تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٧/٢۴ |


توقف ساخت ایستگاه راه آهن همدان

روزنامه هگمتانه

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: طی بررسی های به عمل آمده تمام توان در راستای تکمیل ریل گذاری راه آهن کرمانشاه گذاشته شده و برای مردم همدان قابل قبول نیست که بودجه این استان به منظور تکمیل راه آهن کرمانشاه انتقال یابد.

امیر خجسته روزگذشته در گفتگویی با اشاره به بازید سرزدهاش از ایستگاه راه آهن همدان با انتقاد شدید به مسؤولان وزرات راه و شهرسازی اظهار کرد: متأسفانه عملیات ساخت ایستگاه راهآهن همدان متوقف شده است.

وی گفت: طی بررسیهای به عمل آمده تمام توان در راستای تکمیل ریلگذاری راه آهن کرمانشاه گذاشته شده و برای مردم استان همدان قابل قبول نیست که بودجه این استان به منظور تکمیل راهآهن کرمانشاه انتقال یابد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید دولت در تکمیل هرچه زودتر ایستگاه راهآهن همدان تلاش کند تا این استان بتواند طبق وعدهها از خدمات کامل و با کیفیت شبکه ریلی داخلی بهرهمند شود.

وی بیان کرد: ساخت ایستگاه راه آهن رباط از ابتدا کارشناسی نبود اما به منظور استفاده مردم تا تکمیل و ساخت ایستگاه راه آهن جدید در نزدیکی شهر باید تکمیل شود و در آینده نیز به عنوان ایستگاه باری مورد استفاده قرار گیرد اما امروز روند اجرایی کردن آن به کندی پیش میرود.

خجسته افزود: علیرغم وعده مسؤولان در خصوص تسریع در تکمیل ایستگاه رباط بر اساس زمانبندی اعلام شده، در حال حاضر عملیات اجرایی آن به کندی پیش میرود که این امر قابل قبول نیست.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان