تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۶/٢٩ |


همدان میزبان اعضای وابسته اجلاس جهانی گردشگری می شود

روزنامه هگمتانه

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه همدان از ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری بهره مند است که باید به خوبی از آن استفاده کرد، گفت: همدان در سال 2018 میزبان اعضای وابسته اجلاس جهانی گردشگری است.

علیاصغر مونسان در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه همدان از ظرفیتهای بسیاری در حوزه گردشگری بهرهمند است که باید به خوبی از آن استفاده نمود، بیان کرد: همدان در سال 2018 به عنوان میزبان اعضای وابسته اجلاس جهانی گردشگری معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه استانها باید با توجه به مزیتهای نسبی خود اقدام به فعالیت کنند، اظهار کرد: بخش صنایع دستی میتواند در ایجاد اشتغال و ارزآوری بسیار تأثیرگذار باشد، کشور و به خصوص استان همدان ظرفیت بالایی در گردشگری و صنایع دستی دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 2017 پیشبینی شده بیش از یک میلیارد گردشگر در دنیا وجود داشته باشد، گفت: 2 هزار و 400 میلیارد دلار چرخش مالی این تعداد گردشگر خواهد شد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پیشبینی میشود در بسیاری از کشورها صنعت گردشگری بسیار رشد کند، اظهار کرد: هوشمندسازی در بسیاری از حوزهها نظیر صنعت بیمه و بانک بسیار تأثیرگذار است و تنها صنعتی که از تأثیرات هوشمندسازی محفوظ است صنایع دستی است.

وی در ادامه سخنان خود به ضعفهای حوزه صنایع دستی و گردشگری پرداخت و گفت: صادرات فلهای صنایع دستی، نبود نشان تجاری و بستهبندی مناسب و اطلاعرسانی ضعیف از جمله مشکلات این حوزه به شمار میآید.

مونسان با اشاره به اینکه 300 هزار میلیارد تومان بودجه دولت است، گفت: از این مقدار 150 هزار میلیارد تومان سهم هدفمندی یارانهها، صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی است و از 150 هزار میلیارد بقیه نیز 90-80 هزار میلیارد تومان سهم هزینههای جاری و حقوق است.

این مسؤول تصریح کرد: شرایط بودجهای کشور به گونهای است که تنها راهکار اجرایی، اقتصاد مقاومتی و استفاده از بخش خصوصی است.

مونسان در پایان سخنان خود با قدردانی از زحمات ترابیان و عوامل مجتمع گردشگری گنجنامه اظهار کرد: این طرح از پروژههای محرک گردشگری است که در کنار آن هتل و سایر امکانات نیز به وجود میآید.

شیرکوند معاون سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور نیز در سخنانی کوتاه با بیان اینکه استان همدان از استانهای خوب و پیشرو در اقتصاد مقاومتی است، گفت: عملکرد این استان تا حدودی توانسته باعث روسفیدی سازمان میراث فرهنگی به عنوان معین این استان در قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور شود.

* نیکبخت: سرمایهگذاری 8 هزار و 600 میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان

استاندار همدان نیز در این نشست گفت: 8 هزار و 600 میلیارد تومان بخش خصوصی در استان سرمایهگذاری کرده است.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه یکی از شروط رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور سرمایهگذاری 70 هزار دلاری در کشور است، بیان کرد: ضروری است با فراهم کردن امنیت و کاهش دغدغههای سرمایهگذار وی را به سرمایهگذاری ترغیب کنیم.

وی با بیان اینکه در استان همدان کمتر سرمایهگذاری میشود، اظهار کرد: استان همدان ظرفیتهای عظیمی در گردشگری و توسعه دارد که ضروری است به آن توجه بیشتری شود و این استان به عنوان مقصد گردشگری در کشور مطرح شود.

نیکبخت از ضرورت استفاده از بخش خصوصی نیز سخن به میان آورد و بیان کرد: رئیس جمهور در سفر به همدان مبلغ 850 میلیارد تومان به همدان اختصاص داد که بعدها این رقم به هزار و صد میلیارد تومان افزایش یافت و جذب شد.

این مسؤول با بیان اینکه دولت 350 میلیارد تومان به حوزه راهآهن همدان اختصاص داد و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب، دسترسی به شهرستان، اولین پایتخت تاریخ و تمدن ایران و وجود هزار و 800 اثر تاریخی و گردشگری از عواملی است که ضرورت معرفی همدان به عنوان مقصد گردشگری را طلب میکند.

وی با گلهمندی از رؤسای قبلی میراث فرهنگی گفت: استان همدان با دارا بودن آثاری همچون تپه هگمتانه، نوشیجان و غار علیصدر هیچگونه اثر ثبت جهانی ندارد.

این مسؤول با بیان اینکه حدود 23-24 هزار شیء موزهای در همدان وجود دارد، بیان کرد: ضرورت احداث یک موزه مناسب در این باره در استان به شدت احساس میشود.

نیکبخت با بیان اینکه 370 طرح تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده، اظهار کرد: 370 طرح نیز کارهای مطالعاتی آن انجام و آماده واگذاری است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه وجود خرد جمعی و جلوگیری از تصمیمهای هیجانی و عوامفریبی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم پروژههای کارگروه گردشگری ضرورت پیوست گردشگری بوده است.

محمودرضا عراقی با بیان اینکه در کارگروه گردشگری به تبلیغات و شناسایی مزیتهای نسبی استان، اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم بسیار توجه شده است، گفت: یکی از اقدامات شاخص حضور مدیران در برنامههای دورهمی و خندوانه بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این نشست با بیان اینکه به دلیل تنوع گردشگری در استان ضرورت توجه بیشتر به این حوزه دوچندان است، گفت: استان در بعدهای بینالمللی، ملی و استانی با توجه به مزیتهای خود میتواند به توسعه برسد.

سید اسکندر صیدایی اظهار کرد: 4 کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون 312 جلسه برگزار کرده که حاصل آن هزار و 189 دستور جلسه و هزار و 699 مصوبه بوده است.

وی درصد پیشرفت پروژههای استان را 120 درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون 16 پروژه با مشارکت سرمایهگذاری خارجی و میزان 2/2 میلیارد دلار در استان سرمایهگذاری شده است.

این مسؤول با بیان اینکه از 2 هزار و 228 پروژه استان، 103 پروژه آن اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: از این تعداد، 39 پروژه مهم و اثرگذار امسال در دستور کار واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 66 پروژه سهم استان در واگذاری به بخش خصوصی بوده است، اظهار کرد: سال گذشته 235 پروژه با مبلغ 76 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مسؤول با اشاره به اینکه در سال 96 سهمیه استان 77 پروژه است، افزود: تاکنون 120 پروژه واگذار شده، 139 پروژه در حال واگذاری و 269 پروژه نیز برای واگذاری شناسایی شده است.

وی میزان ارزش صادرات استان در سال گذشته را 844 میلیون دلار عنوان و بیان کرد: تا پایان مرداد امسال 57 میلیون دلار صادرات از گمرک همدان صورت گرفته است.

صیدایی در رابطه با شرکتهای دانشبنیان نیز گفت: سال گذشته 51 شرکت دانشبنیان با هزار و 24 نفر اشتغالزایی شروع به کار کرده و توانست با رشد 58 درصدی 50 اختراع را به نام خود ثبت کند.

صیدایی اظهار کرد: تا پایان مرداد امسال نیز 54 شرکت با هزار و 47 نفر اشتغالزایی شروع به کار کرده است.

این مسؤول از ارتقای رتبه جایگاه کسب و کار استان از 24 به 11 خبر داد و بیان کرد: در سال جاری 60 هکتار گلخانه با اشتغالزایی 600 نفر در دستور کار است.

وی افزود: استان همدان جزء استانهای آزمونه کشور در طرح تولید پوشاک باکیفیت برای بازارهای خارجی و داخلی قرار گرفته است.

این مسؤول از احیای 112 واحد غیرفعال و 103 واحد با فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی در استان خبر داد و گفت: از 122 طرح نیز با اشتغالزایی هزار و 568 نفر بهرهبرداری انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه 53 هزار بیکار در استان وجود دارد، اظهار کرد: همدان سال گذشته در بین 3 استان برتر کشور در زمینه کمترین نرخ بیکاری کشور قرار گرفته است.

احمد توصیفیان با بیان اینکه نرخ مشارکت همدان 4/39 درصد است، اظهار کرد: در بخش خدمات 45 درصد، کشاورزی 27 درصد و صنعت 28 درصد شاغل وجود دارد.

وی بیان کرد: 266 بنگاه کوچک و 65 بنگاه متوسط و بزرگ در استان وجود دارد که 14 هزار و 415 نفر در آن مشغول به کار هستند.

این مسؤول با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت استان در بنگاههای خرد و خوداشتغال قرار دارد، گفت: در طرح کارورزی 181 بنگاه و هزار و 817 نفر ثبتنام کردهاند.

مدیر مجتمع تلهکابین گنجنامه نیز در این نشست با بیان اینکه کار ساخت این مجتمع از 16 سال پیش با آورده 60 میلیارد تومان آغاز شد، گفت: 4/6 میلیارد تومان وام گرفتیم که 28 میلیارد تومان پس دادیم.

سعید ترابیان با بیان اینکه همدان ظرفیت تبدیل شدن به آزمونه غرب کشور را دارد، گفت: میتوان صد برنامه مشارکتی با کمک میراث فرهنگی برای غرب کشور و همدان به عنوان آزمونه انجام داد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان