تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١٩ |


تولید 30 هزار تن آسفالت در کارخانه های آسفالت سازمان عمران

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان از تولید 30 هزار تن آسفالت توسط کارخانه های آسفالت سازمان عمران خبر داد.

به نقل از روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان، محمدرضا نشهری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون این سازمان 30 هزار تن آسفالت توسط دو کارخانه آسفالت خود تولید و توسط دو گروه مجهز ماشین آلات خود پخش و تسطیح کرده است که از این مقدار آسفالت تولید شده 20هزار و 500 تن آن آسفالت معمولی و 9هزار و 500 تن آسفالت بازیافتی است و مقدار 20 هزار مترمربع آسفالت فرسوده را توسطگروه تراش آسفالت از معابر اصلی شهر برداشت و مجدداً روکش کرده است.

وی با اشاره به اینکه آسفالتریزی معابر شهر همدان توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و آسفالتریزی کوچهها توسط شهرداریهای مناطق با همکاری پیمانکاران طبق اولویت بندی شکل میگیرد خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی برای شهروندان آسفالت معابر اصلی و خیابانهای مرکز شهر در هنگام شب انجام میشود.

نشهری با اشاره به ارتقاء کیفیت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری همدان افزود: استفاده از مصالح شکسته کوهی یکی از مهمترین علل تولید آسفالت مرغوب در کارخانه آسفالت این سازمان است. وی تصریح کرد: استفاده از دستگاههای پخت با فناوری روز و کاملاً خودکار، بهکارگیری نیروهای مجرب و دقت بالای واحد کنترل کیفی کارخانه و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و کنترلی آزمایشگاه خاک استان از دیگر دلایل ارتقاء کیفیت تولید آسفالت است.

مدیرعامل سازمان عمران یادآور شد: در سال جاری توجه به کیفیت و کمیت و همچنین رصد لحظهای کیفیت و کاهش قابل توجه آلودگی محیط زیست از مهمترین تغییرات اساسی در وضعیت تولید در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری همدان است که این مهم در میزان تولید آسفالت نیز تأثیر مثبتی داشته است.

وی با بیان اینکه کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری همدان در مجموع ظرفیت تولید 800 تن آسفالت در ساعت را داراست، گفت: همه مصالح ماسه، نخودی و بادامی از معادن با کیفیت استان فرآوری میشود و پس از انجام کنترلهای لازم به لحاظ دانهبندی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی، برای عملیات تهیه آسفالت و پخش و تسطیح در شهر مورد استفاده قرار میگیرد.

وی در رابطه با عوامل مؤثر بر افزایش تولید در کارخانه آسفالت گفت: فعالیت در دو شیفت کاری با دو گروه پخش آسفالت و یک گروه تراش، تأمین و دپوی به موقع مواد اولیه، افزایش سرعت حمل و پخش و البته افزایش پروژههای عمرانی که امکان مصرف سریع محصول تولید شده را فراهم ساخته است، از مهمترین دلایل این افزایش تولید است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان