تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/٢٧ |


شفافیت مالی شهرداری در گرو اجرای خزانه داری کل است

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شفافیت مالی شهرداری در گرو اجرای خزانه داری کل است و شهرداری هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کند

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسی امید در کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورا افزود: ساماندهی درآمدها و هزینههای شهرداری با ایجاد خزانه داری کل محقق میشود.

کاوسی با تأکید بر ایجاد ساختارهای لازم برای راهاندازی خزانه داری شهرداری گفت: لازم است ادارهای برای این موضوع ایجاد شود تا ضمن پیگیری موارد از برکات خزانه داری کل در مباحثی مثل شفافیتهای مالی که برای شورای پنجم بسیار حائز اهمیت است بهره مند شویم.

وی اضافه کرد: با ایجاد خزانهداری کل احتمال آشفتگی درآمدها و هزینههای شهرداری را میتوان ساماندهی کرد و نکته مهم در این زمینه این است که وقتی خزانهداری کل شکل میگیرد در واقع شهردار خود شخصاً سیاستهای شورا را اعمال خواهد کرد.

کاوسی با اشاره به وجود 4 مدیر منطقه شهرداری اظهار کرد: هر کدام از این مدیران سیاستهای جداگانهای داشته و عمل میکنند بدون این که الزامات کل شهر را مورد نظر قرار دهند که با ایجاد خزانه داری کل میتوان این مورد را سامان داده و با یک تصمیم واحد بودجه را مدیریت کرد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به مزایا و معایب تشکیل خزانهداری کل در شهرداری، تأکید کرد: شهرداری همدان تا 20 مرداد ماه آینده مهلت دارد تا فرایند ساختاری عملیات اجرایی خزانه داری کل را به شورا ارائه دهد.

کاوسی همچنین به فعالیت تاکسی اینترنتی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به فعالیت این خودروها، رانندگان تاکسی متضرر شده اند بر این اساس در راستای حمایت از تاکسیرانان شهر تبلیغات اسنپ در پیاده راه بوعلی متوقف شد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای اسلامی شهر همدان هم در این جلسه با اشاره به اینکه شهرداری باید در پاسخ به تأیید شورای اسلامی شهر در تدوین و ابلاغ سیاستهای راهبردی بودجه سال 98، چنانچه راهاندازی خزانه داری کل مقدور نیست معایب و مزایای راهاندازی آن را را تهیه کرده و به شورا ارائه دهد گفت: لازم است شهرداری در یک بازه زمانی چند ماهه پاسخ سیاست گذاری بودجه را به صورت مکتوب به شورا ارائه دهد.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه راهاندازی خزانه داری کل، سیاستی است که اعضای شورا به شهرداری ابلاغ کردهاند، یادآور شد: با توجه به بازدیدهایی که مدیران و کارشناسان شهرداری که از دیگر کلانشهرها در خصوص راهاندازی موفق خزانهداری داشتهاند و آن کلانشهرها را در تمرکز درآمدها و هزینهها موفق و پیشرو دانسته اند بر این اساس با توجه به مزیتهای این طرح قطعاً میبایست از زوایای مختلف بررسی و پاسخ منطقی و مستدل را به شورای اسلامی شهر ارائه دهند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان