تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٧/٢٠ |

مولوی رئیس شورای اسلامی شهر همدان:
خرد جمعی مبنای انتخاب شهردار همدان بود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: همدلی و خردجمعی اعضای شورای اسلامی شهر پنجم مبنای انتخاب شهردار جدید همدان بود.

 ابراهیم مولوی ابراز کرد: طولانی شدن روند انتخاب شهردار همدان بیش از این به صلاح نبود و هر چه این روند فرسایشی با تأخیر صورت میگرفت مجموعه مدیریت شهری همدان دچار نقصان و آسیب بیشتری میشد که این موضوع جفا در حق شهروندان بود.

وی با اشاره به اینکه اقلیم همدان شرایط کار در شهرداری را محدود کرده است اظهار کرد: اقلیم سرد همدان همواره موجب شده فصل کاری در شهر همدان کوتاه باشد که طولانی شدن روند انتخاب شهردار میتوانست مزید بر این علت شود که بر همین اساس اعضای شورای اسلامی شهر همدان با جلسات بیشماری که با نامزدهای تصدی شهرداری همدان داشتند در نهایت با انتخاب شهرداری توانمند توانستند از فرسایشی شدن این موضوع جلوگیری کنند که امیدواریم با آمدن شهردار جدید و کمک همه مجموعه مدیریت شهری همدان شاهد حرکت رو به جلو باشیم تا از فرصت باقی مانده فصل کاری در راه خدمت رسانی به شهروندان همدانی نهایت بهره را ببریم.

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم همه مشکلات اقتصادی که گریبان گیر شهرداریهای کشور شده است و مدیریت شهری همدان نیز بی تأثیر از این مشکلات نیست شورای دوره پنجم در کنار شهردار جدید همدان همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا از تعطیلی پروژههای شهری جلوگیری شود که در این مسیر مجموعه مدیریت شهری خود را موظف میداند بر اساس اعتماد عمومی خدمات رسانی به شهروندان همدانی را بدون کوچکترین وقفه و با نهایت دقت و سرعت به سرانجام برساند.

 

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان