تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/١٩ |


هزینه سالانه 3 میلیارد ریال در زمینه رفع خطر در همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

در سه ماه نخست امسال در مناطق چهارگانه شهر همدان 20 مورد رفع خطر از محلات و مناطق شهر صورت گرفته است.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار هگمتانه افزود: یکی از وظایف شهرداری حفظ شهر از خطرات و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی، کوچهها و اماکن خصوصی و جلوگیری از گذاشتن هر گونه اشیاء در بالکنهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران میشود است که در سه ماه نخست امسال بیش از 20 مورد رفع خطر در همدان انجام شده است.

حسین خانجانی افزود: در حوزه خدمات شهری وظایفی که به عهده خدمات شهری مناطق است که با هماهنگی حوزه مدیریت خدمات شهری انجام میشود اقدام به رفع خطر است که اقدام بنابر بند 14 ماده 55 از وظایف شهرداریهاست که باید این وظیفه را انجام بدهند و ابتدا به شناسایی این موارد اقدام میکنند.

خانجانی ادامه داد: در برخی از موارد براساس ماده 110 قانون برخی مکانها موجب آلودگی و زمینهساز آسیبهای اجتماعی میشود و برخی از این مکانها که بیشتر ملکهای مخروبه و نیمه مرخوبه است به هر عنوانی مالکی برای آن وجود ندارد یا مالکان نسبت به آن توجهی ندارند، ابتدا اخطاری در خصوص رفع خطر برای آنها صادر میشود و بعد از اینکه اقدامی در این زمینه صورت نگرفت شهرداری در این زمینه اقدامات قانونی را انجام میدهد.

وی تصریح کرد: شهرداری در این موارد بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که منافی با زیبایی شهر و شهرسازی هستند را بعد از صدور اخطار و عدم اقدام لازم از سوی مالکان به تخریب، دیوار کشی یا رفع خطر موجود اقدام میکند تا هم چهره شهر و محلات پاکیزهتر شود و هم به لحاظ اجتماعی مکانهای مخروبه و نیمه مخروبه که محل سکونت افرادی هستند که موجب آسیب اجتماعی میشوند، پاکسازی صورت میگیرد.

وی در پایان افزود: به طور میانگین بیش از 3 میلیارد ریال سالانه برای رفع خطر در همدان هزینه میشود.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان