یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷   |   Sun July 15, 2018  
   
 
آرشیو اخبار |  عضویت در خبرنامه |  جستجو |  ارتباط با ما  
     صفحه اصلی   |   سیاست   |   اقتصاد   |   جامعه   |   دین و اندیشه   |   فرهنگ   |   سلامت   |   دانش   |   ورزش   |   گردهمایی   |   حوادث   |   گوناگون
     پربیننده ترین ها
تسریع در پیگیری طرح جامع و تهیه طرح تفضیلی شهر همدان
تسریع در اجرای طرح جداره سازی پیاده راه بوعلی
انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان شرکای مدیریت شهری در شهر هستند
برون سپاری بخشی از امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری به بخش خصوصی
مسیر سد اکباتان گردشگرپذیر می شود
عطر تابستان با کاشت گل های دایمی و فصلی در شهر اطلسی ها
قاطعیت در برخورد با متخلفان شهری
اجرای سایت موزه پیاده راه میدان امام(ره) منتظر نظر میراث فرهنگی
اهدای خون کارکنان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان
تسریع در خدمات رسانی بهتر به شهروندان کوی گلستان
     آخرین اخبار
بیداد گرانی میوه در بازار همدان
آغاز عملیات اجرایی تعیین عرصه و حریم «خندان تپه» در همدان
اجتماع بزرگ مردمي "حافظان حرم خانواده" در پياده راه بوعلي
مرکز تخصصي مشاوره ورزشي در همدان راه اندازي شد
نيروگاه شهيد مفتح در پايداري شبکه سراسري برق نقش بسزايي دارد
ضرورت توجه به ظرفيت تپه عباس آباد در رونق گردشگري
اختصاص 18 ميليارد تومان به موزه منطقه اي غرب کشور
تسریع در اجرای طرح جداره سازی پیاده راه بوعلی
امکان عرضه محصولات خانگی در روزبازارهای همدان با اجرای طرح بهنام
کاهش 11 درصدی جابجایی مسافر در محورهای همدان
برون سپاری بخشی از امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری به بخش خصوصی
راه اندازی فرهنگسرای کسب وکار و کارآفرینی در شهر
معتمدان محلات از ارکان اصلی اداره شهر
تسریع در خدمات رسانی بهتر به شهروندان کوی گلستان
قاطعیت در برخورد با متخلفان شهری
اجرای سایت موزه پیاده راه میدان امام(ره) منتظر نظر میراث فرهنگی
شهرداری متولی اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو باشد
سامانه 137 دغدغه مندی شهرداری نسبت به مطالبات مردمی
هزینه سالانه 3 میلیارد ریال در زمینه رفع خطر در همدان
تولید 30 هزار تن آسفالت در کارخانه های آسفالت سازمان عمران
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٧/١٣ تعداد بازدیـد : ٢۴۴ نسخه چاپی
 
 
 


سرانه توليد زباله در همدان بايد کاهش يابد

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  : 
رئيس کميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيک، محيط زيست و بهداشت شوراي اسلامي شهر همدان به لزوم کاهش سرانه توليد زباله در شهر همدان از طريق آموزش اصولي و علمي شهروندان تأکيد کرد.

 
 

کامران گردان در کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر همدان که با موضوع آموزش شهروندان در راستاي کاهش حجم زباله توليدي و تفکيک از مبدأ برگزار شد، با اشاره به توليد روزانه 425 تن زباله در شهر همدان، با تأکيد بر فرهنگسازي در راستاي کاهش توليد زباله گفت: توليد زباله از سرانه 700 گرم براي هر نفر بايد به 350 تا 400 گرم کاهش يابد.

وي با بيان اينکه آموزش سرآغاز توسعه است، گفت: آموزش شهروندي حرکتي به سمت کمال است و با رعايت اصل تطابق درون سازمانها قطعاً به تکامل خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينکه فرهنگ جمعآوري زباله به صورت موازيکاري در قسمتهاي مختلف شهرداري انجام شده، اظهار کرد: از آنجا که آموزش، اصلي است که ميبايست از سوي اهل فن انجام شود، ايجاد دستورالعملي جامع به منظور آموزش شهروندان داراي اهميت است.

گردان با بيان اينکه چنانچه مشارکت مردمي را جذب کنيم ميتوانيم توليد زباله را کاهش دهيم، گفت: بررسي الگوهاي مشارکتي کشورهاي ديگر، نقش و اهميت مشارکت مردمي در مديريت و تصميمگيري شهري را بيش از پيش روشن ميکند.

وي تأکيد کرد: در شرايط کنوني به جهت حل مسائل شهري به همکاري و مشارکت شهروندان نيازمنديم و در راستاي مشارکت گستردهتر شهروندان در امور شهري به ارکان و پايگاههايي نيازمنديم تا آموزشهاي شهري از طريق ابزارهاي آموزشي مؤثر و منطبق با ساختار اجتماعي انتقال يابد.

وي عنوان کرد: تأمين آگاهيها و مهارتهاي شهروندان، زمينهسازي به منظور جلب مشارکت اجتماعي، شفافسازي حقوق متقابل شهروندان و مديريت شهري، زمينهسازي براي گسترش حسن اخلاق اجتماعي، زمينهسازي به منظور قرار گرفتن محيط شهري به عنوان مظهري از نعمتهاي الهي و زمينهسازي به منظور استفاده عادلانه از محيط شهري در جهت رفع نيازها از جمله اصولي است که بايد از سوي مديران مورد توجه قرار گيرد.

گردان تأکيد کرد: آموزشهاي مبتني بر آموزههاي ديني، انسانشناختي و ارزششناختي، تأکيد بر گروه سني کودک و نوجوان در برنامههاي آموزشي، تأکيد بر ارتقاي مشارکت اجتماعي شهروندان و ارتقاي هويت شهري شهروندان بايد در اصول آموزشي مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه راهبردهاي آموزش شهروندي نيز بايستي مبتني بر اصولي باشد، گفت: لحاظ کردن اقتضائات جنسي، سني، مذهبي، محلي و منطقهاي، مشارکت با نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر آموزش شهروندان، اجراي آموزشهاي فرهنگ شهروندي به شيوههاي نظاممند و فراگير، توجه به حوزههاي محيطي مانند محل سکونت، محل کار، محلهاي ارتباطي و خدماتي و تأکيد بر ارائه محصولات و توليدات ماندگار از جمله اين اصول است.

* فتحي: تفکيک از مبدأ و کاهش توليد زباله، نيازمند انگيزهسازي براي شهروندان

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز با بيان اينکه تفکيک از مبدأ نيازمند انگيزهسازي براي شهروندان است، گفت: در رابطه با آموزش شهروندان به منظور کاهش حجم توليد زباله و تفکيک از مبدأ بايد برنامهريزيهاي اصولي صورت گيرد.

علي فتحي افزود: بحث آموزش شهروندي از سالهاي قبل وجود داشت اما اين امر بايد در شرايط فعلي به صورت اصولي مورد توجه قرار گيرد.

* عسگريان: جلوگيري از پراکندگي آموزش و هزينه بودجه مربوطه در مسير صحيح الزامي است

رئيس کميسيون نظارت حقوقي و امور اداري شوراي اسلامي شهر نيز در اين رابطه با تأکيد بر اينکه ضروري است در طول يک سال برنامه جامع آموزش شهروندي با تمام موضوعات مرتبط توسط معاونت فرهنگي شهرداري آماده شود، گفت: چنانچه ميخواهيم از پراکندگي آموزش جلوگيري شود و بودجه در مسير اصولي خود هزينه شود معاونت اجتماعي بايد از اکنون براي سال 97 برنامههاي مرتبط را ارائه دهد.

سيد مسعود عسگريان افزود: برنامههاي آموزشي طراحي شده را براي شوراي اسلامي شهر و مديران ارشد شهرداري توضيح دهيد تا در نهايت برنامه مورد نياز انتخاب شود.

* کاوسي: ايجاد فرهنگ در جامعه ناظر بر ايجاد رفتار است

عضو شوراي اسلامي شهر همدان نيز با بيان اينکه چنانچه مطابق روال فعلي، آموزش شهروندي را پيش بگيريم هيچ موقع موفق نخواهيم شد، گفت: ايجاد فرهنگ ناظر بر ايجاد رفتار است و ما بايد به دنبال ايجاد رفتار در شهروندان باشيم و به همين منظور نه معاونت فرهنگي شهرداري، نه خدمات شهري و نه سازمان مديريت پسماند به تنهايي از پس اين امر برنميآيند و اين مهم نيازمند همفکري و جلب مشارکت مردمي است.

* درويشي: با کاهش توليد زباله ميتوان بخشي از هزينههاي خدمات شهري را کاهش داد

معاون خدمات شهري شهرداري نيز در اين جلسه با بيان اين جمله که يکي از پرحاشيهترين وظايف ذاتي شهرداريها جمعآوري زباله است، گفت: اين مهم همواره به دليل وجود مشکلات فرهنگي جامعه با چالشهايي مواجه بوده است.

مجيد درويشي ادامه داد: خوشبختانه با برنامهريزيهاي خوبي که در مجموعه شهرداري همدان اتفاق افتاده از حيث وضعيت رفت و روب و پاکيزگي، همدان در حال حاضر وضعيت مناسبي دارد.

وي با بيان اينکه عدهاي بر اين عقيدهاند که خدمات شهري در شهر همدان گران اداره ميشود و هيچ اتفاقي در شهر نميافتد، اظهار کرد: در واقع اينچنين نيست و همدان يکي از ارزانترين شهرها در ارائه خدمات شهري است.

درويشي با اشاره به وجود 800 نيروي خدماترسان در حوزه خدمات شهري گفت: کل اعتبارات اين حوزه 24 ميليارد تومان در سال است که 20 ميليارد تومان آن در راستاي رفت و روب و جمعآوري زباله به پيمانکاران داده ميشود و 4 ميليارد تومان نيز در راستاي تجهيز ماشينآلات هزينه ميشود.

وي عنوان کرد: چنانچه متوسط پرداخت به هر پاکبان 2 ميليون تومان در ماه باشد، 800 نفر در ماه يک ميليارد و 600 ميليون تومان هزينه دارند و اين عدد در سال چيزي در حدود 20 ميليارد و 70 ميليون تومان ميشود.

وي افزود: 4 ميليارد تومان نيز بابت ماشينآلات مورد نياز به سازمان موتوري پرداخت ميشود و پيمانکاران فعلي نيز اگر ماندهاند به خاطر مطالبات سنگيني است که از شهرداري دارند.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان همچنين با تقدير از عملکرد خوب در سازمان پسماند گفت: در حال حاضر سايت سازمان پسماند افتخاري براي شهرداري همدان است که از تملک زمين تا احداث ساختمان، همه با درآمد سازمان رقم خورده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد: در زمينه آموزش شهروندي در خصوص جمعآوري زباله و تفکيک از مبدأ بايد کار تخصصي انجام شود و به همين منظور نيروهاي خوب و خبرهاي پاي کار داريم و بحث مديريتي هم به شکل مطلوبي پيش ميرود.

وي خاطرنشان کرد: چنانچه آموزش شهروندي در حوزه سازمان انجام شود در کاهش و تفکيک زباله از مبدأ موفق خواهيم بود که موجب کاهش هزينهها خواهد شد. سايت دائم و موقت جمعآوري زباله در حال حاضر وضعيت مناسبي دارد و با وجود اينکه ديوار به ديوار سازمان پسماند است اما بوي نامطبوعي از آن متصاعد نميشود.

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان نيز با بيان اينکه طرح جامع آموزش شهروندي يکي از بهترين طرحهايي است که ميتواند در کشور هم اجرايي شود، گفت: پيشنويس اين طرح 4 ماه زمان برده است و آنچه در حال حاضر عرضه ميشود با بهرهگيري از نظر اساتيد دانشگاهي است.

حسين سيبي ادامه داد: ظرف يک تا دو ماه آتي، با فراخواني اين طرح را از پايه علمي برخوردار ميکنيم تا آنچه بهترين است به منظور تفکيک زباله از مبدأ در شهر همدان انجام شود.

وي با اشاره به اينکه متأسفانه تا الان در زمينه فرهنگسازي هر آنچه انجام دادهايم سليقهاي بوده و پايه علمي نداشته است، اظهار کرد: اگر يک مجموعه علمي اين طرح را با توجه به ظرفيتهاي شهر همدان بررسي کنند، در فرهنگسازي و آموزش شهروندان موفق خواهيم بود.

وي بيان کرد: يکي از بزرگترين مشکلات شهر همدان که به درآمد شهرداري نيز آسيب ميزند فاصلهاي است که در مقطعي از زمان بين اتاق اصناف و شهرداري به وجود آمد. در آن مقطع به منظور صدور پروانه کار هيچگونه استعلامي از شهرداري نميشود و صنوفي که توليد زباله خاصي دارند از سوي اتاق اصناف رها شده هستند.

وي عنوان کرد: البته در همين راستا از يک سري صنوف شکايت کرديم و مرجع قضايي با دستور قاطع خود از شهرداري حمايت کرد.

سيبي با اشاره به اينکه چنانچه حلقه اتصالي بين اتاق اصناف و شهرداري ايجاد شود، اماکن غيرمجاز پروانه نخواهند داشت و صنوف آلاينده نيز در شهرداري مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، گفت: شهرداري نميتواند با اصناف آلاينده برخورد کند چون اتاق اصناف حمايت نميکند.

وي بيان کرد: در حال حاضر حدود 20 آموزشگر را در حال آموزش داريم و اين افراد اوايل آبان در آموزشگاههاي شهر در مقاطع مختلف و به ويژه پايه ابتدايي آموزش شهروندي به منظور کاهش توليد زباله و تفکيک از مبدأ را آغاز خواهند کرد.

وي همچنين با بيان اينکه در دهه اول محرم سال جاري سعي کرديم از ظرفيت مبلغان ديني نيز استفاده کنيم، گفت: امسال زحمت پاکبانهاي ما در ايام محرم نسبت به سالهاي گذشته شايد 50 درصد کاهش يافت.

وي گفت: بودجه خدمات شهروندي و آموزش به حساب مناطق ميرود و الان مطالبه سازمان ما از مناطق بيش از 16 ميليارد تومان است.

وي افزود: صفر تا صد پاکسازي و جمعآوري زباله بايد در چارچوب سازمان پسماند قرار گيرد و بودجه آن هم به همين سازمان تعلق گيرد.

 

 
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٧/١٣ تعداد بازدیـد : ٢۴۴ نسخه چاپی
 
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧٠  نفر کاربران آنلاین :
۱,۷۵۲,۳۸۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
روزنامه هگمتانه
خبــرگزاری مهـر
خبــرگزاری ایسنا
باشگاه خبرنگاران
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اخبــار
اخبار شهرداری همدان
اخبار شهر همدان
اخبار ایران و جهان
آرشیـو گزارش ویــژه
آرشیـو گفتگوی ویــژه
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان