تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/٢٣ |


آغاز سفرهای اقامتی قطار گردشگری همدان از مهرماه

روزنامه هگمتانه

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده قطار گردشگری برای نخستین بار در همدان و ششمین بار در غرب کشور راه اندازی شد، گفت: قرار است قطار گردشگری در هر هفته یک سفر به همدان داشته باشد.

علی خاکسار در گفتگویی با بیان اینکه در راستای جذب بیشتر گردشگران، جمعه گذشته نخستین قطار گردشگری همدان با 180 مسافر از تهران وارد همدان شد، اظهار کرد: زیرساختهای ارتباطی نظیر راهآهن، فرودگاه و آزادراه میتواند در معرفی ظرفیتهای گردشگری همدان تأثیرگذار باشد که با راهاندازی قطار همدان- تهران و به عکس در اواخر سال 97 و پیگیریهای انجام شده با راه آهن جمهوری اسلامی قطار گردشگری برای نخستین بار در همدان و ششمین بار در غرب کشور راهاندازی شد.

وی با بیان اینکه در این سفر یک روزه بخش اعظم مسافران از گنجنامه و تعدادی نیز از غارعلیصدر بازدید کردند، افزود: با توجه به بُعد مسافتی همدان و تهران، در طول سال میتوان شاهد ورود گردشگران تهران به همدان بود که این امر خروج همدان از فصلی بودن گردشگری را نوید میدهد.

معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه مسافران در ساعت پایانی سفر خود به همدان از دیگر جاذبههای تاریخی شهرستان بازدید کردند، یادآور شد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و استقبال مردم قرار است این قطار هفتهای یک سفر به همدان داشته باشد اما با توجه به هزینه بالای اقامت این ایام در همدان، سفرهای اقامتی قطار گردشگری از مهرماه آغاز خواهد شد.

خاکسار با بیان اینکه بازدید از ملایر و سایر شهرستانهای همدان در دستور کار این قطار گردشگری قرار دارد، عنوان کرد: عملکرد تأسیسات گردشگری، مدیران و کارکنان جاذبههای گردشگری و مراکز خدماتی و عرضهکنندگان سوغات و صنایعدستی میتواند به موفقیت این طرح و تداوم سفر به همدان کمک کند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان