تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/٢۴ |


مطالعه قطار شهری همدان در مرحله پایانی

روزنامه هگمتانه

فرماندار همدان با بیان اینکه پروژه قطار شهری همدان امسال وارد مرحله اجرایی خواهد شد، گفت: مطالعه قطار شهری همدان در مراحل پایانی است.

 

حسین افشاری اظهار کرد: پروژه قطار شهری همدان جزء تکالیف قانونی گنجانده شده و مشاور ذی صلاح در حال مطالعه است.

وی با بیان اینکه مطالعه قطار شهری همدان در مرحله تعیین مسیرهاست، درباره اعتبارات مورد نیاز این پروژه افزود: ابتدا باید مطالعات این طرح انجام و مسیرها مشخص شود که اگر مسیرها کوتاهتر باشد، هزینههای کمتری خواهد داشت.

افشاری در ادامه درباره کاهش اعتبارات دهیاریها در سال 99 نیز مطرح کرد: کاهش اعتبار دهیاریها صحت ندارد و اعتبار آنها نه تنها کاهش نداشته بلکه نسبت به سال 98 نیز افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در سه ماه ابتدای امسال نسبت به سه ماه سال گذشته اعتبارات دهیاریها افزایش داشته است ضمن اینکه اعتبارات این نهاد مرحله به مرحله واریز و تخصیص نقدینگی به تدریج و مرحلهای به حساب واریز میشود.

فرماندار همدان در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه ردیفهای اعتباری دهیاریها کاهش نیافته است، خاطرنشان کرد: براساس ماده 23 قانون بودجه سال 99 جرایم راهنمایی و رانندگی نیز امسال مشمول دهیاریها میشود.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان