تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/٠۶ |

سرپرست شهرداری همدان خبر داد:
افزایش 30 درصدی پخش آسفالت در معابر شهر همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

سرپرست شهرداری همدان گفت: طی سال جاری پخش آسفالت در معابر شهر همدان 30 درصد افزایش داشته است.

سرپرست شهرداری همدان در نشست خبری با روزنامههای محلی همدان به گوشهای از اقدامات مدیریت شهری در حوزههای عمرانی و گردشگری اشاره کرد و گفت: اوایل سال جاری و با توجه به اعلام نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر همدان و مشخص شدن افراد منتخب مردم؛ دغدغهای در بین شهروندان به وجود آمد که سرانجام پروژههای عمرانی نیمهتمام چه خواهد شد که باید در این رابطه گفت: خدمات رسانی مدیریت شهری به شهروندان به صورت روزانه انجام میشود و هیچ گاه متأثر نتیجه انتخابات نخواهد بود؛ چرا که تمامی فعالیتهای مدیریت شهری بر اساس وظایف ذاتی و محوله و بهطور مستمر انجام میشود و کوتاهی در این خصوص جفا در حق شهروندان است.

سید مصطفی رسولی در ادامه اظهار کرد: فعالیتهای شهرداری بر اساس خرد جمعی مدیران مناطق و حوزههای معاونتی پیش میرود که با توجه به تصویب بودجه و مبلغ پیشنهادی در سال 95 برای پیگیری فعالیتها و اقدامات در سال جاری (96) مدیران مناطق، معاونان و مدیران دستگاههای زیر مجموعه مدیریت شهری وظایف محوله را طبق قانون پیگیری کردهاند.

وی در ادامه به گوشهای از فعالیتها و اقدامات عمرانی مدیریت شهری همدان پرداخت و گفت: اتمام پروژههای عمرانی نیمهکاره همچون تقاطع غیر همسطح شهید قهاری، تقاطع غیر همسطح پیامبراعظم(ص) و پروژه پیادهراه سازی شش خیابان اصلی شهر همدان که در اواخر دوره سوم شورای اسلامی شهر کلید خورد ازجمله فعالیتهایی است که توسط شهرداری در این دوره پیگیری و اجرایی شده است.

رسولی با اشاره به برخی از پروژههای عمرانی که توسط منطقه یک شهرداری همدان انجام شده است، گفت: با جسارت مدیر جوان منطقه یک شهرداری؛ پروژه عظیم پیادهراه بوعلی در اواخر سال گذشته کلید خورد و شاهد آن بودیم این پروژه به صورت ویژه و شبانه پیگیری شد و به نحو احسن و در مدتزمان اندک به اتمام رسید و رضایت شهروندان، کسبه و مدیریت ارشد استان را به همراه داشت.

سرپرست شهرداری همدان در ادامه افزود: این پروژه 25 سال پیش توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مصوب شده بود که با جسارت و همت فراوان و با در نظر گرفتن دغدغههای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، زیست محیطی و... به سرانجام رسید.

رسولی با بیان اینکه اعضای شورای دوره چهارم همکاری مؤثری در راستای اجراییشدن پروژه پیادهراه سازی بوعلی داشتند، اظهار کرد: با برگزاری نشستهای مختلف و جلسات متعدد در راستای رفع موانع و مشکلات موجود و همچنین حمایت مدیریت ارشد استان توانستیم این پروژه عظیم را متناسب با استانداردها و شاخصهای پیادهراه سازی به پایان برسانیم که نباید از همراهی و همدلی شهروندان به ویژه کسبه این پیادهراه به سادگی عبور کرد.

وی با بیان اینکه فاز بعدی پیاده راه در میدان امام (ره) و خیابان اکباتان در حال پیگیری است، تصریح کرد: با حمایت و پیگیری مدیریت ارشد استان ادامه پیاده راه سازی در شهر همدان در دستور کار شهرداری همدان قرار گرفت که جا دارد از همکاری و همراهی سایر دستگاههای خدماترسان در حوزه زیرساختی این پروژه قدردانی کنم؛ چرا که با اجرای عملیات اجرایی این پروژه تمامی اصلاحات و تعمیرات لازم در این خصوص همزمان انجام شد در حالی که به دلیل قرار گرفتن پیاده راه اکباتان در مسیر بافت تاریخی همدان سالها این سازمانها در جهت اصلاحات با اداره میراث فرهنگی هماهنگهای لازم را انجام میدادند.

سرپرست شهرداری همدان در این خصوص تأکید کرد: در اجرای پروژه پیادهراه سازی خیابان اکباتان و میدان حضرت امام (ره) 10 تیم پیمانکاری در 3 شیفت کاری فعالیت دارند که در حال حاضر عملیات بتنریزی محوطه میدان امام(ره) به اتمام رسیده است و بخشی ازآن سنگفرش شده است که چندی پیش معاون عمرانی استاندار به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان از روند اجرایی این پروژه بازدید کردند.

سرپرست شهرداری همدان در خصوص برخی از انتقادات نسبت به تأخیر در زمان اجرایی شدن این پروژه گفت: در اجرای هر پروژه ملزومات اداری و تشریفات قانونی امروی ضروری و انکار ناپذیر است، که در این پروژه نیز عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار میبایست بعد از تصویب بودجه صورت میگرفت در حالی که بودجه سال جاری با دو ماه تأخیر ابلاغ شد و از جهتی نیز در انتخاب پیمانکار باید رزومه کاری و ارزیابی وی در سایت بازرسی با دقتنظر ویژهای صورت میگرفت که این موارد اجرای پروژه را به تأخیر انداخت.

رسولی در ادامه گفت: خوشبختانه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه از آنچه در پیمان مقرر شده است جلوتر است لذا نمیتوان گفت عدم اجرایی شدن پروژه به این معناست که ما منتظر ماندیم تا وضعیت مدیریت شهری مشخص شود.

سرپرست شهرداری همدان در ادامه به دغدغه کسبه خیابان اکباتان در خصوص مسیرهای دسترسی اشاره کرد و گفت: در این رابطه فرماندار شهرستان همدان جلسات متعددی با کسبه این منطقه داشته است که نتایج خوبی به دست آمده است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

رسولی با بیان اینکه قبل از اجرای پروژه پیادهراه اکباتان از این خیابان بهعنوان پارکسوار استفاده میشد، عنوان کرد: پرداختن به محور گردشگری همدان بهعنوان شهری که مدنیت آن به گفته رهبر معظم انقلاب به بیش از سه هزارسال میرسد اجرایی کردن چنین پروژههای اینچنینی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی معابر جزء وظایف شهرداریها است، افزود: در حال حاضر در چند نقطه از شهر همدان با گرههای ترافیکی روبرو هستیم که بر همین اساس در خیابانهای سعیدیه و طالقانی با هماهنگیهایی که صورت گرفته است مشکلات موجود در حال پیگیری است؛ بهطوریکه در خیابان سعیدیه املاک موردنظر از طریق تفاهمنامه با مالکان تغییر کاربری داده خواهد شد و این معبر به صورت کامل بازگشایی خواهد شد و از سوی دیگر تعداد زیادی از پلاکهای مشکلزا در خیابان طالقانی نیز توسط شهرداری تملک شده و مشکلات موجود مرتفع شده است.

رسولی در همین خصوص افزود: مسیر گنجنامه و عباسآباد همدان به عنوان اصلیترین محور گردشگری شهر همدان نیز از گره ترافیکی رنج میبرند که در راستای رفع این معضل و در مسیر بازگشت از میدان قائم به سمت میدان پژوهش و در مقابل بیمارستان بوعلی که با حضور گردشگران و مسافران ترافیک به اوج خود میرسد، رایزنیهایی با مدیر این بیمارستان انجام شد که در نهایت منجر به انعقاد تفاهمنامه در راستای تعریض معبر و ایجاد کندرو در این مسیر شد که این گره ترافیکی تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد و در حال حاضر تیم امانی شهرداری منطقه یک با در نظر گرفتن مصالح متناسب با هویت گردشگری در این مسیر در حال فعالیت است.

سرپرست شهرداری همدان با تقدیر از همکاری و مساعدت مدیریت بیمارستان بوعلی همدان در تعریض این معبر گفت: شهرداری هیچ هزینه نقدی بابت تملک زمین پرداخت نکرده است و بر اساس تفاهمنامه منعقده مقرر شده است که مجوز احداث ساختمان پزشکان در محوطه بیمارستان بوعلی توسط شهرداری رایگان صادر شود.

رسولی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی شهرداریهای کشور طی سالهای اخیر تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از شهرداری کشور و استانهای مجاور علاوه بر بدهیها و کسورات مالی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند تا جایی که در برخی از شهرها حقوق کارکنان سه ماه عقب است در حالی که بهصراحت اعلام میکنم شهرداری همدان اولین شهرداری است که حقوق کارکنان را بهموقع پرداخت کرده که این پرداختها شامل تمامی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی میشود.

رسولی در این باره اضافه کرد: از زحمات و پیگیریهای مدیران مناطق در راستای پیشبینی درآمدهای کوششی تشکر میکنم چراکه طی سالهای گذشته درآمد شهرداری با تکیه بر مبانی صدور پروانه صورت میگرفت در حالی که درآمدهای کوششی توانسته یاریگر شهرداری همدان باشد.

سرپرست شهرداری همدان با بیان به اینکه طی چند روز اخیر خبرهای ضد و نقیض زیادی در خصوص بدهیهای میلیاردی شهرداری درفضای مجازی منتشر شده است، گفت: طبق پیشبینی بودجهای و همچنین طبق تفریغی که در اوایل سال انجام شد؛ شهرداری همدان حدود 120 میلیارد تومان بدهی داشت که بر این اساس بررسی میزان بدهیها و دستگاههایی که شهرداری به آنها بدهکار است در دستور کار قرار گرفت که طبق بررسیهای صورت گرفته میزان بدهیهای خارج از مجموعه شهرداری همدان مبلغ 91 میلیارد و 570 میلیون است.

رسولی در این خصوص افزود: شهرداری همدان در بخش خصوصی و دستگاههای ذیصلاح حدود دو برابر بدهی خود را طلبکار است که پرونده این بخشها در کمیسیونهای ماده 100 و 77 در حال رسیدگی است که اگر مباحث سرمایهگذاری پیشبینی شده را هم در نظر بگیرم میتواند درآمد پوشش شهرداری را تأمین کند.

وی در خصوص مباحث درآمدهای جاری نیز یادآور شد: بر اساس شرح وظایف در نظر گرفته شده در صورت تأیید شورای شهر؛ شهرداری همدان در شش دوازدهم بودجه بالغ بر 72 درصد درآمد داشته است درحالی است که میزان هزینه کرده نیز حدود 40 درصد بوده است.

وی در پایان با اشاره به پخش آسفالت در معابر شهرهمدان اشاره کرد و گفت: طی سال جاری با حمایت وزارت راه و شهرسازی در تأمین قیر برای کلانشهرها؛ پخش آسفالت در معابر شهر همدان 30 درصد افزایش داشته است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان