تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٩/٠٩ |


برنامه های فرهنگسراها به درستی تعریف و اجرا شود

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: همه پروژه های شهرداری باید پیوست نگار فرهنگی اجتماعی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، رضوان سلماسی در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا که پیرامون فعالیت فرهنگسراها برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامههای فرهنگسراها به درستی تعریف و اجرا شود، افزود: لازم است تعریف مشخصی از برنامهها و فعالیت فرهنگسراها داشته باشیم.

سلماسی با اشاره به جایگاه حوزه فرهنگی در جامعه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سمن ها، تشکلهای مردمی و فرهنگیان در حوزه نهادینه کردن مباحث فرهنگی برای مدیریت شهری بسیار کمک کننده است.

وی با اشاره به اجرای طرح شورای اجتماعی محلات افزود: این طرح باید بعد از بررسیها و دریافت نتیجه نهایی به صورت آزمونه در چندین نقطه مختلف شهر اجرایی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بازدید از شهرهای موفق در فعالیت فرهنگسراها را ضروری دانست و اضافه کرد: در اجرای طرحهای فرهنگی محوریت کار در بحث آموزشهای شهروندی باید با آموزش پرورش باشد.

سلماسی گفت: پیشرفت هر جامعهای با آگاهی محقق میشود و در این راستا در آموزشهای شهروندی میتوان از ظرفیت معلمان بهره گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان هم گفت: در اجرای طرحهای فرهنگی باید نتیجه اقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.

سید مسعود عسگریان استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در امور شهری را ضروری برشمرد و افزود: مشارکت مدنی در اداره، راهاندازی و تداوم فعالیتهای فرهنگی فرهنگسراها را باید کاملاً در اختیار مردم قرار داد؛ چرا که اقدامات مردمی نتیجه بخشتر است.

عسگریان اضافه کرد: در الگو پذیری از شهرهای دیگر در امور مختلف بادید الگوها بومی سازی شوند.

عضو شورای شهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان هم در این جلسه با تأکید بر استفاده از ظرفیت معلمان در امور فرهنگی گفت: برای رشد فرهنگی باید از فرهنگ سازان کمک گرفت و مدیریت شهری در زمینه آموزشهای فرهنگ شهروندی میتواند از آموزش و پرورش کمک بگیرد.

اکبر کاوسی امید با بیان اینکه فرهنگسراها باید محل استقرار شورای اجتماعی محلات باشند اضافه کرد: برای اداره شهر باید از نظر و ایدههای همه اقشار جامعه استفاده کرد.

گفتنی است در این جلسه طرحهای پیشنهادی فعالیت فرهنگسراهای شهر توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان ارائه شد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان