طولانی مدت شهرداری همدان و با توجه به سیاستهای ابلاغی شورای اسلامی شهر همدان، سازمان حمل و نقل و ترافیک همگام با سایر زیرمجموعههای شهرداری اقدام به تهیه برنامه در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده کرده است. در ادامه عناوین مربوط به اهداف، سیاستها و برنامههای متناظر با یکدیگر ذکر شده است.

همه این اقدامات برای ایمنسازی ترافیکی معابر انجام شده است از شهروندان درخواست میشود، با رعایت کردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در داشتن شهری ایمن، آرام و دارای ترافیک روان سهیم باشند. سامانه 30005852 برای ارائه نظر و پیشنهادات همشهریان راهاندازی شده است.

با توجه به ظرفیت شهر، با تغییراتی هر چند کوچک تأثیرات چشمگیری در کیفیت سامانه حمل و نقل شهر رخ خواهد داد و طی سالهای آتی شاهد کاهش تصادفات درون شهری و ارتقای فرهنگ رفتار ترافیکی توسط کاربران سامانه حمل و نقلی خواهیم بود. بنابراین چشمانداز روشنی را در بهبود حیطههای " کنترل و هدایت جریانهای ترافیکی، ساماندهی تقاطعها و معابر شهری، آرامسازی ترافیک، گسترش و توسعه و ساماندهی پارکینگهای عمومی، ساماندهی تردد عابران پیاده، ارتقای فرهنگ عبور و مرور، افزایش و تجهیز و نگهداری مسیرهای دوچرخه و... " نوید میدهیم. در سال جاری تمام معابری که قابلیت خطکشی دارند، خطکشی میشوند و این نوید را به همشهریان میدهیم که برای افزایش ایمنی عابران پیاده و آرامسازی ترافیک، طرحهای جدیدی در سال جاری توسط این سازمان اجرا میشود که در ادامه به برخی از این طرحها اشاره شده است.

1- اجرای عملیات گسترده خطکشی معابر شهر همدان:

این خطکشیها شامل: خطکشی محوری، خطکشی عابر پیاده، کف نوشته، تقاطع ویژه، شوران، جناغیها و... است.

خطکشی محوری: از علایم افقی اصلی است. هدف از این نوع خطکشی، تفکیک، جداسازی و نظم بخشیدن به مسیر حرکت خودروها است که تا به امروز و با توجه به نامساعد بودن هوا، بیش از 100 کیلومتر از این نوع خطکشی اجرا شده است.

خطکشی عابر پیاده (عرضی): برای افزایش ایمنی عابران پیاده این نوع خطکشی اجرا میشود و 2 هزار مترمربع از این نوع خطکشی اجرا شده است.

کف نوشتهها: از علایم افقی ترافیکی هستند و باعث آرامسازی ترافیکی میشوند و 200 عدد از این نوع خطکشی اجرا شده است.

2- ایمنسازی معابر:

 این سازمان در راستای افزایش ایمنی تردد، اقدام به ایمنسازی معابر شهر کرده است. از جمله این معابر خیابان پرستار، نایب، کولانج و... است. با توجه به حادثه آفرین بودن خیابانهای یاد شده و مشکلات تردد خودروها در این معابر، اجرای جداکننده سهم بسزایی در روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی داشته است.

3- اجرای برنامههای آموزش عمومی و تبلیغات برای ارتقای سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان:

در این حوزه بازی (منچ) ترافیکی در مقاطع ابتدایی سطح شهر توزیع شد.

4- نصب علایم و تجهیزات نوین ترافیکی:

این سازمان برای افزایش ایمنی عابران پیاده اقدام به اجرای پاساژ عابر پیاده نوری و اجرای خطکشی عابر پیاده ویژه نوری کرده است. همچنین برای ایمنسازی ترافیکی میادین شهر از خطکشی شوران به همراه چشم ببری نوری استفاده شده است که سهم بسزایی در افزایش پیش آگاهی رانندگان وسایل نقلیه از مسیر حرکتی به همراه داشته است.

5- جا نمایی، ساماندهی و نوسازی تجهیزات ترافیکی (استوانههای ایمنی و سیلندرهای ترافیکی)

6- ترمیم بلوکهای نوری:

بلوکهای نوری در مکانهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

* سرعتکاهها: برای افزایش دید بصری رانندگان به عنوان عامل کاهنده سرعت؛

* جناغیها: برای جلوگیری از بروز تصادف و ایجاد خسارت به تجهیزات ترافیکی؛

* خطکشیهای عابر پیاده: برای افزایش دید بصری رانندگان جهت تردد امنتر عابران.

7- بهسازی جداکنندههای خیابان اسلامیان (استادان)، خیابان شهید مصطفی خمینی (پیشاهنگی):

رنگآمیزی و تعویض شبرنگهای جداکنندهها، ترمیم تجهیزات نوری، سیلندرها و دیوایدرها.

8- رنگآمیزی پایه تیرهای زنگ زده:

همه جداکنندههای فلزی، تیر چراغهای چشمکزن و تقاطعهای فرماندهی و تمامی پایه تابلوهای راهنمایی رنگآمیزی شده است.

9- رنگآمیزی حفاظ جاده تقاطعهای غیرهمسطح پژوهش، بعثت، رسالت و بهشت با استفاده از رنگهای ترافیکی.

10- طرح نوروزی پارکینگهای طبقاتی:

برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مسافران، پارکینگهای طبقاتی (سینا، اکباتان، حمام قلعه، مظفریه و کیش) از 15 اسفند 95 تا 21 فروردین ماه جاری به صورت 24 ساعته و بدون وقفه مشغول به فعالیت بودند.

11- بهسازی تابلوها و علایم:

با توجه به عبور از فصل سرما و ایجاد خسارت به تابلوها، این سازمان اقدام به بهسازی و نوسازی تابلوها و علایم ترافیکی کرده است. همچنین شستشوی تابلوها نیز در اواخر اسفند ماه گذشته انجام شد.

12- نوسازی کانکسهای دوچرخه:

برای ارائه خدمات بهتر، کانکسهای دوچرخه این سازمان واقع در بلوار ارم و ابتدای خیابان شهید فهمیده نوسازی شده است.

13- نصب تابلوهای ویاماس:

تعداد 11 تابلوی محدودیت سرعت ویاماس در شهر نصب شده است. بلوار ولایت، بلوار فاطمیه، بلوار بعثت دو عدد، بلوار احمدیروشن، بلوار ارتش و... از مکانهای نصب این تابلوها هستند.

14- نصب کوشن تانک:

برای به حداقل رساندن خسارت به تجهیزات ترافیکی، کوشن تانکها در نوک دماغه پلها و جداکنندهها نصب شده است.

15- بهسازی پلهای عابر پیاده:

برای آسانی عبور عابران پیاده،همه پلهای عابر پیاده نوسازی شده است. همچنین پل عابر پیاده مجیدآباد سرویس اصلی (overhall) شده و روکش پل نوسازی گردیده است. همچنین پل عابر پیاده ارتش که بر اثر خسارتهای وارد شده، نیاز به تعمیر اساسی داشت، سرویس اصلی شد.

16- نوسازی جداکنندههای خیابان پاستور:

کلیه جداکنندههای این خیابان که آسیب دیده و تخریب شده بودند، نوسازی و تعویض شد.

17- سایر اقدامات انجام شده:

- نگهداری و تجهیز پارک ترافیک؛

- تدوین اجرای برنامههای آموزش عمومی و تبلیغات برای ارتقای سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان؛

- تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی حمل و نقل و ترافیک شهری؛

- مطالعات برای پیادهسازی طرحهای ترافیکی؛

- هوشمندسازی برچسبهای ورود به محدوده طرح ترافیک؛

- اجرا و مدیریت چراغهای فرماندهی در تقاطعها و گرههای ترافیکی؛

- انجام کارهای کارشناسی و اجرا برای آرامسازی معابر شهری؛

- ارتقای سطح کیفی تقاطعهای غیر همسطح سوارهرو؛

- نصب، نگهداری و ساماندهی علایم ترافیکی، چراغهای فرماندهی، چشمکزن و سایر علایم ترافیکی؛

- اعمال مدیریت و نظارت بر اداره امور پارکینگ‌‌های طبقاتی، حاشیهای و محلهای شهر؛

- تعویض و نوسازی شبرنگهای بشکههای ترافیکی.

 

 

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان