شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷   |   Sat April 21, 2018  
   
 
آرشیو اخبار |  عضویت در خبرنامه |  جستجو |  ارتباط با ما  
     صفحه اصلی   |   سیاست   |   اقتصاد   |   جامعه   |   دین و اندیشه   |   فرهنگ   |   سلامت   |   دانش   |   ورزش   |   گردهمایی   |   حوادث   |   گوناگون
     پربیننده ترین ها
آغاز بازگشایی بلوار سعیدیه شمالی
برگزاری نخستین کمیته تخصصی مدیریت شهری کلان شهر همدان
تصویب اجرای طرح " بهنام " در صحن شورا
توسعه گردشگری بینالمللی مهمترین هدف شهرداری همدان
ضرورت استفاده از فناوری های جدید در خدمات رسانی به شهروندان
سایت دفن زباله همدان با هزینه بیش از 100میلیارد ریال ساماندهی می شود
گسترش تعامل و روابط بین مدیریت شهری همدان با جمهوری چک
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری همدان تا پایان اردیبهشت ماه
جمع آوری متکدیان با هدف ایجاد فضای مناسب در شهر
کاشت درخت در معابر اصلی شهر
     آخرین اخبار
رویداد 2018 فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های همدان در سطح بین المللی است
ورود به املاک شهروندان بدون حکم قضایی غیرقانونی است
مشارکت مردم و مسؤولان چشم انداز بیست ساله و اهداف کلانِ شهر را ترسیم می کند
ضعف ایمنی مراکز خرید همدان شناسایی شد
مدیران همدان آمارها را پنهان می کنند
اگر از معاینه گروهی پزشکان شکایت شود پیگیری می کنیم
راه اندازی مرکز قلب بیمارستان بوعلی همدان
گسترش تعامل و روابط بین مدیریت شهری همدان با جمهوری چک
توجه به مباحث علمی در ارائه آموزش های شهروندی
احتمال افزایش حاشیه نشینی با افزودن حلقه سوم شهر همدان
صلح و آرامش براي جهان و جواب کوبنده به ماجراجويان پيوند ارتش با انقلاب و مردم ناگسستني است
توسعه گردشگری بینالمللی مهمترین هدف شهرداری همدان
نقش مهم مرکز کنترل ترافیک در مدیریت شهری
کاشت درخت در معابر اصلی شهر
سایت دفن زباله همدان با هزینه بیش از 100میلیارد ریال ساماندهی می شود
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری همدان تا پایان اردیبهشت ماه
تصویب اجرای طرح " بهنام " در صحن شورا
ضرورت استفاده از فناوری های جدید در خدمات رسانی به شهروندان
آموزش شهروندی بخشی از برنامه های فرهنگسراها شود
جمع آوری متکدیان با هدف ایجاد فضای مناسب در شهر
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/١٣ تعداد بازدیـد : ۴۴٠ نسخه چاپی
 
 
 

رئيس کميسيون معماري، شهرسازي و فني عمراني شوراي اسلامي شهر :
طرح جمع آوري آبهاي سطحي در دست اجراست

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  : 
ايران از لحاظ شرايط جغرافيايي و اقليمي در موقعيتي قرار گرفته که در پاييز، زمستان و گاهي بهار، از نزولات جوي برخوردار ميشود. اگرچه نبايد از نظر دور داشت که در ساليان اخير، کاهش نزولات جوي و بارندگيها در نقاط مختلف کشور احساس ميشود.

 
 

 بارشهاي آسماني در اکثر مواقع حاصلخيزي را به دنبال دارد، اما عمده کلانشهرها در هنگام بارش با مشکل آبگرفتگي معابر مواجه ميشوند. مشکلي که در بُعد کارشناسي آن، عللي چون: افزايش جمعيت شهرنشين، نبودن شيب صحيح در معابر، افزايش وسايل نقليه و ترافيک، زبالههاي رها شده در جويهاي آب و کانالهاي شرياني، نبود زيرساختهاي مناسب انتقال آب، نبود مديريت واحد شهري و فرسودگي برخي کانالهاي انتقالي زمينهساز آن است.

شايد شما هم از جمله افرادي باشيد که در شرايط جوي نامساعد با آبگرفتگي معابر شهري مواجه شدهايد. با افزايش آبگرفتگي معابر، افزايش شدت ترافيک، تشديد تصادف درونشهري و کند شدن رفت و آمد عابران را شاهد هستيم و اين در حالي است که در شرايط بحرانيتر، سرازير شدن آب به برخي خانههاي حاشيهاي و خطرات جاني رقم ميخورد.

شبکه هدايت آبهاي سطحي با سودرساني به شهروندان در جهت تأمين آب مورد نياز شهرها، جمعآوري و خروج فاضلاب شهري و صنعتي، خروج رواناب و کاهش خسارات ناشي از سيل مورد استفاده قرار ميگيرد.

اگرچه در کشور و استان ما، زيرسازي شبکههاي هدايت آب با مشکلات عديدهاي مواجه است اما در اين بين نميتوان از نقش شهروندان در افزايش آبگرفتگي معابر چشمپوشي کرد به نحوي که برابر بررسيهاي انجام شده حدود 50 درصد آبگرفتگي معابر به زبالههاي رها شده در شهرها، جويها و کانالها برميگردد.

همچنين نبود مديريت واحد شهري و حفاريهايي که روزانه توسط برخي سازمانهاي دولتي نظير آب، برق، مخابرات و گاز انجام ميشود نيز در اين رابطه بيتأثير نيست.

اگرچه آبگرفتگي معابر ميتواند علل متفاوتي داشته باشد اما در اين رابطه شهرداريها به عنوان نهاد مسؤول در جمعآوري آبهاي سطحي شناخته ميشوند.

به همين منظور به سراغ يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهر و مدير خدمات شهري شهرداري همدان رفتيم تا ببينيم در راستاي کاهش آبگرفتگي معابر طي چند سال اخير چه مجموعه اقداماتي عملياتي شده که در ادامه آن را ميخوانيد.

* طرح جامع جمعآوري آبهاي سطحي در دست اجراست

رئيس کميسيون معماري، شهرسازي و فني عمراني شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به اينکه جمعآوري آبهاي سطحي و هدايت آنها جزء وظايف ذاتي شهرداريهاست، گفت: در اين رابطه شهرداري همدان با تهيه طرح جامعي، نقاط بحراني شهر را شناسايي کرده که در اين طرح مشاور به شيب خيابانها، حجم انتقال آب جويهاي شهر، آسفالت خيابانها و بررسي يخبندها توجه داشته است.

حميدرضا طبيمسرور با بيان اينکه بخشي از اقدامات در راستاي طرح تدوين شده عملياتي شده است، اظهار کرد: از جمله اين اقدامات ميتوان به لولهگذاري چهارراه مزدقينه به چهارراه بهشت اشاره کرد که با اين اقدام خوشبختانه سرريز آبهاي سطحي به داخل خانههاي مسکوني محدود شده است.

وي در ادامه سخنان خود با تأکيد بر اينکه بخشي از اقدامات مديريت شهري در راستاي طرح جامع جمعآوري آبهاي سطحي با پوشش رودخانهها محقق شده است، عنوان کرد: برخي از شهروندان هنگام مسدود کردن رودخانهها توسط شهرداري، بر اين عقيدهاند که نبايد اين اتفاق بيافتد در حالي که متأسفانه عمده رودخانهها در شهر همدان با فاضلاب آلوده شده و به همين منظور بايد پوشيده شوند.

* 80 درصد رودخانهها ديوارکشي شده است

طبيمسرور بيان کرد: در راستاي اجراي اين طرح، پوشش و ديوارکشي رودخانهها در دستور کار مديريت شهري است و تاکنون 80 درصد رودخانههاي همدان ديوارکشي و 50 درصد آنها نيز پوششدار شده است.

وي با بيان اينکه ديوارکشي و پوشش رودخانهها با وجود وضعيت بد اعتبارات توسط شهرداري انجام شد، عنوان کرد: مديريت شهري به منظور کاهش آبگرفتگي معابر، نصب دريچههاي مشبک را در دستور کار خود قرار داد که با اين شيوه علاوه بر کاهش سطح آبگرفتگي، خطرات جاني نيز به حداقل ميرسد.

وي همچنين با تأکيد بر اينکه در هنگام آمادهسازي و زيرسازي خيابانها، تفکر جمعآوري آبهاي سطحي بايد از سوي معاونت عمراني شهرداري مورد توجه قرار گيرد، گفت: بر اساس طرح جامع شهري، بايد همه عمليات اجرايي دستگاه هماهنگ با اين طرح باشد تا در مواقع بحراني با مشکل کمتري مواجه شويم.

وي با بيان اينکه ايمنسازي معابر شهري، لايروبي و لجنزدايي مسير کانالها و قنوات شهري هر چند مدت يک بار و بر اساس برنامهريزيها انجام ميشود، گفت: حل معضل آبگرفتگي معابر از سوي شوراي اسلامي شهر به ستاد بحران شهرداري گوشزد ميشود.

* گاه قانونشکني شهروندان مسألهساز ميشود

عضو شوراي اسلامي شهر همچنين با اشاره به البته نبايد فراموش کرد که بخشي از آبگرفتگيها حاصل بيتوجهي شهروندان به قوانين است، عنوان کرد: ساخت خانه مسکوني در حاشيه رودخانهها از جمله قانونشکنيهايي است که جان شهروندان را به خطر مياندازد و در اين زمينه شهروندان مقصر هستند.

وي افزود: چنانچه در مواقع بحراني اين خانهها بهموقع تخليه شود با تخريب ساختمان، مصدوميت افراد و يا حتي مرگ شهروندان روبهرو ميشويم.

* بايد اجازه نفوذ آب به زمين را بدهيم

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر اينکه بايد اجازه نفوذ آب به زمين را بدهيم، گفت: اين تفکر که گمان کنيد بايد تمامي خيابانها و معابر آسفالت و يا سنگفرش شود صحيح نيست؛ چراکه هرجا معبري وجود دارد بايد مصالح متخلخلي نيز وجود داشته باشد تا اجازه نفوذ آب به زمين داده شود.

حميدرضا طبيمسرور با بيان اينکه با توجه به کمبود منابع آبي، نفوذ آب به درون زمين ميتواند کمککننده باشد، خاطرنشان کرد: در پيادهراهسازي خيابان بوعلي، اجازه نفوذ آب به زمين داده شده و جاليزکاريها در پيادهراه بهترين شيوه به منظور نفوذ آب است.

* تعبيه مخازني براي بهرهگيري از روانابها

وي در ادامه با اشاره به وجود چاههاي جذبي در خانههاي قديمي شهر، گفت: در سالهاي گذشته آب حاصل از شستشوي منازل و فاضلاب آنها، از طريق چاههاي جذبي جذب ميشد که اين آب پس از عبور از لايههاي مختلف زمين، تصفيه و به صورت زيرزميني ذخيره ميگرديد در حال حاضر اين امکان از خانههاي جديد گرفته شده است.

عضو شوراي اسلامي شهر با تأکيد بر اينکه بهرهگيري از روانابها مورد توجه مديريت شهري است، گفت: به همين منظور اخيراً شهرداري مخازني را براي جمعآوري رواناب تعبيه کرده که از جمله آنها ميتوان به مخزن در نظر گرفته شده در ورودي کوي فرهنگيان اشاره کرد.

وي افزود: با وجود اين مخازن، ميتوان از رواناب ذخيره شده در آبياري فضاي سبز بهره گرفت.

* مردم هميشه نيمه خالي ليوان را ميبينند

وي در بخش پاياني سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگار هگمتانه مبني بر اينکه "چرا حفرههاي ايجاد شده در آسفالتها که خود عاملي براي ايجاد سيلاب در خيابانها هستند کمتر مورد توجه مديريت شهري و شوراي اسلامي شهر قرار ميگيرد؟" گفت: البته قبول داريم که وضعيت آسفالت در برخي خيابانهاي شهر مناسب نيست اما شهرداري بيش از توان مالي خود امسال در زمينه آسفالتريزي و لکهگيري خيابانها و معابر اقدام کرد.

طبيمسرور عنوان کرد: اگرچه هر ساله بخشي از معابر شهر آسفالتريزي و اصلاح ميشود اما مردم همواره نيمه خالي ليوان را ميبينند و از وضعيت آسفالت گلايهمند هستند.

وي همچنين بيان کرد: بخشي از نابسامانيها در آسفالت خيابانها و معابر مربوط به خدماترساني ساير دستگاههاست که پس از کندن خيابانها با تأخير و البته بدون کيفيت اقدام به ترميم ميکنند.

وي خاطرنشان کرد: در اين رابطه به تعامل بين دستگاهي نيز نيازمنديم.

مدير خدمات شهري شهرداري همدان نيز در اين خصوص با بيان اينکه زيرسازي برخي معابر به سال 1317 برميگردد، گفت: گذشت تقريباً 80 سال از زيرسازي معابر موجب شده تا در قسمتهايي حفرههايي در سطح آسفالتها به وجود آيد که همين امر ميتواند عاملي براي ايجاد آبگرفتگي در معابر باشد.

حسين خانجاني با اين توضيح که برخي دلدادگيها و ناهمواريهاي ايجاد شده در آسفالت معابر نيازمند صرف هزينههاي سنگين است، اظهار کرد: شهرداري با توجه به توان مالي خود سعي کرده در بحث آسفالتريزي ورود پيدا کند اما رفع برخي معايب نيازمند صرف بودجه بسياري است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اذعان به اينکه در طول 4 سال گذشته شهرداري همدان نسبت به اصلاح 30 تا 40 نقطه مرتبط با آبگرفتگي معابر اقدام کرده است، عنوان کرد: در حوزه خدمات شهري، کنترل روانابها و هدايت آبهاي سطحي نيز مورد توجه است که به همين منظور پاکسازي جويهاي شهر، نهرها، دريچهها، پلهاي عرضي، اطراف و داخل رودخانهها همواره و به ويژه در ايام بارندگي در دستور کار است.

خانجاني توضيح داد: لجنزدايي و پاکسازي به صورت روزانه، هفتگي و ماهيانه توسط نيروهاي استاني و دستگاههاي خريداري شده انجام ميشود و البته برخي بيتوجهيهاي شهروندان در ريختن زباله به درون جويهاي آب، همکاران ما را با مشکل مواجه ميکند.

وي با اشاره به اينکه در رابطه با کانالها، دريچهها و جويهاي آب و آبگرفتگي معابر از اين طريق دو مشکل اصلي وجود دارد، بيان کرد: بخشي از مشکلات ما به پاسخگو نبودن حجم معبر آب شهر برميگردد که در اين رابطه گاه کانالهاي شهر تنها گنجايش 70 درصد بارندگي را دارند و نميتوانند پاسخگوي 100 درصد بارشها باشند و در مرتبه دوم نيز مشکلاتي است که شهروندان ما با مسدود کردن کانالها و دريچهها به وجود ميآورند.

وي خاطرنشان کرد: برخي از پسزدگيهاي آب در معابر نيز به دو علت ذکر شده است.

مدير خدمات شهري شهرداري همدان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار هگمتانه مبني بر اينکه "آيا مديريت شهري تاکنون اقدامي در رابطه با بهرهگيري از روانابهاي سطحي داشته است يا نه؟" گفت: براي آبهاي سطحي و شبکههاي دسترسي طرح جامعي تهيه شده که اين طرح در وزارت کشور نيز به تصويب رسيده و بر اساس آن در مجموعه اقدامات عمراني آتي، توجه به شبکه آبهاي سطحي و نگهداري آنها در دستور کار است.

وي بيان کرد: بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده، ايجاد 13 تا 14 مخزن به منظور جمعآوري آبهاي سطحي در نظر است که مطالعات اين طرح انجام شده و طرح به مرحله تصويب رسيده و يکي از مخازن اصلي شهر نيز هماکنون در بوستان نماز، ابتداي کوي فرهنگيان احداث و فعال شده است.

 

 

 
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/١٣ تعداد بازدیـد : ۴۴٠ نسخه چاپی
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۵  نفر کاربران آنلاین :
۱,۶۵۶,۷۱۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
روزنامه هگمتانه
خبــرگزاری مهـر
خبــرگزاری ایسنا
باشگاه خبرنگاران
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اخبــار
اخبار شهرداری همدان
اخبار شهر همدان
اخبار ایران و جهان
آرشیـو گزارش ویــژه
آرشیـو گفتگوی ویــژه
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان