تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٢/٢۴ |


یکی از کارکنان شهرداری همدان نایب قهرمان مسابقات دمبل قویترین مردان ایران شد

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

یکی از کارکنان شهرداری همدان نایب قهرمان مسابقات دمبل قویترین مردان ایران شد.

به نقل از روابط عمومی واحد مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان، حسن شعبانی نایب قهرمان مسابقات دمبل قویترین مردان ایران شد.

در نخستین دوره مسابقات نمایش قدرت رشته دمبل از سری مسابقات قویترین مردان ایران و در وزن 110 کیلوگرم که در تهران برگزار شد، حسن شعبانی از کارکنان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان