تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/٢٠ |

امام خامنه ای در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسؤولان:
به معیشت مردم ویژه توجه کنید

روزنامه هگمتانه

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: برخی دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمق های درجه یک» هستند.

به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، حضرت آیتا... خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و سهلاندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی، «ماهیت و حقیقت انقلاب و شجاعت و وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقلاب» را علت اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسؤولان و مردم» در این مقطع تأکید کردند: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسؤولان باید با هوشیاری، تحریمهای آمریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بیسابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.

حضرت آیتا... خامنهای با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم در 19 دی سال 56 بهعنوان نقطه عطف انقلاب اسلامی، قم را «شهر، مرکز و مادر انقلاب» خواندند و افزودند: البته انگیزههایی برای تغییر فضای انقلابیِ قم و کمرنگ کردن روحیه انقلابی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.

ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزهها، تأکید کردند: قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقلابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام 19 دی پرداختند و خاطرنشان کردند: رئیسجمهور وقت آمریکا در 10 دی 56 به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسؤولان نوکرمآب آن، خواند.

ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی در فاصلهای کمتر از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از ده روز پس از سفر رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقلاب اسلامی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.

حضرت آیتا... خامنهای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده، پُزِ قدرت محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.

ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته یک دولتمرد آمریکایی در جمع اوباشِ تروریست و وعده او به آنها که جشن سال 2019 میلادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است، همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال میکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمقهای درجه یک» هستند.

ایشان قیام مردم قم را نشانه صفبندی دو دستگاه محاسباتی یعنی صفبندیِ «لیبرالدموکراسیِ دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسلامی» برشمردند و گفتند: پس از انقلاب نیز آنها با تحریم جمهوری اسلامی تصور میکردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالیکه انقلاب اکنون به چهل سالگی رسیده است.

حضرت آیتا... خامنهای افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتیِ دقیق نظام اسلامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکستهشدن استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.

حضرت آیتا... خامنهای، دشمنیِ استکبار با پدیده تمدنیِ انقلاب اسلامی را دشمنیِ عمیق دانستند و خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فلان مسؤول علیه آمریکا میدانند، در حالیکه زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو به رشد، پر تلاش و پر انگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی 40 سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده و تَرَکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، ایران را قلّه موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکاییها در اول انقلاب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و منابع طبیعی از دست دادند.

ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه غربی افزودند: خود آنها میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای فوق العادهاش پنجمین کشور ثروتمند جهان است، بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند.

حضرت آیتا... خامنهای افزودند: این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است، چرا که استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و انقلاب اسلامی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تلاش کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، شنیده شدن فریاد «مرگ بر آمریکا» در کشورهای متعدد را بیسابقه و نشانهای از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تلاش میکند ملتها را با «ایران هراسی»، «اسلام هراسی» یا «شیعه هراسی» گمراه کند، اما ملتها ذاتاً با ایران اسلامی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن بشود، از آن حمایت میکنند.

ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسالاری دینی و حرکت به سمت تمدن اسلامی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند: علت اصلی این دشمنی، «ماهیت و حقیقت حرکت عظیم انقلاب اسلامی، شجاعت، فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقلاب اسلامی» است که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را برمی چیند.

حضرت آیتا... خامنهای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند: فرعون میدانست موسی حق است اما دشمنی میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید، حرکت کنید من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در مقابل دشمنیِ آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبههای که در راه خدا حرکت کند، وعده قطعی و بدون تردید پروردگار درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، همچنانکه در طول 40 سال هر جا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم، پیروزی حاصل نشد. حضرت آیتا... خامنهای رسیدن به چهل سالگی را در روند شکلگیری تمدنها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، چهل سالگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها است و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی، عزم راسخ، حضور و آمادگی و کار و تلاش ملت بهویژه انبوه جوانان خوشفکر، مبتکر و امیدوار به آینده»، حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.

ایشان پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی را مقدماتی برای شکلگیری «تمدن اسلامی متناسب با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، این مقدمات فراهم نمیشد.

رهبر انقلاب اسلامی سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مسؤولان و مردم ادامه دادند.

حضرت آیتا... خامنهای در مهمترین توصیه خود به مسؤولان بهخصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشکلات معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چرا که این مسئله اهمیت ویژهای دارد.

رهبر انقلاب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریانها و افرادی، ظالمانه این منابع را میبلعند و با دلال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور میشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میکنند.

رهبر انقلاب بار دیگر مهمترین کار امروز مسؤولان را رسیدگی به مشکلات معیشتی خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمیشود، باید مراقب جریانها و دستهای خطرناک و مضر بود، همچنانکه این مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسؤولان تذکر دادهایم.

ایشان، کار و تلاش و خدمت به انقلاب ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسؤولان و دولتمردان تأکید کردند: قدر نعمت مسؤولیت در نظام اسلامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تلاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.

«شجاعت» و «عقلانیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقلاب خطاب به مسؤولان بود.

ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.

حضرت آیتا... خامنهای حرفهای بی ربط برخی غربیها را به حرفهای دلقکها تشبیه کردند و افزودند: آنها به ایران توصیه میکنند حقوق بشر را از سعودیها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟

حضرت آیتا... خامنهای خاطرنشان کردند: رفتار صحیح و عقلانی وظیفه مسؤولان است، چرا که با احساساتِ صرف، نمیشود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقلانی لازم است.

«شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب اسلامی به مسؤولان و دولتمردان بود.

ایشان افزودند: جوانان میتوانند گرههای دستگاهها را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید؛ چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور را به جلو میبرد.

حضرت آیتا... خامنهای در بخش پایانی سخنانشان، مردم را نیز به کمک به مسؤولان توصیه کردند و افزودند: بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینههای کیفی و توزیعی، به تولیدکننده و فروشنده و مغازهدار و مردم مربوط میشود.

ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کالاهای ایرانی بوده است، اما الان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفتهایم و چه کارهایی کردهایم.

حضرت آیتا... خامنهای حضور در صحنههای انقلاب را بهترین کمک مردم به کشور دانستند و افزودند: دشمن در تلاش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمیتواند، اما مردم باید با این شگردهای دشمن مقابله کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: انقلاب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا میخوانند که لازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.

حضرت آیتا... خامنهای تحریمها را باعث فشار و بروز مشکلاتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکاییها با خوشحالی میگویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران انشاءا... در این زمینه شکستی به آنها میدهد که در تاریخ بیسابقه باشد.

حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسؤولان، آن تحریمها را به زمینهای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند، بهگونهای که همان مسیر، امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: باید با درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیلهای برای کار و تلاش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.

حضرت آیتا... خامنهای تأکید کردند: به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشیاری مردم و مسؤولان و کار و تلاش بیوقفه، از تحریمها و مشکلات عبور خواهیم کرد و همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت، جمهوری اسلامی هر روز موفقتر و زندهتر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان