تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٢٣ |


جشنواره همگانی اسکیت در همدان برگزار می شود

روزنامه هگمتانه

رئیس هیأت اسکیت استان همدان گفت: جشنواره همگانی اسکیت با هدف گسترش این ورزش در همدان برگزار می شود.

مهدی مجیدی در گفتوگویی با اشاره به برگزاری جشنواره اسکیت در همدان اظهار کرد: در راستای رشد و همگانی کردن رشته اسکیت جمعه یکم تیرماه جشنواره همگانی اسکیت در همدان برگزار میشود.

رئیس هیأت اسکیت استان همدان با اشاره به هدف از برگزاری این جشنواره همگانی گفت: جشنواره همگانی اسکیت در بیشتر استانهای کشور در راستای استعدادیابی و آشنایی کودکان و خانوادهها با رشته اسکیت برگزار شده است.

مجیدی عنوان کرد: در این جشنواره تلاش خواهیم کرد خردسالان و کودکان با رشته اسکیت آشنا شوند و مربیان استعدادیاب آنها را جذب هیأت ورزشی اسکیت کنند.

وی با بیان اینکه به دنبال گسترش ورزش اسکیت در استان همدان هستیم، بیان کرد: رشته اسکیت بهعنوان ورزشی پرنشاط باید در بطن خانوادهها گسترش پیدا کند.

رئیس هیأت اسکیت استان همدان عنوان کرد: رشد زیرساختهای اسکیت در استان همدان باعث میشود تا هرچه بیشتر قهرمانان استان همدان در عرصههای ملی و بینالمللی بدرخشند و در بخش جذب ورزشکار نیز شاهد رشد خوبی باشیم.

مجیدی با بیان اینکه استان همدان با داشتن بیش از یک هزار ورزشکار سازمانیافته آزمونه اسکیت منطقه غرب کشور است، گفت: بهزودی از ابتدای فصل تابستان مدرسه اسکیت هیأت بهطور رسمی فعالیت خود را برای حضور علاقهمندان آغاز خواهد کرد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان