چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸   |   Wed December 11, 2019  
   
 
آرشیو اخبار |  عضویت در خبرنامه |  جستجو |  ارتباط با ما  
     صفحه اصلی   |   سیاست   |   اقتصاد   |   جامعه   |   دین و اندیشه   |   فرهنگ   |   سلامت   |   دانش   |   ورزش   |   گردهمایی   |   حوادث   |   گوناگون
     پربیننده ترین ها
بهره گیری همدان از تجربه شهرسازی نوین در شهر اندیشه
امتیاز معاونت برنامه‌ریزی شهرداری به شرط ساماندهی استخدام بهتر می‌شود
خدمات حمل‌ونقل عمومی شهری ارتقا یابد
تحقق 82 درصدی بودجه مدیریت شهری در نیمه نخست امسال
تأکید‌ بر تشکیل کمیته تخصصی «شهر سبز» د‌ر همد‌ان
به ظرفیت‌ سرمایه‌گذاران در توسعه شهر نیاز داریم
مصوبات شورای شهر همد‌ان د‌ر د‌سترس عموم قرار می‌گیرد‌
تخفیف 50 د‌رصد‌ی برچسب سرویس مد‌ارس ویژه تاکسیرانان شهر همد‌ان
روند ممیزی املاک عادی شهر همدان تسریع یابد
معلولان شهرد‌اری همد‌ان تجلیل شد‌ند‌
     آخرین اخبار
افزایش داوطلبان نمایندگی همدان به 438 نفر
ثبت 163 مورد آنفلوانزا در همدان
امروز آغاز نمایشگاه فرش دستباف در همدان
تحقق 82 درصدی بودجه مدیریت شهری در نیمه نخست امسال
تأکید بر همراهی و همدلی رسانه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری
ثبت نام 144 داوطلب نمایندگی مجلس از شهرستان همدان
افزایش 14 درصدی فوتی‌های حوادث ترافیکی
به ظرفیت‌ سرمایه‌گذاران در توسعه شهر نیاز داریم
حسابداران در کنار تخصص خود باید تعهد کاری داشته باشند
پیام تبریک رئیس شورا به مناسبت روز دانشجو
اتاق مادر و کودک در شهر همدان احداث شود
420 داوطلب کرسی مجلس یازدهم در همدان
کوی شهید مدنی میزبان چهارمین گذر کودک
پیش‌بینی کاهش شدید دما در همدان
شورای مساجد همدان تشکیل شود
تغییر مدیریت راه‌ و شهرسازی همدان
امتیاز معاونت برنامه‌ریزی شهرداری به شرط ساماندهی استخدام بهتر می‌شود
لزوم مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند تهیه برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری
غفلت از فضای مجازی در معرفی همدان
نمایش 100 نقاشی از معلولان توانمند همدانی در نگارخانه عین القضات
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۵/٠٢ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
 
 


بانوان خانه دار محور مدیریت پسماند و تفکیک زباله ها

روزنامه هگمتانه  : 
یکی از مسائل مهم در تفکیک زباله و مدیریت پسماند همکاری و همراهی بانوان در تفکیک زباله در منزل، کاهش زباله تولیدی و... است، هر بانوی همدانی می تواند با کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص یاریگر مدیریت شهری در تفکیک زباله و مدیریت پسماند باشد.

 
 

زنان یکی از محورهای اساسی در هر خانوادهای هستند که نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی سالم و بهداشتی دارند تا اعضای خانواده در سلامت در کنار یکدیگر زندگی کنند و از طرفی زنان نقش مهمی در خارج از خانواده در تمام سطوح جامعه به ویژه مدیریت شهری ایفا میکنند.

تحقیقات اخیر درباره شهرسازی و برنامهریزی و توسعه شهری نشان میدهد که بهترین راهکار برای مواجهه با چالشهای اصلی موجود تقویت منابع اجتماعی و سرمایههای انسانی است و نه تنها ساختن فیزیکی ساختمانها.

راهبرد بازسازی شهر از بهبود پیوستگی اجتماعی تقویت ارتباطات مردمی و مشارکت فعال شهروندان در جامعه بهره برده و به جای تمرکز بر اکولوژی فیزیکی شهرها و محلهها بر بومشناسی اجتماعی آنها متمرکز شده است محله محوری، مشارکت شهروندان، زیرساختها و افزایش توانمندی مدیریتی در اداره شهر یک راهبرد مهم در ارتباط با تدوین سیاستهاست.

با فرایند درگیر کردن شهروندان در ساختمان جامعه خود میتوان محلهها را زنده و پویا نگه داشت، هنگامی که یک محله به جای آنکه محصول یک میز طراحی مهندسی یا اتاق سیاستگذاری باشد از طریق یک فرایند جامعهمحور طراحی شده و توسعه یافته باشد نتایج حاصل بهویژه برای زنان فوقالعاده سودمند خواهد بود.

* بدیهی است زنان بیشترین نقش را بهعنوان رهبران یا مشارکتکنندگان فعال در جوامع کوچکتر مانند محلات شهری ایفا میکنند و زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی را دارند، این نوع پیوستگی بهویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع ضروری است.

زنان بیشترین نقش را بهعنوان رهبران یا مشارکتکنندگان فعال در جوامع کوچکتر مانند محلات شهری ایفا میکنند.

به عبارت دیگر میتوان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی را دارند، این نوع پیوستگی بهویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع ضروری است، زنان بهعنوان مدیران خانه در جوامع کوچک نقش اساسی در همبستگی اجتماعی خانواده و محله دارند.

* زنان عموماً زمان بیشتری نسبت به مردان به کار در داخل و اطراف منزل اختصاص میدهند

زنان عموماً زمان بیشتری نسبت به مردان به کار در داخل و اطراف منزل اختصاص میدهند، بنابراین بهدلیل تجارب روزانهشان به دانش و بینش عمیقتری از آنچه برای ساخت محیط مورد نیاز است دست مییابند، زنان میتوانند در عرصههای مختلف شهری مانند طراحی فضاهای عمومی، زیرساختها و خدمات مورد نیاز همه اعضای جامعه دخالت داشته باشند.

چنانچه زنان نهتنها با مشارکت فعالانه بلکه با ایفای نقش محوری خود در عرصه مدیریت شهری حضور یابند توسعه شهری طولانی مدت، جامعتر و پایدارتر خواهد بود.

* تجربه نشان داده است که درگیر شدن و رهبری زنان در سیاستهای محلی عموماً نشاندهنده پیشرفتهای عمده در موفقیت مشارکت اجتماعی افراد و کارآمدی سیاسی است، زیرا زنان به ابعاد نیازهای همه گروهها در اجتماع توجه میکنند.

به طور کلی تجربه درگیر شدن و رهبری زنان در سیاستهای محلی عموماً نشاندهنده پیشرفتهای عمده در موفقیت مشارکت اجتماعی افراد و کارآمدی سیاسی است، زیرا زنان به ابعاد نیازهای همه گروهها در اجتماع توجه میکنند و صرفاً به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و مؤثر جامعه محدود نمیشوند و اغلب در پی ایجاد ارتباط و تعامل بین بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و... در اجتماع هستند.

* بانوان خانهدار نقش مهمی در مدیریت پسماند و تفکیک زبالهها دارند

از سویی دیگر زنان و به ویژه بانوان خانهدار نقش مهمی در مدیریت پسماند و تفکیک زبالهها و کمک به مدیریت شهری در این زمینه ایفا میکنند و نقش مدیریت زبالهها و پسماندها در منزل توسط زنان خانهدار اهمیت ویژهای دارد.

بر اساس آمارهای اعلام شده، به طور میانگین روزانه هر فرد در جهان 250 تا 3000 گرم زباله تولید میکند اما در ایران هر فرد روزانه به طور میانگین 600 گرم زباله تولید میکند.

تولید زباله چه در خانه و چه در جامعه فضای بسیاری را اشغال کرده و تبدیل به منشأ بسیاری از بیماریها میشوند؛ چرا که تنها چند کیلوگرم از زبالههای متعفن میتوانند سبب شیوع بیماریهای بسیار خطرناک شود و در صورتی که با همین روند به تولید زباله ادامه دهیم، فرزندان آینده ما هیچ امیدی برای داشتن یک زندگی سالم نخواهند داشت.

* ﺗﻨﻈﯿﻢ نحوه ﺧﺮﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺼﺮف در خانه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زنان است، زنان خانهدار به ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻰ، فرهنگساز ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم بهعنوان پیونددهنده ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ میتواند ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮى ﻣﺼﺮف و در نتیجه ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند.

بنابراین کاهش تولید میزان زبالههای تولیدی توسط ما اهمیت بسیاری دارد، راههای بسیاری برای مدیریت زبالهها وجود دارد که زباله کمتری تولید کنیم تا در نتیجه زباله کمتری در دل زمین دفن شود.

زنان خانهدار نقش بسیار پررنگی در مدیریت و کنترل زبالهها در خانه دارند که میتوانند بسیاری از زبالههای تولیدی را در منزل تفکیک کنند که این مسئله میتواند علاوه بر صرفهجویی در زمان، با استفاده از بازیافت آنها از نظر مالی و کمک به حفظ منابع محیط زیست بسیار سودمند باشد.

مواد بازیافتی شامل کاغذ، مقوا، ظروف شیشهای، بطریهای پلاستیکی، خرده فلزات، پارچه یا حتی روغن موتور، باتری، چوب و گوشیهای خراب موبایل میشود و خواه و ناخواه تولید زباله بخشی جدانشدنی از زندگی است اما با انجام برخی موارد میتوان تولید زبالههای خانگی را به بهترین شکل مدیریت کرده و به حداقل رساند.

یک زن خانهدار که به عنوان مدیر منزل محسوب میشود و در واقع بسیاری از مسائل منزل و به ویژه خرید مواد غذایی و بسته بندی زبالهها در منزل را در دست دارد میتواند با انجام یک سری از نکات نقش قابل توجهی را در مدیریت زبالهها و تفکیک آنها و به تبع آن در دفع پسماندها و سالم سازی محیط و توسعه مدیریت شهری ایفا کند.

یک زن خانهدار میتواند با مدیریت خرید، زباله کمتری را به خانه بیاورد؛ اگر محصولات تولیدی بادوامترخرید شود و در برنامهریزی روزمره از محصولات بادوامتر استفاده کنند، مدت استفاده از آنها طولانیتر میشود.

اینگونه محصولات بهعنوان مواد دور ریختنی، دیرتر وارد جریان پسماند شهری میشوند، و بدون شک ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در انتخاب اﺟﻨﺎس ﺑﺎدوام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ است؛ به طور مثال وقتی که خانم خانهداری به خرید میرود باید دقت کند که چه میزان از بستهبندیهایی که خریداری میکند قابل بازیافت هستند، مثلا خرید یک ظرف شوینده بزرگ ضمن اینکه فرد را از خرید چند شوینده کوچک بینیاز میکند، از نظر استفاده نیز مقرون به صرفهتر است.

* زنان میتوانند در مدیریت تولید زباله و با کاهش دادن آن و یا با انجام تفکیک زباله نقش مهمی در سالمسازی محیط و کمک به مدیریت شهری داشته باشند

بانوی خانهدار همدانی در همین زمینه و در گفتگو با خبرنگار هگمتانه با تأکید بر اینکه امروز زنان نقش مهمی در زوایای مختلف جامعه دارند، اظهار کرد: امروزه زنان میتوانند نقش مهمی در بخشهای مختلف یک جامعه داشته باشند که میتواند شامل کمک به مدیریت شهری یا صرفهجویی در مصرف انرژی یا سالم سازی محیط و یا حتی مدیریت محله و... باشد.

زینب رنجبر کرمی در ادامه سخنانش با بیان این مطلب که زنان به عنوان مدیریت منزل نقش مهمی در تربیت نسل آینده و فرزندان خود دارند، افزود: کودکان بیشتر زمان خود را با مادر خانه میگذارند و به همین نوع رفتار مادر در مورد هر مسئلهای میتواند نمونه و الگویی برای فرزندانش باشد.

وی با بیان این مطلب که یکی از وظایف هر مادری کمک به سالم سازی محیط برای نسل آینده و فرزندان خود است، گفت: به طور مثال زنان میتوانند در مدیریت تولید زباله و با کاهش دادن آن یا با انجام تفکیک زباله نقش مهمی در سالمسازی محیط و کمک به مدیریت شهری داشته باشند.

شهروند همدانی ابراز کرد: به طور مثال زنان میتواند با کاهش زبالههای دور ریز، تأثیر مثبتی بر کاهش میزان زباله تولیدی خود داشته باشند.

رنجبر کرمی با بیان اینکه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎى ﯾﮑﺒﺎرﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف، بار گرانی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده میگذارد، بیان کرد: ﻣﺼﺮف اینگونه ﻣﻮاد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد زائد را اﻓﺰاﯾﺶ میدهد، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ میرساند.

وی با اشاره به اینکه ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫـﺎى یکبارمصرف ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ میشویم، ﺣﺠﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى را ﺗﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدى ﮐـﺎﻫﺶ میدهیم، گفت: به عنوان مثال من وقتی به خرید میروم به همراه خود سبد یا ساک خریدی برمیدارم تا کیسه یک بار مصرف استفاده نکنم.

شهروند همدانی در ادامه اضافه کرد: هنگام خرید سعی میکنم تا حد امکان چیزهایی را که میشود بازیافت کرد خریداری کنم یا اینکه اجناس باکیفیت و بادوام را تهیه میکنم.

وی با اشاره به اینکه نحوه استفاده وسایل در منزل هم بر میزان تولید زباله تأثیرگذار است، بیان کرد: باید سعی کنیم بهجای دور انداختن وسایل شکسته آنها را تعمیر کنیم یا اینکه وسایل غیرضروری خودمان را که به آنها نیاز نداریم بفروشیم یا اهدا کنیم.

بانوی همدانی اظهار کرد: از وسایل خودمان تا حد امکان دوباره استفاده کنیم و استفاده چندباره از وسایل میتواند نقش بسیار مؤثری در کاهش تولید زبالههای خانگی داشته باشد.

وی با تأکید بر این موضوع که باید از نایلونهای خرید تا حد امکان چند مرتبه استفاده کنیم، ابراز کرد: ظروف و بطریهای پلاستیکی را مجدداً مورد استفاده قرار دهیم و یا از کودکان خود بخواهیم که در مصرف کاغذ صرفهجویی کنند.

این بانوی خانهدار همدانی در ادامه سخنانش با اشاره به تولید زبالههای‌‌تر در هر منزلی اظهار کرد: ما خود میتوانیم میوهها و سبزیهای را بازیافت کنیم و بازیافت و تولید کمپوست از بازمانده سبزیها و میوهها میتواند به میزان محسوسی تولید زبالههای خانگی را کاهش دهد و تولید کود خانگی علاوه بر سادگی برای باغچههایتان مفید است، این کمپوستها طبیعی بوده و غذای کاملی برای خاک باغچهها هستند.

شهروند همدانی اذعان کرد: به طور مثال میتوان از تفالههای چای و قهوه، پوست میوهها و سبزیها، پوست تخممرغ و... کود خانگی تهیه کرد.

* تفکیک زبالهها در منزل و قرار دادن زبالههای خشک و‌‌تر در کیسه جدا

رنجبر کرمی در ادامه سخنانش به تفکیک زبالهها از مبدأ نیز اشاره و بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که خانمها باید بدان توجه کنند تفکیک زبالهها در منزل و قرار دادن زبالههای خشک وتر یا زبالههای قابل بازیافت در کیسههای زباله جدا است که میتواند کمک شایانی به مدیریت پسماند شهری کند.

وی نکته دیگر را سر وقت قرار دادن زبالهها در بیرون از منزل و حمل آن توسط مأموران شهرداری دانست.

وی با اشاره به این مطلب که زنان خانهدار نقش مهمی در مدیریت و مصرف انرژی دارند، افزود: امروز با توجه به اطلاع رسانیهایی که انجام شده میدانیم که همدان با کمبود آب روبرو است؛ بنابراین با مدیریت مصرف آب و برق و... میتوانیم در مصرف آب صرفهجویی کنیم.

خانم رنجبر کرمی در بخش دیگری از سخنانش به خبرنگار هگمتانه گفت: حتی زنان به عنوان کسی که به مشکلات مختلف محله یا آپارتمان و محل زندگی خود آگاه است میتوانند مدیریت شهری را در این زمینه هم کمک کند.

وی با اشاره به مشارکت شهروندان در مدیریت محلات به عنوان جزء کوچکی از جامعه شهری گفت: چه بسا بسیاری از مشکلات محلات میتواند با همکاری و مشارکت شهروندان آن محله حل شود که زنان در این زمینه میتوانند نقش کلیدی داشته باشند.

شهروند همدانی با بیان اینکه امروز فعالیت زنان در عرصههای مختلف گسترده شده است و حتی زنان خانهدار هم در عرصههای مختلف جامعه فعالیت میکنند، عنوان کرد: هر چند امروزه آگاهی زنان در حوزههای مختلف افزایش یافته است اما برای ورود بهتر و بیشتر زنان در مدیریت شهری و کمک به آن در حیطههای مختلف باید آموزشهای شهروندی در این زمینه انجام شود.

وی در این خصوص تصریح کرد: صدا و سیما و رسانهها و... میتواند در افزایش مشارکت بانوان در مدیریت شهری نقش مهمی ایفا کنند؛ چرا که یکی از مخاطبان اصلی برنامههای تلویزیونی زنان خانهدار هستند.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت و جایگاه نقش زنان در مدیریت شهری و مشارکت آنها در حوزههای مختلف به ویژه در تفکیک زباله و مدیریت پسماند، نباید آموزشهای شهروندی در این حیطه را را از نظر دور داشت که دستگاههای و سازمانهای مختلفی به غیر از شهرداری میتوانند در این زمینه فعالیت کنند مانند رسانه ملی و سازمانهای مردمنهاد.

 
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۵/٠٢ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧۴  نفر کاربران آنلاین :
۲,۳۳۲,۳۹۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
روزنامه هگمتانه
خبــرگزاری مهـر
خبــرگزاری ایسنا
باشگاه خبرنگاران
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اخبــار
اخبار شهرداری همدان
اخبار شهر همدان
اخبار ایران و جهان
آرشیـو گزارش ویــژه
آرشیـو گفتگوی ویــژه
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان