تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/٢٢ |


برقراری هفته ای 3 پرواز منظم از فرودگاه همدان

روزنامه هگمتانه

مدیر فرودگاه همدان گفت: هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت از همدان به مقصد مشهد مقدس، کیش و تهران انجام می شود.

سهراب کلوندی در گفتگوی درباره آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه همدان اظهار کرد: در حال حاضر هفتهای 3 پرواز رفت و برگشت از همدان به مقصد مشهد مقدس، کیش و تهران انجام میشود.

مدیر فرودگاه همدان افزود: با افزایش تعرفهها، پروازهای چارتر مشهد و کیش برای مدتی تعطیل شده بود، اما پرواز مشهد از آذر و پرواز کیش از چند روز گذشته دوباره برقرار شده است. پرواز همدان به مشهد و برعکس روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام میشود و ساعت آن در فرودگاه مشهد 8:30 و در فرودگاه همدان 11:15 است.

وی مطرح کرد: پرواز کیش هم روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته به طور رفت و برگشت انجام میشود و ساعت آن در فرودگاه کیش 11 و در فرودگاه همدان 15:30 است، هر پرواز 100 نفر گنجایش دارد که 70 درصد آن تکمیل میشود.

مدیر فرودگاه همدان افزود: برقراری این دو پرواز با شرکتهای چارترکننده بوده و نرخ بلیت بین 115 تا 300 هزار تومان متغیر است. پرواز همدان تهران هم که از فروردین 97 آغاز شده بود از 5 مورد به 2 مورد در هفته کاهش یافته و روزهای شنبه و سهشنبه انجام میشود.

کلوندی اعلام کرد: پرواز رفت روزهای شنبه ساعت 7:30 از فرودگاه تهران و 9 صبح از فرودگاه همدان انجام شده و روزهای سه شنبه هم ساعت 15:30 از تهران و ساعت17 از فرودگاه همدان برمیخیزد. وی گفت: بلیت چون این پرواز تابع عرضه و تقاضا نیست به نرخ ثابت 250 هزار تومان به فروش میرسد.

وی تصریح کرد: پرواز همدان-تهران در چند ماه گذشته با استقبال خوبی روبهرو نبوده و تنها 30 درصد ظرفیت آن تکمیل شده است.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان