تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/٠۶ |


اختصاص 500 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

روزنامه هگمتانه

استاندار همدان با بیان اینکه جذب تسهیلات بانکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: به استان 500 میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید پرداخت شده است که این اعتبارات شناور و به صورت گلوبال است.

محمد ناصر نیکبخت که در شورای برنامهریزی و توسعه استان سخن میگفت با بیان اینکه در کشور 30 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در این راستا سهم استان 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این اعتبارات شناور و به صورت گلوبال است.

وی در ادامه سخنان خود به جلسه هفته گذشته خود با بانکهای استان اشاره و اظهار کرد: یکی از بانکها از ابتدای سال از 58 طرح پرداخت تسهیلات خود تنها یک طرح به ارزش 98 میلیون تومان را تصویب کرده بود که این موضوع قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه 340 میلیارد تومان نیز برای اشتغال فراگیر برای استان در نظر گرفته شده، گفت: بودجه فنی اعتباری که برای بانکها تعریف شده است به یارانه سود تولیدکنندگان اختصاص مییابد که ضروری است بانکها چند برابر پولی که سپرده گذاری میشود را تسهیلات پرداخت کنند.

نیکبخت با بیان اینکه طرحهایی به بانکها ارسال میشود که توجیه و اهلیت متقاضی اخذ وتأیید شده باشد، بیان کرد: ضروری است بانکها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه مدیران استانی باید ماهانه به شهرستانها سرکشی کنند، گفت: دستگاهها تا پایان آبان فرصت دارند گزارش عملکرد خود در این زمینه را ارائه دهند.

وی همچنین در این شورا از مدیران و فرمانداران خواست برنامه شش ماه خود را هرچه سریعتر ارائه کنند تا بررسیهای لازم در این زمینه صورت گیرد.

استاندار همدان درباره پتروشیمی هگمتانه نیز اظهار کرد: چون سهام آن متعلق به فرزندان مرحوم علاقبندیان است باید رایزنیهای لازم در این زمنیه با آنها صورت بگیرد.

نیکبخت با اشاره به اینکه همدان استان سردسیری است، گفت: باید تخصیص اعتبارات به همدان به دلیل اینکه عملیاتهای عمرانی در این استان با آغاز فصل سرما متوقف میشود باید با استانهای دیگر متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه مقرر شده است 3 رویداد بینالمللی در استان برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه رهبر انقلاب به برگزاری هرچه بهتر و آبرومند این رویداد تأکید کردهاند ضروری است اعتبارات بزرگداشت کنگره مرحوم آقانجفی همدانی هرچه سریعتر اختصاص یابد.

نیکبخت در پایان سخنان خود به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پرداخت اعتبار به برگزاری جشنواره بین اللملی کودک و نوجوان گفت: باید از اعتبارات وزارتخانه برای برگزاری این رویداد استفاده کرد.

*پورمختار: کاهش 40 هزار میلیارد تومانی بودجه کشور در سال آینده

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بودجه سال آینده کشور با کاهش 40 هزار میلیارد تومانی روبه رو خواهد بود.

محمدعلی پورمختار با بیان اینکه استان همدان باید از اعتبارات حداکثر استفاده را کند، اظهار کرد: این کاهش شامل تمام استانها و بخشها خواهد شد و باید آمارها با روش جدید منطبق شود تا استان بتواند از بودجه بیشتری در این زمینه بهرهمند شود.

وی با اشاره به اینکه در طرح جدید 85 درصد از اعتبارات به استانها اختصاص خواهد یافت، بیان کرد: طرح نظام سلامت نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ زیرا با روش فعلی دولت در پرداخت هزینهها با مشکلاتی مواجه است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره هدفمندی یارانهها نیز اظهار کرد: ضروری است یارانهها نیز به سمت تولید و یا توزیع متمرکز در خزانه سوق داده شوند.

پورمختار از همدان به عنوان یک استان کشاورزی یاد کرد و گفت: باید بودجه بیشتری برای بهرهوری کشاورزی در استان اختصاص داده شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه گردشگری در استان ضعیف است، اظهار کرد: در بخش گردشگری استان همدان با وجود ظرفیتهای فراوان کمترین پیشرفت را دارد.

*صیدایی: اختصاص 136 میلیارد تومان اعتبار هزینهای استان در بخش حقوق و مزایا

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز در این نشست از اختصاص 136 میلیارد تومان اعتبار هزینهای استان در بخش حقوق و مزایا در شش ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: 93 میلیارد تومان اعتبار سایر است که در مجموع 229 میلیارد تومان اعتبارات هزینهای برای استان در نظر گرفته شد.

سید اسکندر صیدایی با بیان اینکه امسال بر اساس بررسیهای انجام شده حقوق و مزایا 24 درصد و اعتبارات سایر شش درصد رشد دارد، اظهار کرد: 49.8 درصد از اعتبارات هزینهای و حقوق و مزایا در شش ماه ابتدایی سال به استانها ابلاغ شده است،

وی با اشاره به اینکه 46.5 درصد نیز اعتبارات سایر است، گفت: حقوق تمام کارمندان پیمانی، قراردادی و رسمی در شش ماه ابتدایی سال پرداخت شده است.

صیدایی با بیان اینکه 2.5 میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای به حقوق نیروهای قراردادی اختصاص مییابد، بیان کرد: 7 میلیارد تومان در بخش سایر و 11 میلیارد تومان در بخش اعتبارات هزینهای حقوق پرداخت میشود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی 506 میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این مقدار 203 میلیارد تومان اعتبار به سرمایه انسانی اختصاص دارد و 14.5 میلیارد تومان از آن نقدی است.

این مسؤول درباره اعتبارات نفت و گاز نیز گفت: اعتبارات سه درصد نفت و گاز 66 میلیارد تومان بوده که 4.7 میلیارد تومان از این اعتبارات نقدی و 2.26 میلیارد تومان نیز در قالب اسناد یک ساله است.

صیدایی با اشاره به اینکه 15.1 میلیارد تومان اعتبارات شامل 3.1 میلیارد تومان نقدی تحت عنوان اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده استان اختصاص یافته، بیان کرد: در یک ماه اخیر اعتبارات شاخصهای توسعه اقتصادی نهایی شده است.

وی با بیان اینکه تا سقف 50 درصد از اعتبارات شاخصهای توسعه اقتصادی برای توسعه زیرساختها در راستای سیاستهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی هزینه خواهد شد، گفت: در این راستا 77 میلیارد تومان در شاخصهای توسعه اقتصادی اعتبار تعیین شده که 50 درصد از آن باید صرف اعتبارات فنی شود.

وی ادامه داد: از اعتبارات ساخصهای توسعهای چهار میلیارد تومان برای صندوق حمایت از محصولات کشاورزی، 500 میلیون تومان نیز برای حمایت از منابع طبیعی،10 میلیارد تومان کمک فنی اعتباری به بخش کشاورزی، 16.4 میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن و هشت میلیارد تومان نیز به بخش گردشگری تخصیص یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان در ادامه سخنان خود به پروژههای واگذار شده به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این راستا 66 پروژه را برای استان مشخص شده بود که استان توانست 235 پروژه را واگذار کند.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز 77 پروژه تعیین شده بود اما 120 پروژه واگذار شد که مجموع سال قبل و امسال به 355 طرح و پروژه میرسد.

صیدایی با بیان اینکه 265 پروژه از سوی دستگاهها برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده، اظهار کرد: از این تعداد 139 پروژه در حال واگذاری و 120 پروژه هم واگذار شده است.

وی همچنین درباره طرح رونق اشتغال در روستاهاگفت: در مجموع 929 روستای بالای 20 خانوار در استان مورد بررسی قرار گرفته که براساس پیشبینیها باید هر سال توسعه 118 روستا در استان مورد توجه و انجام شود که تا پایان برنامه ششم این تعداد به 589 روستا برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان در پایان سخنان خود درباره اعتبارات جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، کنگره مرحوم آقا نجفی همدان و بزرگداشت باباطاهر اظهار کرد: اعتبارات مود نیاز این سه رویداد بسیار کلان است و یک میلیارد و 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده که باید وزارتخانهها و خیران در این زمینه کمک کنند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان