تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۵/١١ |


تداوم ضد عفونی معابر و مبلمان شهری توسط شهرداری همدان

روزنامه هگمتانه

تا ویروس کرونا در بین مردم در حال انتشار است مبارزه با گسترش آن هم در بخش‌های مختلف ادامه دارد.

 

اعمال شیوه نامههای بهداشتی و پیروی از مصوبات استانی ستاد پیشگیری، کنترل و مبارزه با کرونا توسط نیروهای مدیریت شهری همدان در مناطق، سازمانها و بخشهای مختلف خدمات رسان در حال انجام است.

پاک سازی، گندزدایی و ضدعفونی معابر و مبلمان شهری توسط مجموعه تحت مدیریت معاونت خدمات شهری شهرداری همدان بر اساس برنامه زمانبندی و نقطه گذاری اعلام شده روی نقشه جی آی اس شهری به صورت مستمر صورت میپذیرد. شستشو و ضدعفونی ناوگان حمل و نقل مسافر درون شهری، استقرار دستگاههای شستشوی دست برای ارباب رجوع، تداوم ارائه خدمات مجازی، گسترش فرهنگ استفاده از کارتخوان در تاکسیها و اتوبوسهای شهری، کمک به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی و غیره نیز از جمله اقداماتی است که همچنان شهرداری همدان تا نابودی کامل ویروس کرونا خود را موظف به اجرای آن میداند.

 
    پایگاه اطلاع رسانی شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان