تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٩/١١ |


رشد 85 درصدی درآمد هفت ماهه امسال شهرداری همدان نسبت به سال قبل

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

معاون مالی اقتصادی شهردار همدان گفت: درآمد هفت ماهه 96 شهرداری همدان نسبت به سال قبل رشد 85 درصدی داشته است.

مهدی مجیدی با عنوان این مطلب گفت: در 7 ماهه سال جاری مجموع درآمد شهرداری مناطق و ستاد 1400 میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 746 میلیارد بوده از رشد بیش از 85 درصد برخودار بوده است.

وی میانگین تحقق بودجه شهرداری ستاد و مناطق را در 7 ماه گذشته 73 درصد عنوان کرد که این درصد در 7ماه سال قبل 39 درصد بوده است یعنی عملکرد 7 ماهه سال 96 نسبت به سال 95 حدود 34 درصد رشد داشته است.

مجیدی عملکرد هفت ماهه مناطق 4گانه را بین 55 تا 91درصد عنوان کرد که امید میرود تا پایان سال بودجه 3300 میلیارد ریالی مصوب شهرداری همدان با عملکرد مطلوبی محقق شود.

معاون مالی اقتصادی شهردار افزود: با تدابیر اندیشیده شده پرداخت هزینههای جاری و نیروهای خدماتی در اولویت بوده و خوشبختانه تاکنون حقوق همه نیروهای شاغلان شهرداری در یک بازه زمانی یک ماهه پرداخت میشود و تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری معطوف به پرداخت به موقع حقوق کارکنان و مطالبات پیمانکاران است.

وی از پیشنهاد لایحه تخفیف عوارض پروانه ساختمانی مسکونی در صورت پرداخت نقدی برای 3 ماهه پایانی سال 96 خبر داد که به دنبال درخواستهای مکرر شهروندان و فعالان صنعت ساختمان این لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهد شد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان