تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/٢۴ |


سند کتابخوانی استان با هم افزایی دستگاه های فرهنگی تهیه شود

روزنامه هگمتانه

در جلسه گزارش راهبردی کتابخوانی استان همدان مطرح شد: تهیه سند کتابخوانی استان که مبنایی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه است، باید با هم افزایی دستگاه های مختلف فرهنگی استان، تهیه شود.

در این جلسه رسولی یکی از استادان دانشگاه و پژوهشگر تحقیقی در خصوص کتاب و کتابخوانی در استان با بیان اینکه این تحقیق در سه بخش تهیه شده به کم رونق شدن کتابفروشیهای همدان اشاره و بیان کرد: صنعت چاپ و نشر در همدان از سال 1369 آغاز شده و نسبت به سایر نقاط کشور دیر هنگام بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد کتابهای استان در تهران چاپ میشود، افزود: صنعت نشر در همدان بسیار ضعیف است و یکی از ضربههایی که به حوزه نشر وارد شد برداشتن یارانه کاغذ بود.

این پژوهشگر به برخی آمارهای موجود در حوزه نشر که مربوط به سال 1383 بود اشاره داشت و گفت: بالا بودن هزینه کتاب، منفعل بودن ناشران، فقدان آمار موردی در زمینه کتابخوانی، عدم گسترش کتاب و کتابخوانی در استان و عدم همکاری ادارات و نهادهای مختلف در حوزه کتابخوانی از جمله مشکلات موجود است.

وی ابراز کرد: تعداد ناشران فعال در استان بسیار پایین است و از طرفی توزیع آن هم ناعادلانه است و افراد غیر مرتبط با حوزه نشر در این حوزه فعالیت دارند.

در ادامه این جلسه گزارش ارائه شده توسط افرادحاضر به نقد و بررسی گذاشته شد که بازنگری طرح خواسته تمام افراد بود، که نیازمند هم افزایی و همراهی تمام نهادهای مرتبط در استان است.

نماینده دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: قرار بر این است که در استانی گزارش راهبردی کتاب و کتابخوانی تهیه شود و سپس به عنوان سند کتابخوانی آن استان در نظر قرار گیرد.

علیرضا کرمانی در بیان نقاط ضعف این گزارش با بیان اینکه در آن فقط به حوزه نشر پرداخته شده، ابراز کرد: در این طرح اشاره به تعداد کتابخانه ها، میزان کتابهای موجود در آن، فضای مجازی و کتابهای دیجیتال نشده است. همچنین عدم استفاده از پژوهشهای ملی در این زمینه و بیتوجهی به آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سطح باسوادی مردم استان و... مواردی بوده که باید در پژوهش گنجانده میشد.

کرمانی خواستار بازنگری این پژوهش به عنوان سند کتابخوانی استان شد و گفت: اجرای دقیق این پژوهش و تهیه سند نیازمند همکاری و هم افزایی مسؤولان استانی است.

وی به جمع آوری برخی از کتابهای با مجوز توسط اداره اماکن از کتابفروشیها اشاره داشت و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باید برای آن چارهای بیندیشد.

عاطفه زارعی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان هم گفت: آمار بیان شده در این طرح مربوط به 20 سال قبل بوده و به روز رسانی نشده است.

حجت الاسلام علی مراد کیانی، از کارشناسان دینی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه در این پژوهش روش تحقیق مشخص نیست گفت: در این تحقیق فقط به ناشران پرداخته شده در حالی که عوامل مختلف و بسیاری بر کتابخوانی تأثیر گذار است.

محمد جوادی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم گفت: از آنجا که این تحقیق به عنوان سند کتابخوانی استان مطرح است و مبنای برنامهریزیها و سیاستها برای استان است نیاز به باز نگری دارد.

نصیری نماینده اتحادیه کتاب فروشیهای همدان هم با بیان اینکه تعداد کتابفروشیهای همدان به 10 مورد هم نمیرسد، گفت: متأسفانه تعداد کم نویسندگان همدانی، مشکل در نحوه توزیع کتاب در استان و عدم حمایت مسؤولان از کتاب فروشیها گریبانگیر ما است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان